Mircea Dorin ISTRATE: ȚINEȚI LIMBA NEPIERITĂ

ȚINEȚI  LIMBA  NEPIERITĂ

 

Moșii noștri, înțelepții, pusu-ne-au în gând povață,

Să-nvățăm că doar credința  și cea limbă țin în viață

Neamul nostru din-ceputuri, până-n ziua de apoi,

Ca să fim pe huma noastră și în bine și-n nevoi.

 

Că doar limba și credința dau speranță și putere

C-al nost neam, ce-i vechi cât lumea, niciodată nu va piere,

Iar de-om ține între graniți pe acei care vorbesc

Limba noastră strămoșească, vom ajunge în ceresc.

 

Numai limba românească are-n ea cuvântul DOR,

Ce doar noi îl înțelegem, îl simțim, ne poartă-n zbor,

Ne ridică în tăria cerului  cel însfințit,

Ne alintă, ne mângâie în smerit și-n fericit.

 

Și-apoi câte mii cuvinte cu-alte mii de înțelesuri

Dau în  rând din fiecare minunate alte sensuri,

Ce fac limba noastră vie, dulce ca o primăvară,

Ce de-oalinți în al tău suflet, ții în tine o comoară.

 

MAICĂ, DOINĂ, NEAMUL, ȚARA,  HUMA, toate-s lăcrimate

Și cu viața noastră-ntr-una din vechime-s apărate,

De-asta marile cuvinte au în ele cea putere

Ce ne fac eroii zile, când ea, patria, ne-o cere.

 

Țineți limba nepierită, țineți datina străbună,

Țineți sfinte obiceiuri de din vremea cea bătrână,

Și păstrați dulceața limbii, ceea veche, din-ceput,

Ca să știm că suntem umbra timpului  pe-aici trecut.

*

Limba noastră românească e un figure de miere,

Dați-i sfântă-nchinăciune să își ia din noi putere,

Că de-o ținem în onoare, în curat și în cinstire,

Fi-vom ici, pe huma asta, timp lungit, spre veșnicire.

 

31.08.2020 – Ziua Limbii Române

 

 

PUTEREA  SLOVEI  SCRISE

 

Vă desprindeți din icoane zugrăvite pe-al nost’ suflet

Corifeilor de limbă și simțire românească,

Voi ce-ați lustruit cuvântul cela vechi să strălucească,

Ca s-adune laolaltă românescul nostru cuget.

 

Voi ați dat putere slovei să ne-nalțe-n demnitate,

Să ne spună cine fost-au bunii noștri cei străbuni,

Cum luptară ei odată  cu stăpânii ăstei lumi,

Ca să știm cum mi se ține țara-n sfânta libertate.

 

Voi ce fost-ați conștiiță ăstui neam de truditori,

Grămătici și cronicarii timpului de din-nainte,

Ne-ați lăsat ca pe-o poruncă, ca mereu să ținem minte

Cum că țara și norodul, ne sunt sfintele comori.

*

Astăzi, sunt prea mulți aceea care molfăie cuvinte,

Fără viață, seci și goale, care nu ne spun nimic,

Sună bine doar din coadă, parcă-i dansul din buric,

Fără pic de-nfiorare, lălăială ce te minte.

 

Prea puțin în scris e suflet ce să de-a înfiorare,

Prea se-amestecă la vorbe adunate într-o rimă,

Prea coboară versul celui, înglodându-se în tină,

Nu se scrie cu simțire, cu smerit și cu visare.

 

Poezia nu-i doar vorbe înșirate ca pe ață,

Ea îmi e trăire-adâncă, din a inimi fântână,

Har dumnezeiesc din care pui în versul tău fărâmă,

Ca să aibe măreție, strălucire, suflet, viață.

**

Să ne ierte corifeii, grămăticii, cronicarii

Că-s puțini acum aceia care sunt cum fost-au ei,

Poezia e ca omul care-o scrie, de doi lei,

Dacă sufletul lui nu e, picătura călimării.

 

———————————–

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

31 August 2020

Lasă un răspuns