Irina Lucia MIHALCA: Poesis

În drumul spre stele

 

Simţi că ţi s-a mai întâmplat asta, ţi-e dificil să alegi.

Şi-atunci cum separi iluzia de realitate?

De ce ne-amintim trecutul, dar nu şi viitorul?

Totul este posibil cât încă n-ai decis,

nelimitat este gândul.

Ştii că o picătură de apă poate legăna

floarea rodiului tău, o picătură care

nu se va mai reface, odată căzută.

 

Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi,

în spirala respiraţiei opreşti timpul!

În liniştea ciudată a lunii,

ne-am rătăcit pe câmpul de petale,

doar margaretele ne-au luminat calea.

Plouă. Timpul pare golit, limitat.

Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi,

pe câmpul de petale ne vom întâlni!

Viaţa este acolo unde creşte iarba, 

 iar binele, acel ceva mărind şansele 

 să luminăm drumurile şi să vedem gropile.

 De aici şi grijile noastre, mai mari  sau mai mici,

 siguranţa sau nesiguranţa depinde de noi.

Tot ce contează este să menţii focul

şi flacăra vie

care iluminează – gongul care uneşte

ziua de ieri cu cea de azi –

un dans există, mereu, în toate!

Spre ţărmul de petale

imaginaţia îşi continuă firul şoaptelor…

 

Un transfer de căldură, ăsta-i dansul!

Ce se întâmplă când ne-ndrăgostim?

 – Un bărbat este interesat de ochii

 şi reacţiile iubitei – feminitate şi reacţii -,

 când ochii nu mai sunt

 în centrul atenţiei lui, reacţiile mor.

Cine cunoaşte iubirea, cunoaşte

 şi pornirea ei, deşi,

 trebuie să recunoaştem, 

 orice femeie-şi doreşte şi ceva sadism 

 în pasiunea lui pentru ea. 

Ecoul vibraţiilor

prin oglinda simţirilor, emoţii vii!

Uşa ce se deschide

 spre culoarul înaltelor simţiri!

Unde-i realitatea, ce-i misiunea?

Acolo unde-i misiunea! Sufletul călător

 se-aşează în vis unde-i place, 

 aici, pe pământ, este chinuit 

 pentru a se uşura, a lumina, a se-nălţa.

Spre ce tinde tot ce facem,

tot ce dorim, iubitule?… – Spre stele!

Viaţa, adevărata viaţă, este iubirea,

pentru că a trăi, cu-adevărat a trăi,

înseamnă a iubi, ziua de mâine-i misterul

căruia-i dai voie să se dezvăluie.

 

Poţi să-ţi uiţi bătăile inimii?

Totul urcă. Urcăm, nimic nu se-opreşte pe drum.

Dacă mi-ai cucerit teritoriul viselor, 

 veche-i memoria clipei. Visul este o stare

 de amintire a unor clipe din memoria sufletului!

De ce în timpul ăsta?

 – Nu are timpul ăsta niciun timp!

 Eşti femeie, sunt bărbat – o simbioză -,

 vreau să te-mplinesc adânc, iubito,

 să-ţi tai respiraţia de plăcere, 

 să plângi pentru că nu-ţi poţi controla emoţia,

 să simţi magnetul dintre noi,

 să accepţi ciocnirea faliilor,

 să te bucuri de cutremur şi de momentul divin

 – plăcere nedefinită, eliberare de trup -.

Da, iubitule, sămânţa de lumină,

dincolo de risipirea norilor,

dincolo de furtunile neaşteptate,

ciocnirea mării de valuri,

un cântec de nuntire din adâncuri,

un dar al iubirii, un dar necunoscut de cer!

 

Căutăm, visăm, călătorim în acest amestec,

tu şi cu mine. Cunoaştem bine

roşul macilor

şi  verdele diafan al câmpului,

fiorul copacilor tăinuit în coaja amintirilor.

 – Fără să vrei, sclipiri de lumină licăresc

 din trecutul cald. Dacă eşti în gândul cuiva, 

 ceva din tine s-a transferat acolo! 

În perle rotunde se preschimbă picăturile,

în depărtate amintiri,

crengile rodiului tău se leagănă. Un punct abisal!

