Mircea Dorin ISTRATE: Iubindu-te-ndrăgindu-te (poeme)

Tu steaua mărilor,

Luceafăru-nserărilor,

Lumina veacurilor

Care-au trecut,

 

Făne-nceput

Citindu-ți gândurile,

Iubindu-ți cânturile,

Simțindu-ți dorurile

Ce le-ai avut

Și ți-au trecut,

Înfiorându-te,

Smerindu-te,

Căindu-te,

Că n-ai putut

Să fi avut,

Toate pământurile,

Cu toate cerurile,

Și toate mările

Să le păzești,

Să le-mblânzești,

Să le-ndulcești,

Cu dragostea ta.

 

Seca-vor mările,

S-or stinge zorile,

Veni-vor uitările

Peste pământ.

Da-n al nost’ gând,

Mereu tu stând

Ne fi-vei sfânt,

De închinat,

De lăudat,

De neuitat

Vecii la rând.

 

 

 EMINESCU  E  CU  NOI

 

         După sfințirea bustului Eminescului

de la Mănăstirea din orașul Sărmaș.

 

Acum, că  suntem singuri, veniți puțin aproape

Ca să vă spun că-n voie am petrecut în noapte

La sfânta mănăstire cu toții împreună

Și cântece cânta-am ținându-ne de mână.

Și îmbiat de gazde, așa cum e firesc

La masa noastră-ntinsă chiar domnul Eminesc

A cobort din soclu de ziua dumnealui

Lăsându-și cea scurteică-n chilie, într-un cui.

Și cu-n pahar în față din vinul bun, popesc

Am povestit de toate ce încă-s în lumesc.

Apoi, când cel luceafăr a scânteiat în noapte,

Când vinul ne făcut-a ca să vorbim în șoapte,

El dusu-s-a-n rotire spre lumile de vis,

Luceafăr să se-aprindă, pe cer de necuprins

 

 

ÎN LUNGA  ZI  DE  VARĂ

 

E început de vară și-n an în an la rând

În sfinte anoptimpuri mi te rotesc în gând,

Pe tine, care fost-ai icoana  tinereții

Și mi-ai rămas aceeași pe-altarul sfânt al vieții.

 

Mai știi cum cele zile erau dulceți de miere

Și-n seri îmbietoare, în umbră de unghere,

Eram dedați iubirii și robii ei spășiți,

Urmând imbold de inimi și tainice dorinți?

 

Juratu-ne-am iubire vecie de vecii

Și-n mutele cuvinte ne-am spus dorințe mii,

Luceferii din ceruri și-n nouri luna plină

Ne-au tăinuit de lume în  noaptea cea divină.

 

Nu sunt atâtea stele pe cerul cel știut

Câte săruturi încă ne-am dat cu împrumut,

Și câte vise încă și arzătoare patimi

Ne-am pus atunci, odată, în boaba unei lacrimi.

 

Așa a fost să fie, în veri arzând fierbinte

Ce cât vom fi pe lume mereu le-om ține-o minte,

C-aleși  am fost de soartă din humă de lumesc

Ca să gustăm dulcețuri din rai dumnezeiesc.

*

E început de vară, fierbinte-nflăcărată,

Tu nu mai vii de-acum, cum ai venit odată

Să stăm în nopți cu stele o clipă-mbrățișați

Și-apoi de Tine, Doamne, acol’ să fim uitați.

 

Ne las-așa-n vecie, să vezi de-om fi în stare

Să stâmpărăm dorința iubirei ce ne  doare,

Să fim preumblătorii prin lumile de vis,

Să ardem în tăcere în cer cu astre nins.

 

Te-oi regăsi iubire cu tot și câte-și toate

În nesfârșite timpuri ce fi-vor după moarte,

Și-om fi atuncea iarăși nebuni-ndrăgostiți,

Arzând în focul veșnic, de patimi și dorinți.

15.06.2019

 

 

LUAȚI  ÎNȚELEPCIUNE

 

Voi știți că lumea asta-i însfințită

De-ai noști sihaștri buni și înțelepți?

Ce-n pusnicie viața sorocită

Ei și-o petrec, ca-nvredniciții drepți.

 

Mai după ei, monahi-n mănăstire

Sunt înfrățiți cu cerul viața toată,

Citind în zi și noapte din psaltire

Se umplu de credința ceea dreaptă.

 

Îmi vin la rând, în sfintele biserici,

Ai noști preoții ce mi-s stâlpi de țară,

Ei păstoresc cea turmă și-i sunt sfetnici

Norodului cînd sfat îmi vrea să ceară.

