Irina Lucia MIHALCA: Lumină-n veşnicie (poesis)

Las lumea să treacă prin mine

 

Privesc tacută, în ploaie,

mormintele luminate prin cimitir.

Las lumea să treacă prin mine.

În sunetul grav

al clopotelor trase rar,

memoria persistă, doare.

Dispariţia şi revenirea

mă bântuie uşor,

chiar dacă

de mult timp plecaţi

sunt încă cu mine.

Feţele lor se-ascund,

zâmbind,

în spatele oglinzii,

prea multe păsări cântătoare

şi-atâtea zgomote

amestecate în depărtare.

 

În linişte, mă rog pentru ei,

pentru iertare, lumină,

senin şi iubire,

eliberaţi sunt acum

din lumea durerii.

 

Cu păsările, în noapte,

– bel canto –

intră adevărul nostru,

Lumină din Lumină,

“Hristos a Înviat!”

 

Lumină-n veşnicie

 

Suntem călători pe cont propriu,
trenul pornit în călătoria

 

descoperirii de sine,
adunând toate sunetele împrăştiate,
acea uimire a deschiderii ochilor
şi provocării simţurilor,
abur nediminuat la marginea prăpastiei.

 

La un moment dat,
fiecare înoată în propria durere,
calcinându-şi mlaştinile,
uscându-le la soare,

 

lăsându-le să se-albească

 

de trecut, de prezent,
căci viaţa, acea moarte deghizată,
singurul gardian al inscripţiei votive,
nu te-atinge
cu primul şi ultimul sunet,
nu eliberează, nu aşteaptă ceva,
niciun apel

 

nu sună în ultima secundă,
un vis rulând fără ţintă, fără direcţie.

 

La final, nicio prăpastie
nu este căscată,
poate, doar, un punct închis,
nicio oboseală parcursă,
poate un alt relief,
nicio durere nu mai este,

 

nimic, nimic, numai cuvinte moarte.

 

Ultimul sărut
se concentrează pe un cuvânt,
pendulul se leagănă impasibil,
crescând tempoul de cursă lungă,
prin durerile naşterii de frunze moarte.

 

O şansă există,
ruga pentru răscumpărare,
aşteaptând cerul

 

să ţi se deschidă-n inimă,
să-nvie stelele moarte,
să reaprindă focul

 

cu flăcările contopite

 

de flacăra stelei ce arde-n noi,
lumina ei, lumina ta,
doar o lumină, Lumină-n veşnicie.

 

Sub pecetea destinului

 

Prins în lanţuri ce par veşnice,

mă priveşti printre valuri,

îmi simţi nemărginirile albastre.

Vom şti vreodată

poezia din privirile noastre?

Clocotitoare putere ce trece

peste orice neînţeles!

 

Viaţa o laşi să-ţi scalde malurile

cele mai îndepărtate ale adâncurilor,

acolo unde-ai găsit mereu taina.

 – Unde să te găsesc, inima mea?

ţi-am auzit vocea pierdută,

undeva departe,

glas de cocor stins în umbră,

strigăt în noapte, în bătaia ploilor,

risipind orice speranţă.

 

Cutreierăm timpul oprit în adevăr

– flux nou de energie -,

te port într-o poveste,

aripa zborului, mereu alta şi alta,

fiecare aşezare pe braţele tale

ne schimbă destinaţia,

cuvintele umede, străpunse de ceruri,

ajung în inima ta,

ca pe o taină le strângi.

 

Eşti îndrăzneţ în primăvara speranţei înmugurite,

ai de parcurs lumi şi planete,

mereu prezent,

reînnoit din pântecul cosmic,

înconjurat de acel nimb de frumos

ce te-a făcut să te priveşti

spre soare, în lumină,

om liber, aşezat în mijlocul lumii,

îmbrăţişând-o, simţindu-i tumultul

din fiecare gest,

umbletul cald din lume

şi felul în care te simţi parte din întreg.

