Irina Lucia MIHALCA: Lumină-n veşnicie (poeme)

Din picături sunt toate

 

Din mişcarea gândurilor apar emoţiile,

plonjezi în adâncuri, visul iese din matcă,

răspunsurile te-aşteaptă,

iluzii sunt,

în urmă foşnesc gânduri, emoţii,

stări, ataşamente,

în vârtejul lor nu eşti tu,

în prezenţă, în simţiri, atunci eşti tu.

Dacă a vedea înseamnă a crede,

oare, este şi adevărat?

 

În tăcerea inimii asculţi vocea lăuntrică,

intri înăuntru, în mister,

trezeşti focul

şi tot ce descoperi e golul.

Acel gol este El, Dumnezeu.

Acolo nu există timp, nu există formă,

la periferie se rotesc formele,

nu în centrul tău,

în cercul acela se-adună trecutul,

cu fericiri, drame, idei, nume, trăiri,

în acel gol, doar nimicul.

De stai cu spatele la viitor,

privind, în urmă, vezi

cum se risipesc toate astea.

Tot ce există în exterior

sunt produse de minte,

chiar şi “iubirea” oamenilor.

Totul. Se întinde în trecut ( memorie)

sau în viitor ( fantezie),

niciodată în prezent.

Natura minţii

nu poate sta în acest timp.

 

Viaţa este doar prezent. O infinitate

de momente prezente

ce-n realitate sunt doar Unul,

Totul-în-acelaşi-timp.

Un singur, identic, moment.

Simţind, nu gândind,

nu încetinind mintea,

simţind

sau a fi prezenţă în Acum.

Doar atunci eşti tu, o fiinţă liberă,

doar acea fiinţă există, nu formele din jur,

iluziile apar, dispar, mor, renasc,

o scară ce duce la infinit.

Universul este în noi.

Acel acum este mereu neschimbat,

identic nimic, de necuprins.

Doar aceea este iubirea.

Compasiunea

şi bucuria ei curgătoare

va lumina întreg templul tău.

Las-o să strălucească

în centrul fiinţei tale!

 

Dumnezeu se ascunde în tot

şi lasă iluzia că formele ar exista.

Când înţelegi asta nu poţi

să nu râzi. Pare absurd.

A-L cunoaşte nu este să ajungi

la un drum, un vârf, un ţel,

ci o renunţare

la a te identifica cu forma.

Un văl se ridică, trepte spre lumină,

văl după văl se ridică,

acel nimic este identic

în tot ce există,

în vis şi-n viziuni îţi vorbeşte,

intrând în El se intră în Tot.

Atâta pace, atâta iubire

şi-atâta bucurie la un loc!

 

Cine e celălalt? De eu intru acum

şi o faci şi tu, cine suntem?

Nu suntem noi, ci El,

suntem Unul, uniţi cu El,

suntem aceiaşi, parte din întreg,

eu, tu, co-creatorul

propriei vieţi,

o singură fiinţă măreaţă, eternă,

în mişcare şi-n înţelegere.

 

Din picături sunt toate…

 

Pentru o vreme, totul e o consolă 

 

Totul este atingerea clipei,

curcubeu arcuit de culoare,

efemerul se transformă-n veşnicie.

Când calde, când reci,

când cântece, când mute,

când vesele, când triste,

rebele ploi îşi poartă suspinul ecoului.

 

Avem nevoie de noi, ne căutăm

şi ne găsim în cei ce ne simt,

renunţi la tine

pentru a te regăsi în mine.

Acolo mă vei afla!

 

Când te vezi nu mai poţi pleca,

aşa cum răspunde apa la faţă,

aşa răspunde

inima inimii celuilalt,

ai nevoie de cineva

care vede bine,

fiind atât de aproape.

Frumos dar nepreţuit,

atinge-i inima

şi vine cu tine oriunde!

 

În orice zid poate creşte o floare

prin crăpăturile formate,

sărutul luminii prinde viaţă.

Aşezată-n palma ta,

sunt dincolo de tine,

şi totuşi, trăiesc înlăuntrul tău,

în tine mă pierd şi m-adun,

trestie-femeie din infinit întregită

– zăpadă în flăcări -,

o forţă ne frământă,

ne ţine legaţi, unindu-ne,

ne-aşază pe scara cerului,

ducând cu noi mesajul îngerilor.

 

Ca-ntr-oglindă, poveştile sunt scrise

în licăriri de stele.

