Liana NICOLAE: Poesis

Cei mai vechi

 

Suntem cei mai vechi din prezent

noi si iarba suntem primii veniți

toate păsările au căzut din noi

și din umbrele noastre deformate

s-au născut închipuiri decăzute

cine îmi spunea să uit de-nchipuiri

să stau departe de ele sunt nocive

să nu mă trezesc inconștientă

în fața șinelor de cale ferată

ne așezăm în substanța neuitării

deschidem ochii soarelui suntem topiți

nu atingem cu el decât cuvintele

copacul mirat se trage în el însuși

de ce te-ndepărtezi de mine ți-am zis

n-am nicio pricină ziceai n-am nimic

iți alungiseși privirea galbenă spre mine

parcă mâncai puțin pământ din drum

erai mai orb decât ai fost și mai mort

decât inainte să mă fi născut eu

nu contează mi-ai zis ești abia la-nceput

încercai să urăști orice fel de materie

orice bucată de piatră nu te lăsa să mori

aveai multe fețe – fața ochiurilor de lună

ești pasăre și cal pășteai norii și aerul

lasă-mă înlăuntrul tău mai oarbă decât ieri

am să mănânc puțin stejar poate mă mai ridic

să-ți dau o clipă o lună o oră un secol

până vulturii nu mor căzuți atrași de lună

și nimeni nu-i scapă acum nimeni nu-i scapă

atrunci ne vom povesti despre lucrurile

cele plânse și vremuri scurse cu norocul dus

osul meu din piept e zăbovit și înțelept

că am ajuns de neînțeles sub pînzele mele

umflate de dor scufundate în gânduri furate

o nu fugi de ce fugi de strigătul meu înghețat

peste păsările mele dînd din aripi

 

les voix se fondent dans un silence

des des mots du vent sur le sable

nous n’avons pas le temps d’attendre ni voir

les larmes ni le silence ni le bruit de nuit

tout est fini pour moi un desert immence

en moi tres sec trop signifiant l’air vole

visage sombre d’un visage immobile

comme le vent ecrasant tard  les nuages

 

alors j’ai vu que le fleuve etait air arbre sonore

un geant tombe d un cascade du ivrogne

 

 

Vine vremea

 

Și vine o vreme când voi înțelege cine sunt

când minunea va deveni o banalitate

și va așeza iubirea de azi la rangul cel mare

să mă frîng pe picioare tot voi ajunge la tine

e ușor să mă simt bine chiar dacă voi cădea

pe iarbă să prind rădăcini de lut peste mine

și noaptea să vină cu florile arse-n poeme

cad mîngîieri peste noi – arsură pe ploaie

ca un jar în flăcări fără sfîrșit și fără început

un veșnic acuzat aparîndu-și nevinovăția

sunt înfiorătoare și tu vrei să mă iubești nebun

 

primăvara nu e a soarelui e numai primăvară

primăvara cade de pe un nor neplouat

ca niște frunze cade primăvara peste noi

prin care văd străveziu nenăscutul din noi

stau și e primăvară în chipuri și-n tăceri

și sunt fluturi și-nfrîngere căzînd pe pamînt

zbatîndu-n regret murind și trăind

nu călcați pe tăcerie mele nu le zdrobiți

nu urcați pe treptele existenței mele ascunse

am în față un drum nesfârșit neconvențional

să fiți copacul meu adăpostind gîndurile

mă gîndesc să țintesc dublu și apoi să mor

 

de mon esprit humilie

fait ton pouvoir et ton lit blanc

comme a la bouteille d’ ivrogne

que j’ aime voir cher indolent

de ton corps si beau

comme une etoile vacillante

miroiter la peau que j’ ai garde la forme

de mes amours decomposes…

 

 

Am dăruit

 