 

 – Destinul mi-a fost pus sub pecetea ta,

 te căutam de-atâtea vieţi,

 ştiu că m-am întâlnit cu cea dorită

 în acea atingere a infinitului,

 în orice mişcare a visurilor mele,

 mi-ai reaşezat lumea mea,

 mâinile tale mi-au strâns

 şi mi-au deschis ochii,

 eşti raza mea de cerc şi de acolo

 putem deschide orice univers. 

Acum da,  ştiu că numai în tine

voi regăsi piesele complete!

 

Epifanie

 

 – Îmi trebuie doar o picătură ca cineva

 să-mi tulbure existenţa, să-mi coloreze apa.

– îmi spui, acum, că m-ai văzut,

la ceas de seară, printre atâţia trecători

– ecou reverberat a unor imagini fulguite -,

pe o străduţă întortocheată din Praga,

o siluetă străvezie, cu o eşarfă sângerie,

într-o rochie de culoarea speranţei,

la pas, când domol, când repede,

captivată de strălucirea vitrinelor

şi miresmele oraşului.

 

Prin ninsoarea de frunze aurii şi verde catifelat

în care timpul

părea că-şi pierduse orice sens

m-ai urmat hipnotizat,

dar când să m-atingi

am dispărut subit, coborând,

prin spirala unei oglinzi fumegânde,

în abisul unui alt vis.

Tocmai sunase grav ceasul astronomic

din turnul pieţii vechiului oraş.

 

Călător în timp m-ai regăsit, la câţiva paşi,

pe faleza mării, în Constanţa,

acolo unde,

ca pe-o perdea cu falduri,

ai ridicat, din calea mea, marea agitată.

În zare pluteau legănate corăbii de foc,

prin aer treceau şi staţionau

maşini purtătoare de gânduri multicolore,

iar arborii se-aplecau să ne ridice-n cer

cu braţele larg desfăcute,

dar pe măsură ce te-apropiai,

mereu prezentă, suflarea-mi tremurândă,

mereu nevăzută,

mereu risipită-ntr-un nou vis,

univers suspendat

între o inspiraţie şi expiraţie.

 

La graniţa uitării dintre lumi străbăteam necuprinsul,

asemeni unui cub Rubick cu multiple faţete,

( dezvăluit în “Pistis Sofia”* )

în care porneai şi tu

pe urmele acestui labirint.

– S-a mai dus un vis! suspinai,

alergând în viteză, spre culoarul de trecere.

 

M-ai revăzut, apoi, sub umbra pânzei unui nor,

– aşezată pe-o bancă, în faţa unui rond

din centrul Bucureştiului secund,

zâmbind inocent în direcţia ta,

aceeaşi privire tainică pentru care

nu-ţi ajungeau cuvintele s-o defineşti –

o umbră-frontieră prin care-am trecut,

ca un abur albastru,

lăsând, pe retina inimii,

durerea gravată

de rubinul chipului pierdut

– pasăre prefăcută în arbore,

arbore înălţat în cântec tânguitor – ,

străfund izvor care se zbate-n mirajul iubirii.

 

Ceea ce nu-ţi aminteşti – de ce continuai

să mă urmezi, adânc tulburat,

în fiecare vis ţesut

prin cărările de vise pictate împreună.

 

În noaptea întunecată a sufletului,

prins într-o buclă fără ieşire,

suspendat între realităţi paralele,

rătăceşti singuratic

pe drumuri îngheţate,

înaintezi printre arbori de ceaţă,

obrajii îţi ard

prin lacrima fiecărei oglinzi.

Ca o mână nevăzută, un vânt puternic

ţi-a risipit întristarea în cercul iubirii,

unda aceea de-mbrăţişare neştiută

prin care

ai simţit atingerea veşniciei

– o pierdere şi-o contopire -,

eliberând în lumină

toate firele literelor care te sufocau

sub azurul privirii Inannei, Stăpâna Cerurilor.  

 

* “Pistis Sofia” (Sufletul uman) – “Înţelepciunea credinţei”

sau “Cartea sacră a gnosticilor din Egipt”

———————–

Irina Lucia MIHALCA

București

7 aprilie, 2018

Lasă un răspuns