 

Urmeaz-apoi, la urmă, păcătoșii,

Puhoiul  lumii, val  nemernicit,

Amestec de sărmani și norocoșii

Ce-și duc viața-n tihnă, liniștit.

 

Sunt mulți și răi, mai toți necredincioși

Și cu păcate încă, nesfârșite,

Sunt lași și trădători și mincinoși

Și râvnitori de-averi ce-s nemuncite.

 

Ei țin această lume-n suferință

Și o-nglodează-n griji și în nevoi,

Nu cer  iertare-n plâns și-n pocăință

Și vieții nu-i deschid cărări mai noi.

*

Vedeți cât de puțini sunt ceia buni

Și-o nesfârșită gloată-s ceia răi,

De-aceea-i plină lumea de nebuni

Și merge încă pe greșite căi.

 

Luați-mi dară sfântă-nțelepciune

De la puținii ceia preamăriți,

Învățătura lor de mi-o veți pune

În suflete, veți fi nebiruiți.

11.06.2019

 

 

DE-AR  FI

 

Ați stat să socotiți cu-nțelepciune

Cine sunt astăzi capii ăstei lumi?

O clipă de gândiți puteți a spune

Că nu sunt înțelepții mari și buni

Ci mai degrabă-s ceată de nebuni.

 

Ce îmi vor ei? Puteri nemăsurate,

Nu binele și pacea pentru toți,

Averi  să strângă ei, aibă de toate

Și ei, copiii lor și-a lor nepoți

Că de când știu îmi fost-au, neam de hoți.

 

Ceilalți trăiască-n cruntă sărăcie

Tot măcinându-și viața prin războaie,

Robiți de când se știu și-nc-o să-mi fie

Mereu cu-a lor spinare ce se-ndoaie

Trăindu-și viața lor, în zilnicie.

 

De-aceea-n astă lume nu-i dreptate

Și-or fi mereu bogați și înrobiți,

Uni-or avea tot  zile-mbelșugate,

Ceialți vor sta plecați și umiliți

De  cei puternici, bine ghiftuiți.

*

De-ar fi pe lume sfânta cea dreptate,

De-ar fi în toate dragoste, iubire,

Întreaga lume ar avea de toate

Și ar trăi frumos, în fericire ,

Uitând de ce-i acum, nemernicie.

12.06.2019

 

 

A  FOST  ATUNCI,  ODATĂ…

 

Mai ții minte? Veri cu soare, bucurii de nedescris,

Și iubiri nevinovate cu parfum de paradis,

Izvorâte din dorințe și simțirea noastră toată

De-a lua dulceața lumii,  pe o gură sărutată.

 

N-aibă lume treaba noastră, dar nici noi pe-a dumneaei,

Lasă-ne în plata noastră că doar suntem tinerei

Și iubirea ne va spune ce și cum e de făcut,

Că mai toate ce-s pe lume au odată început.

*

Când gândesc la ceea vreme ce nu poate fi uitată,

Nici măcar o scurtă clipă n-aș schimba pe lumea toată,

Că atunci a fost dorință din a inimii pornire,

Preacurat-adevărată, rai visat, dumnezeire.

 

Dă-ne Doamne, doar o clipă din vecia-ți nesfârșită

Și ne lasă înc-odată în cea vreme poleită,

Cu  ce-ai pus atunci în raiul  dulcei noastre tinereți

Și cu-o boabă de iubire, ne-ai făcut să fim ca beți.

 

N-am știut că ea se gată și nu ține o vecie,

N-am știut că el, izvoul, dădător de apă vie

Întina-s-o mai pe urmă cu minciuni și cu păcate,

Cu atâtea dulci cuvinte ce n-or fi adevărate.

 

Nu ne-ai spus, Mărite Doamne, că-n scurtimea tinereți

Tu vei pune tot frumosul, toată miere-dulce-a vieții,

Simțul viu, dorinți nestinse, bucurie iertătoare,

Toate vii și-adevărate, pătimite-n lăcrimare.

**

Azi, aducerea aminte ne mai pune-ntr-un suspin

Gustu raiului de-atuncea, în pocal cu-amarul vin,

Ca să știm c-a fost odată într-un bob de veșnicie

Frumusețea unei vârste, ce nicicând n-o să mai fie.

13.06.2019

 

————————————-

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

15 iunie 2019

 

Imagine de Sabin Bălașa

 

Lasă un răspuns