Mircea Dorin ISTRATE: Versuri

NUMAI  DE  VOI  DEPINDE

 

Motto: Umbra fiecărui, sunt a sale fapte

            Ce rămân în urma vieții-i trecătoare,

            Vrednicia toată strânsă-n zi și noapte,

            Clipa să ne-o facă fie trăitoare.

 

 

Nimic cu voi nu duceți în lumea de apoi,

Aici rămâne-or toate ce strâns-ați în  trăire,

Averi, bănet și case, însemn de-navuțire,

Ce-n faimă trecătoare v-a ridicat pe voi.

 

În schimb, a voastre fapte s-or veșnici în vreme,

De fost-au bune toate, s-or tot mări în slavă

Și-ți fi ținuți aminte ca oameni de ispravă,

De timp de ce-a uitare, n-aveți de ce vă teme.

 

Iar de făcut-ați fapte cu voia nesătulă

Ca să vă crească-ntr-una hulpavnica putere

Ce-n bogâții și-n fală vă-ngroape în avere,

Al voastru nume încă, va fi rostit cu hulă.

 

De voi depinde dară, cum clipa de vecie

Vă va-nălța în glorii pe soclu-ngloriat

Și  tot acolo-mi fi-veți, cu nume întinat,

De viața voastră fost-a mai mult nevrednicie.

*

Prea scurtă este viața ca s-o mânjiți cu tină

Și amintirea voastră vă fie-n veci pătată,

Mai bine dar îmi puneți mereu ‘n-avoastră faptă

Ceva vă facă viața, scăldată în lumină.

14.07.2019

 

NOCTURNĂ

 

Ca un licăr de lumină la cârmaciul de pe punte,

Sub icoana însfințită, boaba  flăcării mărunte

Arde-n candelă în noapte priveghind vecia-n pace,

Iar cel somn cuprins de vise, în bucăți de-acu-l desface.

 

Chipul Maicii,  joacă-n umbre, mângâiată de lumină,

Cariul roade veșnicia tot lungindu-și a lui cină,

Orologiul din cetate bate-ncet pătrare-n noapte,

Iară vântu-și plimbă liber, ale sale taine-n șoapte.

 

Sub a nopții feerie, picurată-n praf de stele

Turma rumegă luceferi, stând sub cerurile grele,

Ce țin lumile de-asupra într-o strânsă-mbrățișare,

Între maluri nesfârșite, în a timpului răbdare.

 

Colo sus, prin universuri, lumi se nasc și-n chinuri pier,

Se-nroiesc la rând noi stele rotitoare pe-a lor cer,

Întinzând secunda lumii către largul infinit,

Ca să-mi pară, preț de-o clipă, ceru-n stele răstignit.

*

Ici la noi, e pace-adâncă și -n  cel somn dulce visare,

Picurând din universuri zdrob de stele căzătoare

Noaptea vălul și-l întinde, ca pecetea unui nor,

Aibă-n liniște și pace truditorul, somn ușor.

15.07.2019

 

STRIGĂT  ÎN  PUSTIU

 

Geaba tot vă strig într-una, ca apostoli-n pustiu,

Ce e rău și e e bine și ce încă azi mai știu

De la moși învățătură ce luat-am bine-aminte,

Să le dau la următorii, să le țină și ei minte.

 

Că de voi nimic se leagă ce ar fi să fie bine,

Voi învăț aveți la răul ce îl face orișicine,

Ca din zbor îmi prindeți iute îndulcitele păcate

Și nici una nu vă scapă, până nu le faceți toate.

 

Voi îmi credeți că-mi știți încă cele  rele, cele  bune,

Cum se trece astă lume cu-ale sale legi nebune,

Tot visând că doar averea o să-ți de-a vruta putere

Și cu ea, tu îți vei face, orișicând dorita-ți vrere.

 

Al vost’  suflet, ca de gheață,  nu se-nmoaie-n fericire,

Nu dă dragoste în toate, nici iertare, nici iubire,

Prea puțin e cela bine care-n viața asta-l face

Ca pe-aici, în astă lume, fie-mi liniște și pace.

 

Și prea mulți îmi sunteți încă robii multora păcate

Ce vă-mbie azi simțirea cu visările deșarte,

Neștiind că de pe lume voi nu duceți  la plecare

Nici măcar din ele-o boabă, la cinstita judecare.

*

De-asta zic că eu și alții, strigă încă în pustiu

C-al vost’ suflet îndoielnic lenevit e și sălciu,

El se-nchină doar puterii, ce cu-ardoare și-o dorește,

Nu dreptăți cea divine, cum Măritul poruncește.