ieri îmi adoram în tine-nvolburată

iubirea mea răsfrîntă înspumată

cum oglindit în ape se ridică

Narcis căzut în valuri și-n visare

rupe această floare repede arunc-o

cu parfumul ei răspîndind uitare

stînd la-ndoială ziua se sfîrșește

timpul acestei flori s-oprește trece

caut-o-n speranță frig și-n soare

lupta ta inconștientă este egoul tău

te afli în două tabere cu tine însuți

te lupți cu veșnicia în umbra amintirii

se face alb în suflet cu lună-mpovărată

cu visuri și cu gînduri tot mai rar să bată

cu ochii mei de neguri de tine sărutați

se-nalță-n mine veșnicia-n șoapte

pleoapa mea-nghețată în cușca ferecată

liniștea-ntristării pe vorba mea de stîncă

de unde atâta sfadă în lumești regrete

în iubire nu căuta altceva decît iubire

nici milă nici  regrete nici obișnuință

nici dezamăgiri ezitări frustrări sau frică

iubirea rămâne singurul sentiment

care nu trăiește urme de compromis

ea dă motive să rămâi și ne-mpinge

să te-ntorci cînd vrei cu fața nădușită

prea multe înserări am așteptat

am dăruit totul nu am nimic de povestit

nimeni nu-l înțelege ușor pe celălalt

ne-am despărțit fără să fim înțeleși

nicăieri nu e mai bine ca aici la noi

cînd credeți că adevărul e de neatins

atunci alungați sclavia fugiți din peșteri

știu că fericirea e obositoare struniți-o

cunoașterea se oprește la idealuri

nu putem păstra cu forța ploaia

nici omul nici viața nici nemurirea

 

l’homme est un ombre ou

nous ne pouvons jamais penetrer

ce qui brille la haine et l’amour

et dont les yeux mortels

dans leur splendide entiere

ne sont que des miroirs

obscurcis et plaintifs

 

 

Să-nălțăm

 

ca să ne fie bine-n lume

ar trebui să fim copaci

să ne hrănim cu pămînt

și cu toamne și cu tulpini

să intrăm sub iarbă

să prindem rădăcimi

nu te gîndi la mine

la ceva ce nu vine

îmi luminezi trezirea

mă tragi spre dimineață

să știi: am să plec într-o zi

undeva într-un loc neștiut

pe unde și tu ai trecut

să mă ascund discret

într-un munte secret

sigur voi pleca-ntr-o zi

voi pleca din prezent

să ne-ntâlnim din nou

să mă nasc din nou

să mă-ntorc la strămoși

cei rămași în păduri

cu pașii mei mărunți

apoi să mă-ntorc la tine

și-amândoi în trecut

să înălțăm alte focuri

nu atingem nici soarele

nici luna nici stelele

ne atingem doar noi

locuind într-un punct

să murim în război

nu mai vrem în trecut

acum vrem alt prezent

și un clopot căzînd

peste noi și pământ

ne-a văzut Dumnezeu

reveniți în prezent

 

je veux voir ton visage

et la chevelure profonde

mer vagabonde adorable

aux flots bruns et bleus

au vent devant le matin

on croit boire un vin

de Bourgogne doux amer

vainqueur et plonge

dans l ame indolente

 

 

Când va zbura

 

nu mă știu un om important

de aceea rămân de-o parte

viața mea ascunde adesea

în colțul din stînga un paradis

și scrisori ce nu s-au trimis

și umbra mea ce nu s-a scris

iar frazele azi nu mai vin

în ziua ce n-a dat lumină

în piept ni-i floare de cireș

trecînd mereu în dor ucis

cînd cei ce cîntă s-ar iubi

cînd lumea-n lume va veni

cînd vorba-ntoarsă va zbura

printre legende și poeme

aruncate-n flăcări mari

și așa încet parcă murisem

în piatra zbuciumată-n noi

 

oamenii se grăbesc să judece

sperând că ei nu sunt judecați

nu dorim să devenim genii

avem destule probleme

chiar aproape pe acest pămînt

în a deveni oameni – aici

sufletul nostru a rămas

punct de sprijin lui Arhimede

îmi așezam tîmpla pe tine

simțeam că puteam să iubesc

îmi ești zbor și îmi ești zîmbet

sunt în stare să te prețuiesc

și dacă pot să iubesc mereu

oriunde la soare la umbră

să-ți cînt să fii un om bun

visam strigam și dăruiam

dacă și tu ai rămas statornic

dacă am iubi așa amîndoi

dacă ne-am lipi cerul de noi

am deveni lumină infinită

viscol nervos de iubire-nsetat

în fiecare secundă și șoaptă

conștiința trecută prin noi…

scrisul tău sculptat în ochii tăi

 

je ne regardera ni l ‘or du soir qui tombe

ni les voiles au loin descendant vers la rue

et quand j’arriverai je mettrai  sur la tombe

un bouquet de roses verts et rouges

et de bruyere en fleur tombant du ciel

 

 

Fără tunet

 

existența mea vizuală

se afla-ntr-un pericol concret

fără ea tu pari a nu exista

n-ai orizont nu ești în acțiune

rămâi o vorbire întrupată

într-o altă mare ființă

și la urma urmei și lumina

poate fi acuzată că trăiește

și că visul tău adoarme

 

ne-ndepărtăm unii de alții

poate din dor din amor

cumpătăm aer curat violet

suntem vinovați că existăm

trăim odată cu mileniul

suntem ideali suntem frumoși

cu inima mereu nemișcată

cu îngeri în mijlocul cerului

ochiul nostru trece prin zid

visează și curge cîntînd

 

zarea se-nserează cu păsări

trăgînd în stele cu zboruri

îngerul meu mă ține de mână

mereu mă trage lîngă el

se înnorează cu aripi întinse

fără tunet și fără trăsnet

plouă torențial cu melci

peste cai și peste naștere

și tu lunecînd singuratic

 

abandonner cette terre si rude

abandonner cette terre humide

car la force de pleurer manque

la vendange est a l’ancienne

l’alcove des sous bois

trahit nos pensees

encore rencontre

le ciel de tes yeux

 

avons pris notre souffle

avons gravi un silence…

 