 

La margine de viaţă

 

În toate există o căutare, o chemare!

Mă căutai în cântecul ploii pe care,

deşi toţi  îl aud, doar cei sensibili îl înţeleg.

Mă căutai în mugurii ce-aduc, timizi,

dorinţa lor de lumină.

Mă căutai în lacrimile dulci de floare

ce tremurau când respiraţia ta le-atingea…

Tot ce este puternic vibrant şi-apoi nu mai este,

aduce un pustiu de nu-l mai umple nimeni!

Dulcele este doar un moment.

Nu evenimentele ne afectează,

doar ideile rămase sunt greu de suportat!
De aici, pe firul izvorului vieţii,

drumul spre împlinire, spre copacul din ceruri.

Pe aceeaşi undă, fără bariere pornim

în căutarea noastră, dincolo de timp şi loc!

Căutarea ne dă starea de oboseală
şi plăcerea de a fi, de a exista!

Oare cum ai fi fost un întreg,

căci după tot nu mai urmează nimic?!
După tot urmează noi căutari, trecerea în noi spaţii…

 

Îţi place să atingi stelele şi să revii pe pământ.

Din palma mea, una câte una, îţi cobor stelele

– întinse emoţii, adânc simţi ecoul vibraţiilor –

Când căldura te invadează, lacrima se deschide!

 

Să păstrăm timpul! … În spatele la tot

stă un timp pierdut, acel timp ne dă

toate sentimentele de dragoste sau ură,

de împlinire sau sacrificiu.

Ce ne este interzis ne satisface!

 

În drumul meu acolo, la margine de viaţă,
am văzut o biserică

luminată cu flăcări şi pe dinafară.

Cineva mi-a spus: ” – Vezi, asta-i biserica ta!

Atâta lumină ai adus aici!”

Dincolo de substrat, privirile ne rămân în lumină,

pe pânza tabloului redăm imaginea din noi.
Privitorul nu are timp să vadă tot, uneori chiar se pierde.

Partitura abia a început să fie cântată!

Un cântec creşte, se-nalţă, trăieşte

din sămânţa iubirii sădită-n adâncul inimilor noastre…

 

Să nu striveşti clipa

 

În stele suntem noi, în lumina veşnică

ce-nchide două suflete în aceeaşi crisalidă.

– Pe tine te cheamă inima mea,

de-atâta aşteptare iarba a crescut de-o palmă!

Vin din inima ta, din fundaţia creată,

din lacrima câmpului, rubine presărate-n flori.

 

– Ca nopţile de altădată vei veni

să-mi aprinzi stelele stinse de singurătăţi!

Realitatea e acolo unde eşti cu gândul, stelele

cunosc drumul, iar luna-l urmează,

trebuie să fii în visul cuiva pentru a-l visa.

 

Lumina ne veghează până ne descifrăm

mesajul şi ne-mplinim menirea!

Ai să ţi-o aminteşti după numele rostit cândva!

Numele, tunelul din labirintul iubirii

prin care iubita poate să fugă înainte ca iubitul

să-şi dea seama de absenţa ei într-un vis,

care-i mai mult decât un vis.

 

Să nu striveşti clipa! … Nisipul scurs printre degete,

salonul plin de umbre, palide chipuri,

secunda fugară, urmele timpului

tulburat de bucurii scufundate în dureri.

Acesta-i sensul vieţii, ecoul creaţiei în tot ce-i trecător!

 

Sunt stări care nu se pot repeta de două ori,

este ca şi perfecţiunea,

pornite şi din greşeală sunt perfecte.

Într-un râu nu putem intra de două ori,

chiar dacă intrăm

în apa din acelaşi loc va fi, totuşi, alta.

 

Pictând cerul cu stele

numai noaptea va şti de ce nu-şi arată cerurile,

în adâncuri sunt poveştile. În acea clipă,

dincolo de cuvinte, un strop ai privit

prin vălul zeiţei Isis ce-acoperă bolta lumii.

 

Totul se-aşează în armonia

de dincolo de geneză, de dincolo de nimic!

–––––––––––––––

Irina Lucia MIHALCA

București

21 iunie, 2018

 

Lasă un răspuns