16.07.2019

 

 

AMINTIRE

 

Când iubirea e trăită cu simțire arzătoare,

Când cenușa ce rămâne  e fierbinte și-ncă doare,

Împlinită e clipita ce ai pus-o în simțire

Ca pe veci rămână taină într-o dulce amintire.

 

Las-o-acolo, leac la suflet pentru vremea viitoare,

Când ea fi-va apă vie vrerii celei doritoare

De frumos și desfătare, de dulceața din trecut,

Când cel rai cu-a sale toate,  la picioare l-ai avut.

 

Va venii și  vremea ceea,  când din țandără de gând

Îndulci-vei ziua vieții răsfoind tot rând la rând,

Amintiri ce-au fost odată arsul clipei în divin,

Iar acum e lăcrimarea sufletului prins în chin.

 

Ea atunci ți-o fi visare, după vreme ce-ia pierdut-o

În curatul și smeritul vreri  tale care-ai vut-o,

Fost-a cum e datul firi în vâltoarea tinereții,

Ce atunci a fost să fie, îndulcitul dar al vieții.

 

Toate vin și toate pleacă când e vremea dumnealor,

Toate-nmuguresc odată, îmi trăiesc și-apoi îmi mor,

Dar rămân în amintire urme șterse, tremurare,      lăcrimate

Oful inimii ce pune, bobi pe gene lăcrimate.          tremurate

 

17.07.2019

       

 

JERTFELNICĂ  OFRANDĂ

 

Cât  stele-s pe ceruri și-mi trec rotitoare,

Cât zile-s în toamne  sub stoluri cocoare,

Cât valuri de ape în maluri vor bate,

Cât drumuri prin lume vor fi încurcate,

O viață se naște și una îmi moare,

Iar alta-i la mijloc, pe-a vieții cărare.

 

Cât fi-va o fată cu dor, iubitoare,

Și-n suflet simți-va o dukce chemare

Spre cela pereche ce-i fi-va sortit

Să-i fie pe viață alesul iubit,

Mai fi-va în oameni  fior și trăire

Și cheagul vieții, cuprins în iubire.

 

Cât fi-vor pe lume biserici și-altare,

Acolo îmi fi-va o sfântă chemare

Și-un popă cucernic, smerit și pios

Ce-n ruga-i pornită din suflet,  frumos,

Va cere la Domnul smerită-ndurare

Și pentru făcute păcate, iertare………….

*

Iar peste toate fi-va, jertfelnicul român

Ce tot dorește-n vreme doar lui fie-și stăpân,

Tu datu-ia-i Mărite averi nemăsurate

Și vieți de dat ca vamă să-mi fie apărate

De hulpavi din juru-mi, de răi de departe

Ce cu a lor putere ne țin în nedreptate.

 

Așa îmi e sărmanul, cu bogății la ușă,

Dar mulți prea mulți de-afară se vor la masă pusă,

Lui ce să-i mai rămână, decât fârâmituri

Și pentru ospeție ceva promisiuni

C-o fi și el ca alții poate băgat în seamă,

Dar mai aștepte încă, ne facă ei , pomană.

 

De-am fi măcar o ziuă sub mâna lui Stefan

Am clocoti cu toții ca apa-ntr-un cazan,

Și-apoi, sub a Ta umbră, am face-n jur drepate,

Aminte să rămâie a noastre  veșnic fapte

La cei ce vin în urmă, ca ei mereu să știe

Că țara mi se ține cu  jertfitori, sub glie………

 

**

*

*

Suntem aici, acuma, sub vremi, robiți supuși,

Muieri cu mână slabă, fricoși și-n gând ascunși,

Neduși pe la biserici, scăldându-ne-n păcate,

Am vrea din furtișaguri s-avem pe mână toate,

De țară nu ne pasă, de neam nici atâtica

Visăm la cele raiuri, iar noi nu dăm nimica.

 

Suntem, cum nu mai fost-am, toți lași și trădători,

Vândute conștiințe, la alți-n veci datori,

Gunoaie ridicate din tulburate ape

La temelia țării dispuși de-acum să-mi sape,

Că-s Iude trădătoare plătite cu arginți,

Înșelătoare chipuri cu măștile de sfinți.

***

*

Trezește-te române, că-i vremea de pe urmă

De nu vrei, ca și alți, s-ajungi o biată turmă

Mânată spre tăiere  de cei ce te plătesc,

Ca tu și alți ca tine, din neamul omenesc,

Să fiți securii coadă, la capul ce-o să cadă

De lașitatea voastră, jertfelnică  ofrandă.

