Mircea Dorin ISTRATE: POEZII PENTRU SÂMBĂTĂ SEARA (3) ÎNĂLȚĂTOARELE IUBIRI

CLIPA NOPŢILOR DE MIERE

 

Moţăind opaiţul arde,  luminând în pâlpâire

Pânza veche de paianjen, semnul veşnicei uitări,

Şi în picuri mi se cerne, tot punând în tăinuire

Până-n colţuri de odaie, adormitele visări.

 

Cariul roade sus în grindă ţandără de veşnicie

Iar motanul toarce timpuri ghemuit sub calda vatră,

Mărunţind în clipe vremuri, orologiul nu mai ştie

Cât secunde numărat-a, în viaţa-i depănată.

 

Noaptea-şi ţese vălul negru înflorat cu mii de stele

Şi cu-a lunii raze pale mi-l mângâie-nfiorată,

Adormind în hăul lumii toate sufletele cele

Care dorm în cuib de vise, somn cu miere picurată.

 

Pace-i pe pământ şi-n ceruri ca-n a lumii începuturi,

În rotiri pe bolta naltă trec luceferii în roiuri,

Infinitul de de-asupra scânteiază-n sterpe luturi

Să-şi arate măreţia, din a sale large hăuri.

 

Eu, străpung cu ochii minţii lumi ce nu mi se mai gată

Fermecat de ce-i pe-acolo, ruşinat de ce-i pe-aici

Şi visez ca-n alte timpuri voi ajunge poate-odată

 

 

FATA LA IZVOR

 

În răcoarea dimineţii, lunca lăcrimată-n rouă

Se trezeşte lenevoasă din cuibaru-i visător

Şi de soare mângâiat, feciorelnic se-nfioară

Lăsând vântul s-o alinte cu-alui şoapte de amor.

 

Florile încet suspină după visele din noapte

Ce trăitu-le-au alături de luceferi iubitori,

Ei purtatu-le-au prin ceruri în caleşti înaripate

Ca s-adoarmă legănate de-nstelaţii zburători

 

Peste toţi şi peste toate se ridică mândrul soare

Scânteind din înălţime cu săgeţile-i de foc

Trimiţând călduri în valuri ca pe toţi să-i înfioare

Îndulcindu-le viaţa, în clipite de noroc.

 

***

Din a zării depărtare, cu ulciorul într-o mână

Vine-o crudă fetişcană căutând din ochi izvorul,

Să ia apă ne-ncepută şi s-asculte cum îngână

Ne-nţelese şoapte care, îi ghici-vor viitorul.

 

Când ajunge-n locul cela rourat şi cu răcoare

Cu nesaţ îmi soarbe apa ca să-i stâmpere arsura

Şi-a ei buze-nfiebinţeală da-va dulcea sărutare

Izvoraşului sfielnic, tulburat peste măsură.

 

El în val se unduieşte şi-apoi trestiile toate

Simt fiorul ce le trece în smerelnic ruşinat,

Bătând malu-n clipocire cu-ale sale limpezi ape

Se tot duce mai departe şuşotind în tremurat

 

 

DE NE-AM ÎNTOARCE-N TIMP

 

Din clepsidra veşniciei vreme curge trecătoare

Aducând din ieri spre mâine clipe lungi la numărare

Şi-ntr-o parte cât se-adună ni se ia ca un făcut

Din cât datu-ne-a Măritul ca avere de-nceput.

 

Eu, copil, ca nesătulul timp luam să-l risipesc

Pe nimicuri lucitoare, bucuros că mai trăiesc

Clipa ceea mult visată când aprins de-a ta privire

Mă ardeam ca foc de paie în prădalnica iubire.

 

Doamne, cum acele zile erau miere şi divin

Ce-o sorbeam ca însetaţii de arsura unui chin,

Ele toate tăinuite puse-n ţandără de gând

Mângâia-ne-o amintirea, anilor ce vin la rând.

 

N-a pierit nici azi simţirea din a vremii tinereţe

Când, sub boltă de luceferi în cuvinte de tandreţe

Ne-ndulceam cuminţi în noapte tot luând cu împrumut,

Fierbinţeală de săruturi din iubiri de început.

 

Din fântânile de suflet, din speranţa unui gând

Tot băut-am apa vie multe zile ani la rând,

Şi-nspre cer tot înălţat-am pătimaşul nostru dor

Să ne umplem cu iubire, întomnate vremi ce mor.

 

 

BLESTEMUL DE FECIOARĂ

 

Te-ai îndulcit cu mierea iubiri de-nceput

Luând fecioarei vamă a gurii fierbinţeală

Şi-n sufletu-i stârnit-ai fiorul ce-a-ncăput

În boaba unei lacrimi ce-a şters-o cu sfială.