 

Marile iubiri

 

marile iubiri știu ce înseamnă renunțarea

dacă se resemnează ar însemna un eșec

doar mediocritatea ne duce la renunțare

ca un exil al fiecăruia al păcatuluii

doar universul trebuie să-și spună cuvîntul

și mie îmi este tot mai urât tot de mai înțeles

să mă pierd în propriul gînd în motivul tău

nemaiavînd de la tine nicio veste un cuvînt

nu sunt o suferitoare incurabilă de rînd

nu sunt o lume peste perfecțiune și artă

sunt o modestă răbdătoare înțeleg oamenii

știu că lumea nu poate exista fără ficțiune

fără timp fără iubire moarte societate istorie

obsesiile dintotdeauna ale existenței umane

talentul exprimă o mare disciplină neabătută

un alter ego inspirat din magicul realității

străbătînd jungla istorisind încolo și-ncoace

uneori m-am îndrăgostit de infidelitățile tale

de traumele morale și sentimentale

sunt o romantică oferindu-mi iluzii inspirate

de a nu avea cînd am – de a fi ceea ce nu sunt

de a accede la imposibilul trecător al vieții

de a opri timpul de a face imposibilul posibil

de a înțelege lumea absolutului cum se cuvine

 

 

je t’aime dans le temps

je t’aimerai jusqu’au bout du temps

et quand le temps sera ecoule

alors je t’aurai aime

et rien de cet amour

comme rien de tout de ce qui est

comme rien de ce qui a ete

ne pourra jamais etre efface…

 

 

De ziua poeziei

 

mă simt ca și cum te-aș fi iubit

în mii și mii de forme

de infinite ori în infinite locuri

într-o viață și altă viață

la o vîrstă mică

după altă vîrstă mare

ca și cum te-aș fi iubit

au blanc d’un noiceur d’ame

val după val liniștit

pe un suflet zdrențuit

de planete spintecate

j’aime tout le noir

qui eclaire mes etoiles

ești înlăuntrul meu

atât de abstract încât

existența mea mișcătoare

părea că există

rămâneam ca niște cuvinte

într-o mare ființă

și la urma urmelor

și lumina are trup

și ea este vinovată

că noi existăm

ne mâncăm unii pe alții

din adorație și pudoare

rămânem ceea ce suntem

frumoși și nemișcați

în mijlocul cerului

ca un fel de pasăre

care zboară invers

pe cuvinte reci

rămase în urlet

ca și când ne-am fi iubit

mereu mereu dintotdeauna…

 

 

Pe o planetă…

 

vouă v-a dat Dumnezeu o iubire

atât de mare unduitoare

încât să vă fie teamă de ea

coborând intr-un cer de miresme

ca firul de iarbă tăiat în două

mereu fragedă mereu văratecă

gonind către soarele alb-gălbui

în jurul inimii mele rebele

de ce m-oi fi iubind cu neuitare

cu nori subțiri zvârliți spre Marte

tu ai cunoscut o iubire așa mare

care să-ți trimită gândurile aiurea

să n-o auzi să n-o poți vedea

să traiești cu ea cu o imagine veche

să te chinui în vis să rămâi flămând

să te-ntrebi ce-a mai rămas din mine

și să cazi în alt vis alergând

atîrnînd de sus și din infinit

să te lepezi de obiceiurile tale

să nu-ți fie foame să fii închipuit

 

notre vieille terre est une etoile

je viens de chanter l’amour

une histoire de gens heureux

je veux parler lentement a Dieu

je m’endors et tu me regardes

c’est notre enfant il vient chanter

et nous ressemble un peu

toi qui a plante les arbres

je t’offre un titre d’honneur

toi le star de la mer de la vague

 

pentru că ați cunoscut și voi

o iubire fierbinte plină de speranțe

ce ați dus-o cu voi fără să știți

conversând transparenți tremurați

pregătiți din timp pentru evadare

încercați de o răbdare cosmică

râdeați și vă linișteați părinții

conversînd cu vechi anotimpuri

luptați cu tot ce era invizibil

alb strălucitor blînd flămînd

pe o planetă singură fără strigăt…

–––––––––
Liana NICOLAE
16 mai 2019

Lasă un răspuns