Liliana DEREVICI: Sub egida LIGII SCRIITORILOR, s-a reluat activitatea Cenaclului literar „Artur Silvestri” după o rodnică și binemeritată vacanță de vară

Cenaclul literar „Arthur Silvestri” al Ligii Scriitorilor și-a reluat activitatea în după amiaza de 26 septembrie, prin ședința prezidată de doamna președintă a cenaclului, prof. VOICHIŢA PĂLĂCEAN VEREŞ, alături de domnul președinte al Ligii Scriitorilor, AL. FLORIN ŢENE și domnul IULIAN PATCA, aflați în prezidiu. Doamna prof. Voichița Pălăcean Vereș  în prezența unui numeros public a deschis ședința mulțumind celor din sala de la Centrul Militar pentru prezență, urându-le bun venit și dând apoi cuvântul  scriitorului  Al. Florin Țene pentru a prezenta activitatea literară din vacanță. Domnia sa a punctat momentele importante ale manifestărilor culturale pe timpul verii.

Președintele național al Ligii Scriitorilor a propus ca filialei IașI-Moldova să-i fie luat dreptul de a folosi însemnele Ligii Scriitorilor pe motivul încălcării Statutului din partea conducerii acesteia. Membrii Comitetului Director și a Consiliului de Conducere prezenți în sală și toți ceilalți membri ai Filialei Cluj a Ligii au fost de acord în unanimitate. În continuare Al.Florin Țene  a vorbit despre  sărbătorirea Zilei Limbii Române care a fost organizată la Olănești, unde au participat 52 de membri ai Ligii din țară, din țară și diasporă. . Manifestarea a avut loc la Biserica din Albac, iar ședințele s-au ținut într-un cort special amenajat. Au fost vizitate două mănăstiri: Iezer și Pahomie. În organizarea Bibliotecii orășenești “A.E. Baconsky “ din Călimănești și a profesorului C.Geantă a avut loc o întâlnire cu scriitorii Titina Nica Țene și Al.Florin Țene unde au venit scriitori din Slatina și Râmnicu Vâlcea. Despre opera scriitorilor clujeni au vorbit:prof.Constantin Geantă, bibliotecara șefă Georgeta Tănăsoaica, Lucia Locusteanu, Mihai Sporiș etc. Cei doi scriitori au vorbit despre opera pe care au scris-o, donând o parte din cărțile lor bibliotecii.

În continuare Al.Florin Țene a prezentat și discutat despre cărțile primite în timpul veri:    Virginia Paraschiv-„Secretul lumii”,  Revista „Porțile Nordului”, revistă ce apare de 4 ori pe an,  Antologia Societății Culturale Anton Pann de la Vâlcea,  Corneliu Urian, director al unei scoli dintr-o comună din județul Bistrița împreună împreună cu Nadia Urian Linul: „Nu doar…povești” ,  Petre Din, profesor din județul Sibiu: „Primul război mondial”,”Poezii “ de  Virginia Brănescu din Bistrița, „ Lacrimi din cărți„  de    Ion Istrate-directorul revistei „Luceafărul” din Botoșani,   Dorina Rodu, redactorul revistei „Luceafărul”: „De ieri , de azi… pentru mâine” ,Nicolae Feher, preot : „Lumina lui Hristos luminează lumea”, Ligya Diaconescu, directorul revistei „Vibrații”,   Ion Oprea:  „Istorii, comentarii, „  Sandu Civa-poezii-„Sunt un romantic incurabil”,„Sunt un poet de modă veche”, „Pe coama mea”, Paul Iacob, preot profesor: ”Bate-n ușă”,       Mihai Sporiş, coordonator al mișcării culturale din Râmnicu Vâlcea-„Reportaje de călătorie”, și „Cugetări despre Posada și alte provocări”,      Olimpia Sava din Galați- „Povestioare hazlii pentru noi, iubiți copii”,   Ionela Flood  din Anglia-poezii: „În lacrimi, iubirea inimii nu plâng niciodată”, Dumitru Gălăuţan: „Pagini de istorie și tradiție românească,   Mihai Sporiş: „De vorbă cu Lucian Blaga”       Revista ; „Muntele”, editat[ de N.Danciu Petniceanu, Lucia Bibarţ, președintele filialei din Arad: „Poezii pentru copii”, Revista „Sufletul meu”, revistă din Banat,  Revista „Cuvântul argeșean”, revista filialei din Pitești,  revista filialei din Hunedoara: „Spirit de Roșcani”, „Averea bunei educații „ de Teodor Baconschi, despre această carte a scris în reviste Al.Florin Țene, ” Lecturi subiective“ de Lucia-Elena Locusteanu, “ Ferestre spre lume “ de Mariana Popa. Despre aceast[ carte vorbitorul a publicat o cronică interesantă în presă,“Floare sunt și-așa mă chemă ” de Floarea Nițescu, Dan Teodorescu “Eseuri cu balonul oval “și “Game-Set-Match “, Victor Constantin Măruțoiu “ Al Treilea Munte“ despre care Al.Florin Țene a subliniat că în această carte se află poezii interesante, din care emană o filosofie a teologiei. Și “Secretul lunii “ de Virginia Paraschiv.