 

Apoi te-ai dus pe lume pierdut în necuprinsuri

Şi-n urma ta lăsat-ai pustiul s-o doboare,

Morganele speranţe topeasc-o-n grele visuri

Iar lunga aşteptare încet să mi-o doboare.

 

Făcut-ai oare bine pungaş de inimi crude

Să furi fără să-ţi pese speranţe nălţătoare?

Şi-a tale simţămine să fie mute surde

La chipul plâns de-atuncea a tinerei fecioare?

 

Ai merita să capeţi pedeapsă fără milă

La fapta ta mârşavă făcută din plăcere,

Să fii proscrisul lumii, iar veşnicita-ţi vină

Să-ţi umple restul vieţii cu clipe în durere.

 

Cu spini fie-ţi a vieţii cărare lunecoasă,

Ciulinii fie-ţi perna pe care capul pui,

In visul nopţi fie-ţi doar doamna cea cu coasa

Ce-n smoală să te fiarbă la talpa iadului.

 

***

Lăsaţi în bună pace smeritele fecioare

Iubesască visătoare aleşii Feţi-Frumoşi,

Norocul cel zburdalnic le steie la picioare

Şi-a vieţii ani la fie în toate bucuroşi.

 

ÎNCEPUT DE IARNĂ

 

Peste ape amorţite, iarna-şi face pod de gheaţă

Şi pe vale cerne ceţuri de cu seară până-n zori,

Iar costişa vălurită unde-a fost cândva verdeaţă

O-mbrumează-n cuiburi albe, strălucind scânteietor.

 

Câte-odată, din înalturi, nori lăţiţi spre soare-apune

Îmi pornesc ninsori de basme ce albesc înnegurarea

Şi din ceruri coborâte peste lume mi se pune

Plapună de nea ce-ngroapă, în visare, înserarea.

 

Cariul leneş roade timpuri în a grinzii măruntaie,

Focu-n vatră toropeşte adunând dumnezeire,

Undeva, în veche turlă, orologiu-ntr-o bătaie

Număra-va cât trecut-a din a nopţii păsuire.

 

Peste toate gându-mi tainic cuibărit în priveghere

Înălţase-va în vise, izvorâte de-al meu gând,

Ce-n dulceţi o să-nfioare ascunzişuri din unghere

Unde sufletu-mi în voie, adormi-va în curând.

 

 

CÂND BATE TOACA

 

O toacă bate-n turla bisericii din deal

De parc-ar bate-n poartă la rai dumnezeiesc,

Şi-nfiorând văzduhul smeritului Ardeal

Cel sunet sec îmi urcă spre însfinţit ceresc.

 

Apoi, vibrează bronzul la clopotul ce bate

Chemând la slujba zilei creştinii oropsiţi,

Ca-n rugi să-şi spele dânşii mulţimea de păcate

În faţă la altare cu zugrăveli de sfinţi.

 

Le ungă a lor suflet un popă preacucernic

Cu mierea din cuvinte şi pilde nălţătoare

Şi iar şi iar le spună, că numai cela vrednic

Va nemuri-n clipita veciei, când el moare.

 

Ei vor promite multe spre grabnică-ndreptare,

Că fără de prihană vor fi în veci purure,

Dar mincinoasa viaţă, pe strâmba ei cărare

Pe mulţi în iad i-o duce la cazne să le-ndure.

 

***

Când toaca bate-n turla bisericii din deal

Şi clopotul în dangăt pe lume pune greul,

În măreţia clipei, trudiţii din Ardeal

O cruce-şi fac, şi-n dânsa cuprind pământ şi cerul.

 

 

BIET MOŞNEAG

 

Trecător pe uliţi strâmte, ajutat de-al său toiag,

Furişat ca umbra serii de nici unde când coboară,

Tot mai rar se-ncumentează în spre locul lui cel drag

Coasta Mare, Continitul, cerul larg ce le-nconjoară.

 

S-a lungit cumva cărarea ce-a bătut-o viaţa toată

Din răzorul casei sale până sus în Continit ?

S-a scurtat de-o vreme pasul, ori cum scrisă e în soartă

Vremea lui de-acuma-i gata şi sfârşitul i-a venit?

 

Poate timpul, bată-l vina, şi-a lungit de-acum clipita

Ori prea repede se scurge în clepsidra-i mincinoasă,

S-au ocolul de le vie, cărăruia prea lungit-a

De când ruptă-i Coasta Mare pe-o bucată lunecoasă.

 

***

Azi, cu gândul le străbate cînd duminica la poartă

Pe băncuţa lui bătrână în visare-şi trece timpul,

Aşteptând să vină clipa când sfârşita lui ce-a soartă

O să-l treacă-n veşnicie, când l-o-nchide ţintirimul.

