Mihaela BANU: Poesis

Viața este singur pod 

 

– Gazel –

 

Viața este peste-o apă curgătoare, singur pod

Peste care trece-n fugă, o mulțime de norod.

Zbor înalt, pentru-o clipită, către visul îndrăzneț,

Pe care-al speranței suflu crede să-l prindă-n năvod.

Suflet împlinit și vesel ce-a umplut casa de flori:

Roadele iubirii, șoapte, zâmbet inocent de plod

Bucuria tinereții, zbucium peste care calci,

Cu pași mici și singuratici, pe-un vremelnic calapod.

Salt grăbit printre capcane, când la trap când la galop,

Ahtiat de-mbogățire, caraghios ca un irod.

Biată zbatere de aripi între doua clipiri reci,

Arcul între pruncul verde și bătrânul om schilod.

Timp fugar ce zboară-n pripă fără remușcări, răgaz,

E o cale-ntortochiată între scâncet și prohod.

 

 

Am auzit iubite ceva, sau mi se pare?!

 

Am auzit iubite ceva, sau mi se pare?!

Parcă mi-ai pus sfielnic, șoptit, o întrebare,

Sau era o-ncercare de jinduit răspuns,

Ce-o vreme-ntre cuvinte nespuse s-a ascuns?!

Mi-a fost doar mie dată plăcerea să ascult,

Cum răscolea aievea al inimii tumult?!

Rostirea tăinuită este adevărată,

Sau dulcea miere-a gurii în tihnă mă îmbată?!

Ne-am întalnit acuma, sau poate și-altădată,

Te-ntreb, zărind lumina, sub pleoapa-ți tremurată?!

Și-am înțeles menirea unor nescrise legi,

Ce-n lunga pribegire rămasu-ne-au întregi.

Am dăltuit o treaptă în amintirea vie,

Din focul pasiunii și roua din câmpie.

Și în amiaza vieții, noi clipe de extaz,

Mai pun o sărutare, pe-al inimii obraz.

 

 

Mi-a spus iubirea 

 

Mi-a spus iubirea: bună dimineața!

Și inima-mi, plăpândă căprioară,

Iuțindu-și pașii, a fugit pe scară,

Iar în obraji i-a apărut roșeața.

 

Sfioasa-i umbră-n taină se-nfășoară,

Tot rătăcind potecile mirată,

Aleargă tristă și îndurerată,

Nădăjduind ca frica să îi piară.

 

Oprindu-se sub pleoapa înserării,

Sub stele mii, își trase răsuflarea

Și o cuprinse-n brațe disperarea

Că-n veci va pierde gustul sărutării.

 

Făcând în fuga mare-ntoarsă cale,

Zvârli cernitul val de-nsingurare

Și alungând perfida ei blazare,

S-a dăruit pornirii ancestrale.

 

 

Mai fac un pas

 

Mai fac un pas spre porți desferecate,

Rotesc în gând robitele tăceri,

Ce-și strigă dreptul sfânt la grațieri,

Tânjind după un ceas de libertate.

 

Mai fac un pas spre zări de idealuri

Încerc să ‘naintez fără popas

Și-n biata vlagă care mi-a rămas,

Pun toată truda să ating noi maluri.

 

Mai fac un pas spre-a cerului răsfrângeri

Să-nchin cu zeii nesperat pocal,

Ca vasul sacru-al Sfântului Graal,

Cu răni de Crist și stropii lor de frângeri.

 

 

Frumoasa mea 

 

Frumoasa mea, de heruvimi ți-e glasul,

Dulceața însetatei guri mă-mbată,

Privirea-ți tandră ochii mi-i desfată,

Descătușând în mintea mea Parnasul.

 

Sânii-ți se zbat, dorințelor dând viață,

Din noaptea amorțirii se deșteaptă.

Rotunde coapse mângaieri așteaptă

Și alfabetul dragostei învață.

 

Sub sărutări ai înflorit, viu mugur,

Treaptă cu treaptă am atins extazul.

Te-ai unduit în spasme, ca talazul

Și lacomi am sorbit licori de strugur.

 

Frumoasa mea, dumnezeiesc ți-e trupul

Sub roua ce te-aseamănă câmpiei.

Te-am încuiat în floarea veșniciei,

Iar mierea-ți m-a făcut bogat ca stupul.

——————————-

Mihaela BANU

Târgoviște

14 mai 2019

Lasă un răspuns