În continuare  domnul Iulian Patca a prezentat  cărțile și revistele:  Lucia Cosmina Vlad: ”Valoarea suferinței” culegere de eseuri de religie și existenț, Teofil Mândruțiu-„Drumuri pe sub mare,„Cusături curente”,„Pumni de praf și pământ”,Vasile Crișan din Câmpia Turzii-trei cărți-„Efervescența bursei”,„Înaintea victoriei”,„Simptomele capcanei”. Domnia sa a adăugat că în 8 septembrie a participat la „Zilele comunei Răscruci” unde au participat 5 membri ai Ligii Scriitorilor.

Iulian Patca, președintele filialei Cluj a Ligii Scriitorilor  a informat pe cei prezenți despre manifestarea organizată la Botoșani de Elena Condrei care a scris șase cărți despre Eminescu, unde au participat academicienii Mihai Cimpoi, Vasile Tărâțanu și alte personalități din cultura noastră.

La Botoșani revista Ligii „Agora literară” a fost premiată și medaliată “ Teiul de Argint” pentru înalta calitate a lucrărilor pe care le publică, aceasta datorită redactorului șef Iulian Patca. Această revistă a mai obținut în 2005 premiu în Japonia, iar în 2017 premiu la Bistrița la Festivalul internațional “Liviu Rebreanu “.

În continuare s-au făcut trei primiri de noi membri:      Sima Ionela Amalia din Baia Mare care a publicat două cărți: „Floare albastră” și  Oglinda sufletului”,   Bele Aurel Vasile tot din Baia Mare care a publicat mai multe cărți-un volum de culegeri de folclor, un volum de valorificarea tradițiilor noastre din zonă ;I un volum de poezii.  Sima Ionel care a scris-„Legende din Țara Lăpușului, 2-3 volume de povestiri cu tâlc.În continuarea ședinței doamna Voichița Pălăcean Vereș a prezentat ordinea de zi:

–  Lansare de carte -MARIANA CRISTINA POPAN: ”Condeie literare sportive”

–  Lansare de carte-IONELA AMALIA SIMA-: „Floare albastră” și „Oglinda sufletului”-poezii

–  Lansare de carte VIRGINIA PARASCHIV și MIHAI GANEA –proză

Apoi doamna Voichița Pălăcean Vereș a prezentat cartea doamnei LUCIA ELENA LOCUSTEAN: „ Lecturi subiective-Proză și dramaturgie” a cărei lansare va avea loc în luna noiembrie în preajma aniversării sale. Între coperțile acestei cărți este cuprinsă munca de o viață a unui om , a unui profesor de română. Dincolo de valoarea și aprecierea pentru munca depusă, această carte a trezit nostalgie în suflet pentru că din manualele noastre școlare au dispărut o mulțime de autori valoroși clasici, opere literare care zeci de ani s-au regăsit în programa școlară și acum nu mai sunt. În cartea doamnei Lucia Elena Locusteanu se regăsesc toate aceste nume studiate în școală din care s-au dat examene la facultate, bacalaureat și din care s-a învățat la facultate și acum zac într-un depozit. Doamna Locustean face recuperarea acestor valori românești pentru că dacă suferă cineva aceasta este societatea în care trăim acum. Lipsa valorilor și a modelelor adevărate pentru tinerele generații e o mare problemă., tinerii având nevoie de repere pentru a vedea adevărata lumină.

În final LUCIANA VLAD a citit un material despre sacrificiul de sine pentru familie, profesie, muncă. A trecut în revistă câteva nume de scriitori, istorici, oameni politici care reprezintă modele ale sacrificiului de sine. Conferențiara spunea:Sacrificiul de sine se manifestă prin râvnă, entuziasm, efort, implicare, determinare, stăruință, pasiune, dăruire totală, devotament, forță, perseverență, bun simț. Orice om este special în felul lui și poate să se consacre sacrificiului de sine pentru un scop nobil”.

Viitoarea ședință  va fi în 31 octombrie, la orele 17 la Cercul Militar din Cluj-Napoca.

—————————-

Liliana DEREVICI

Cluj-Napoca

27 septembrie 2019

Lasă un răspuns