Mariana GRIGORE: Urmă vie sau… destin

SIMON JACK

,,Umbra unui înger”

Editura LED Force – Noi nu tăiem copacii, Iași, 2019

          Multe destine care scriu nu au o biografie, nu recurg la prezentarea unor date despre trecerea prin timp a eului material ci, se confundă cu opera care le este cartea de vizită ce ne ajută să înțelegem mai bine motivația de dincolo de omul social, să pătrundem în intimitatea sufletului parcurgând labirintul frământărilor, gândurilor, trăirilor, complinirea eului spiritual de către cel ce nu poate fi perceput acceptând că existența este un ,,dat” și atât.

         În această zonă care sondează percepția de dincolo de cunoașterea senzorială, aș situa urma vie sau destinul celui care dăltuiește cuvântul dându-i forma ,,Umbrei unui înger”.

         Să scriu despre poezia lui Simon Jack este o imensă responsabilitate dar și o mare provocare, căci nu oricine se încumetă să pătrundă într-un labirint în care zărește lumina doar dacă este inițiat să vadă prin ea sau în spatele ei.

         Poezia să este o criptogramă greu de descifrat , cu caractere secrete, cărora li se atribuie, pe bază unui cod, valori speciale, cunoscute doar de cei inițiați. Citind poezia lui, constați că nu este o apă lină, curgătoare printre fire de nisip ci, un ocean care adună afluenții fierberii interioare, construind pentru fiecare particula de trăire, un nou univers.

          Că să te încumeți să pătrunzi în această lume în care raiul se naște din durerea genezei abisului, iar abisul, primind de la renaștere nimburi de lumină, se dezbracă de florile răului, tu, cititorule, trebuie să te înarmezi cu dragostea pentru scriitură în cea mai neobișnuită formă de profunzime, căci, poezia aceasta este scrisă pentru tine, lacrimile curse din călimara sufletului sunt așezate că ofrandă în palmele tale, nopțile în care umbrele s-au ridicat himeric din insomnii de gând, s-au transformat în cele mai luminoase versuri dăruite răsărit, dimineților tale.

          Poezia de față este uneori un salt mortal în genune și ca să poți să ieși la lumină, trebuie să te prinzi cu unghiile de fiecare silabă sperând că vei găsi cratima sau virgula care te va uni cu dumnezeirea din cuvântul său, îmbrăcând haină umbrei fără de care lumina este doar o fantezie.

         Văd poezia lui Simon Jack că pe un mesager care filosofează cu Eminescu vorbindu-i despre Nichita, trecând prin această lume ,,nemuritoare”, dând noi valențe existenței prin introspecții abisale și deopotrivă telurice, întrebări puse eului cutremurat de iubirea pentru primordialul cuvânt, neliniști ce aleargă năvalnic și nu se opresc din cavalcada gândurilor.

          Cine este el, ne dezvăluie  singur în poemul ,,Doar un mesager”:

,,eu am venit să v-ascut mintea/ să vă destup urechi și ochi,/nu vă mai faceți rugămintea/din rugăciuni banale fără loc,/ de mă vedeți sau auzi vreodată/atât cât sunt cu voi și sper,/să vă-amintiți că v-am trecut/pragul si sunt din infinituri / doar un mesager! …”

         Suprarealismul creațiilor sale denotă libertatea totală de exprimare a nevăzutului, într-o metaforizare realizată cu o putere de creație uimitoare, făurită cu măiestria unui real talent, aș spune fără să greșesc, că, prin cuvânt, descompune realitatea în miriade de forme, senzații, imagini ale minții, trăiri, așa cum în pictură, Salvador Dali sau Pablo Picasso și-au manifestat imaginația, exuberanța unită  cu o virtuozitate tehnică a desenului și culorii.

           Simon Jack nu expune mesajul poetic în termenii simpliști ai înțelegerii primare, el dă  cititorului doar termenii generici prin care opera sa să poată fi descifrată, singurele indicii fiind acelea care îi lasă libertatea să viseze, să trăiască, să descopere singur, prin prisma propriilor experiențe, percepții (extra) senzoriale, nivel cultural sau afectiv, codul de acces.

        Cuvintele cheie ale poeziei sale sunt adevărate mesaje cu rădăcini înfipte adânc în atemporal și aspațial, purtându-ne, dacă avem aripi pe umerii umbrei, în lumea albă a nevăzutului existențial.

       Ce este cu această lume existențială ne spune chiar poetul, întrebând introspectiv ,,UNDE NE SUNT ÎNGERII?”…,, Lumea se despoaie de timp și spațiu în intimitatea unui veac incontinent care a-nceput se pare demult odată cu apariția arlechinilor mâncând omizi în dimineți cu soarele sub ape”.

       Mai departe, ce este dincolo de lume, vei descoperi tu, cititorule, dând la o parte cortina scenei vieții și  învățând să privești cu înțelepciunea sufletului și sensibilitatea minții, un vers care ne devorează cu fiecare cuvânt, așteptând totodată să fie ,, sfârtecat” că o pradă mult râvnită.

        În acest circuit al cuvântului prin naștere și renaștere, vom avea drept ghid un cunoscut grafician suprarealist, Marian Simon, fratele poetului Jack Simon, care, prin lucrările sale grafice ne va dezvălui că dincolo de noi poate exista orice, cu condiția să privim prin binoclul libertății, neîngrădiți de spațiu și timp.

      Este posibil că acest volum de poezii să ți se pâră drapat în ireal, tern și nefiresc, dragă cititorule, dar, învață să-l simți cu pulsul mărit la fiecare cuvânt și vei înțelege că poezia este ritmul bătăilor fără secundă în ornicului agățat pe peretele sufletului, o urmă vie sau…destin.

————————–

Mariana GRIGORE

Lasă un răspuns