 

 

DUCÂND ÎN CÂRCĂ VREMEA

 

Încet îţi este pasul ce-a fost cândva zglobiu,

Auzul nu mai prinde cea vorbă-abia şoptită,

Mâncarea nu-i sărată , iar vinul e sălciu

Şi somnu-i scurt în noaptea de-acuma prea grăbită.

 

Pe ochi-ţi trişti o pleoapă stă grea şi aplecată

Şi riduri taie faţa ce-a fost de catifea,

Iar mâna tremurată ar vrea ca altădată

Să bage aţa-n acul ce nu-l mai poţi vedea.

 

Topit în seul vieţii, cu trupul tot mai sec,

Mai nins cu alb în plete, în ochi cu lăcrimare,

Mai gârbovit sub vremuri prea triste ce te trec

Eşti cel rămas din mulţii, ce-aţi fost la numărare.

 

Tot mai uitat de ceia ştiuţi de altădată,

Mai mult pe la pomene la cei suiţi la cer,

Un gol se face-n juru-ţi, iar viaţa ta-i o pată,

Nimicul ce încurcă, uitat într-un ungher.

 

Când pleci, o ziuă-două, ştiuţi-şi amintesc

C-ai fost ceva pe lume, odată, de demult,

În vorbe lungi, de bine, puţinii te căiesc,

Apoi, în cea uitare vei sta în rece lut.

 

Aşa vei trece lumea ca alţii nesfărşiţi

Din cele începuturi, în cele ce-or să vină,

Mereu ca şi ’nainte pleca-vor cei sortiţi,

Aşa că înc-odată, fii vesel azi la cină.

 

***

Nimic în astă lume nu este veşnicit

Ci numai timpul care prea lung e pentru noi,

O clipă-i viaţa noastră rămasă-n pomenit

Sub licăriri de stele, ce se rotesc în roi.

 

 

FILOZOFUL

 

Barbă lungă, plete sure, mers târşit, împiedicat,

Gârbovitul duce-n spate ani ce nici că îi mai ştie,

Căutând cu ochii minţii gândul cela desfundat

Ce îmi ţine în strânsoare, taine-n cuib de veşnicie.

 

De o viaţă-mi tot adună, îmi măsoare şi-mi socoate

Mai adaugă, mai scade, mestecându-le mereu

Şi-n plăcută neodihnă prinsă-n zile lungi şi-n noapte

Cată taine ce-s ştiute doar de Bunul Dumnezeu.

 

Cum ar vrea măcar o clipă să îmi fie azi în stare

A găsi ce nici visează mintea altora închisă,

Un ceva ce truda-ţi face mai uşoară în lucrare

Iar cea lume să-ţi dea faimă nesperată, necuprinsă.

 

Şi-ar mai vrea, aşa socoate, uite-aşa din întâmplare

Facă-mi aur din nimica, bogăţie şi putere,

Piatra cea filozofală ce pe lume preţ nu are,

Tinereţea înfruptată şi-a iubirilor plăceri.

 

Domnu-l vede, dar îl lasă în zadar să se căznească

Ca să vadă toţi că-n lume din nimic nimic se naşte,

De nu pui valoare-n cele şi nu laşi să se-nmulţească

Aurul ascuns în minte ,dar primit când mi se naşte.

 

 

ÎN GRÂUL DIN COLIVĂ

 

În grâul din coliva făcută s-amintească

De şirul fără capăt a celor duşi la cer,

Stau nume ce odată în viaţa lor lumească

Au fost ca noi, şi-acuma-s doar stele care pier.

 

Cu miile-s în blidul sfinţelnicului loc

Veghiaţi de-o lumânare ce parcă-i priveghează,

Le fie somnul dulce sub umbră de noroc

În raiul fără margini sub însfinţită pază.

 

Pomelnicul ne leagă de ei, nemuritorii,

Ce tot urcat-au neamul pornit din veşnicit,

Să fie-n astă vatră de-apururi muritorii

Cu soarta mergătoare din zori, spre asfinţit.

 

Când îngânăm un nume şi vreme de-o clipită

Cel chip l-avem aevea aşa cum l-am ştiut,

Cu el în gând vorbi-vom în clipa pironită

Şi-i mângâiem cel suflet ce vine din trecut.

 

Ne stâmpără aleanul de-i ştim îmbucuraţi

Şi-n bună rânduială în lumile de sus,

Pe moşii noşti jertfelnici, bărbaţi între bărbaţi,

Ori dragi părinţi ce-n lumea aceasta ne-au adus.

 

––––––––––

Mircea Dorin ISTRATE

24 Ianuarie 2021

Târgu Mureș

 

Lasă un răspuns