Lidia CHIARELLI: Lumină în zidurile vieții

Înapoi la lumina dintâi – omagiu adus lui Lawrence Ferlinghetti de Lidia Chiarelli

*

Lumină în zidurile vieții

lui Lawrence Ferlinghetti, cu ocazia împlinirii vârstei de 101 de ani

 

Învață-mă să pictez

lumina din zidurile vieții.

Învață-mă

să privesc lumea

așa cum o vezi tu

să devin lacrimă de soare

un deal de poezie

cuvânt într-un copac.

Îndrumă-mă

să văd cum soarele

izbește stânca malului abrupt

neobosite zbateri printre valuri

păsări marine opintindu-se în vânt

să ascultăm alăturați

suflarea frunzelor foșnind

perfecta liniște a nopții înstelate

sunetul verii rezonând prin picături de ploaie.

Aici și acum

ajută-mă s-ating țărmul luminii

așteptând

renașterea minunii

cu tine iarăși

pe vecie.

Lidia Chiarelli, Italia
Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg

***

Light on the Walls of Life

To Lawrence Ferlinghetti for his 101st birthday

 

Teach me to paint

the light on the walls of life.

Teach me

to look at the world

as you see it

to become a tear of the sun

a hill of poetry

a word in a tree.

Lead me

to see the sun

hitting the sheer cliffs

the tides that restlessly ebb and flow

the water birds challenging the wind.

Let’s listen together

to the breath of rustling leaves

the perfect hush of a starry night

the sound of summer in the raindrops.

Here and now

help me reach the very shores of light

waiting for

the renaissance of wonder

with you

again and forever.

Lidia Chiarelli, Italy

Lasă un răspuns