 

18.07.2019

 

 

REPETABILA   POVESTE

 

De ce vă duc prin ceruri cu vorba și cu gândul,

Prin vaste Căi Lactee  aflate în afundul

Din large universuri pierdute-n infinituri,

Prin colburi de legende, nedescifrate mituri?

 

Să vă-ntărât  visarea spre lumi necunoscute,

La gând să-i pun aripe, săgeți să-mi zboare iute,

Să vă dezleg de lutul în care-ați cuibărit

Mereu privind cu ochii, spre largul infinit.

 

Că lumea e a celor ce-adesea îmi visează,

C-așa se ține mintea într-una veșnic trează

Și sufletul tot tânăr de nou el doritor,

Icar prin lumi celeste la nimenea dator.

 

Visați, că visu-nalță și inima și gândul,

Prin lumi necunoscute purtându-vă de-a rândul,

Genuni să vă-nfioare și câmpuri de lumină,

Să știți că lume este, nu doar cel glob de tină.

*

Cândva, peste milenii, ve-ți rătăci prin stele

Și-un alt cuibar vă faceți acolo, printre ele,

În urmă va rămâne Pământul întristat,

Că voi, spre alte astre veți fi de mult  plecat.

 

De-am să trăiesc atuncea în altul întrupat,

Când viața mi se gată și toate m-au lăsat,

Acasă m-oi întoarce, cu-a mei străbuni să fim

Sub cruci însingurate, umbrite de melini.

 

Acol’ va fi de-apururi cea liniște deplină,

Acol’ ne-om strânge roată, în seri, la sfânta cină

Și de acol’privi-vom spre cerul înstelat,

Iar eu povești le-oi spune, de unde mi-s plecat.

 

Ei n-au cum să mă creadă și m-or lăsa în pace,

Asemeni auzit-au, dar n-are-acum a face,

Dar știu c-a lor privire s-o ridica spre cer

Și-un vis le încolți-va în gând, într-un ungher.

19.07.2019

 

 

ÎNDEMN  DE  LA  STRĂBUNI

 

Voi nu prea știți nepoate a voastră rădăcină,

Că tot ne-ncurcă unii, ne bagă alții vină

Că nu suntem ce suntem aici de mii de ani,

Că neamul nost’  se trage din stârpe de romani.

 

Cum Doamne poți a crede asemenea minciuni,

La alți punând însemne și pe-a lor cap cununi,

Când noi am fost Adamii din raiul de demult

Și-apoi cu-a Ta voință, aici ne-am început.

 

Christosul nost’ dintâiul, ZAMOLXE cel curat,

El, LEGILE FRUMOASE, ne-a pus de-am învățat,

Să ne croim viața-n a lor înțelepciune

Și-n ele doar să credem, că-s LEGILE  BĂTRÂNE.

 

Noi n-am robit pe alții și robi nici n-am avut,

Ne-am apărat moșia punând cea viață scut,

Ne fie neamul liber, sub soare trăitor,

Nicicând și-apoi la nimeni nu-mi fie el dator.

 

Măritul DECEBALUS și-n urmă BUREBISTA,

Legați au fost de țară, știind că neamul ista

De e ținut în mână de oameni vredniciți,

De nimeni în istorii nu fi-vor nimiciți.           risipiți

 

Am ‘nobilat COLUMNE cu viața dată vamă,

La armia romană stârnind fiori și faimă,

Să știe toți că neamul cu jertfă mi se ține,

Ca fila de istorii vorbească-te de bine.         vorbească și de tine.

 

La MIRCEA, la ȘTEFANUL, la marele MIHAI

Exemple le lăsat-am prin slovă și viu grai,

UNITĂ-mi țină țara în VRERE și-n CREDINȚĂ,

De vor ca-n fața lumii să fie-n biruință.

*

Așa că tu, nepoate, cu sârg îmi cercetează

Și ține-a ta voința să-ți fie veșnic trează,

Să-mi știi ce-am fost pe-aicea și câte am făcut,

Să fii, când vremea vine, la țara asta scut.

 

Că noi, cei din vechime, am stat în vrednicie

Ca țara asta mândră rămână-aici vecie,

Tu fii, cât treci prin viață, nepot viteaz de dac

Din ceea stârpe veche, de TRACO-GETO-DAC.

20.07.2019

————————————-

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

Iulie 2019

Lasă un răspuns