Mereu ai avut senzaţia

că undeva te risipeşti în tine,

căutai oglinda

să vezi pe unde-ai rămas,

rămăşi goi, ca la-nceputuri,

mi-ai simţit adâncimile

– izvor îmblânzit de pietre,

de dor, de durere şi şoapte -,

greutatea pune-n mişcare

un univers lăuntric,

un vânt ce poate s-adie,

dar poate să mute şi munţii.

 

Lasă iubirea să curgă

acolo unde este nevoie,

se va-ntoarce la tine,

nu ştii de ce şi pentru ce,

sunt visul tău, e-acolo mereu,

trăieşte-l şi iubeşte-te,

în tine suntem ascunşi,

în toate suntem!

 

Pentru o vreme, totul este o consolă

şi tot noi rămânem apoi.

 

Strigătul

 

În cădere,

cu braţele întinse

spre cerul liber, în flăcări,

un copac

îşi strigă departe,

puternic, sfâşietor, durerea.

 

Întins, galben, abandonat

– erou căzut

privind la stele -,

trupul spectral

a cedat

roua lacrimilor

şi-o îmbrăţişare

acestui pământ tăcut.

 

În zori,

printre frunzele verzi,

mugurii cântă renaşterea.

 

 

În urma noastră

 

Adânc, în lumina lunii

şi-a ceţii curgătoare-n valuri,

un gând legănat persistă,

invadând strălucirea amintirilor

din oglinzile de-argint.

 

Peste ţărmurile mării,

ecoul cântecului lunecă

interludii romantice ale dansului,

lumină aurie în priviri,

spirală de zâmbet,

tresărire rămasă, urme de paşi

şi fiecare clipă-i de vis,

noi constelaţii

fără bariere în inimile noastre.

Durerea cercului

îşi caută lumina rotundă,

blocată în lupta

născută din dragoste şi pasiune.

 

Într-o mare de suspine,

rochia mea neagră ca noaptea

te bântuie din nou,

corabie plutind hieratic

dincolo de orizont,

în căutarea unui port

unde să-şi ancoreze sufletul.

Prin inflexiunile vântului,

sunetul dorului tău

a pătruns aici,

uimitor precum misterul

căutării braţelor tale

prin mare

şi-atingerii mâinilor noastre.

 

În urma noastră încă vibrează

dansul cântecului, viaţa.

Acesta nu e capătul drumului,

doar reîntoarcea

la inocenţă

va deschide Poarta Luminii.

 

 Şi voi păstra, Tată, mereu voi păstra…

 

Şi voi păstra, Tată, mereu voi păstra,

candela aprinsă în mine,

lumina sădită,

timpul trăit împreună,

glasul şi zâmbetul

pururea tânăr,

bucuria rodită în inimă

şi-acea stare,

de nedescris în cuvinte,

văzându-te, ştiindu-te aproape.

 

Nu voi uita,Tată, niciodată nu voi uita,

seva ce-şi continuă cursul,

aripa de încredere, ocrotirea întinsă

şi forţa, acea forţă simţită,

încă de mică

până-n ultima noastră clipă.

 

Şi voi păstra, Tată, mereu voi păstra,

iubirea transmisă în mine,

vorba duioasă, seninul privirii,

surâsul cald, pacea, lumina,

visul

şi cântul,

chiar dacă lacrima, dorul

şi cărări de lumi nevăzute

ne despart, de ceva timp, drumul.

 

Pentru toate astea

şi pentru tot ce-ai făcut,

de aici

şi de-acolo,

îţi mulţumesc

dragul, iubitul meu tată.

 

Lumină-n veşnicie

Suntem călători pe cont propriu,
trenul pornit în călătoria

descoperirii de sine,
adunând toate sunetele împrăştiate,
acea uimire a deschiderii ochilor
şi provocării simţurilor,
abur nediminuat la marginea prăpastiei.

La un moment dat,
fiecare înoată în propria durere,
calcinându-şi mlaştinile,
uscându-le la soare,

lăsându-le să se-albească

de trecut, de prezent,
căci viaţa, acea moarte deghizată,
singurul gardian al inscripţiei votive,
nu te-atinge
cu primul şi ultimul sunet,
nu eliberează, nu aşteaptă ceva,
niciun apel

nu sună în ultima secundă,
un vis rulând fără ţintă, fără direcţie.

La final, nicio prăpastie
nu este căscată,
poate, doar, un punct închis,
nicio oboseală parcursă,
poate un alt relief,
nicio durere nu mai este,

nimic, nimic, numai cuvinte moarte.

Ultimul sărut
se concentrează pe un cuvânt,
pendulul se leagănă impasibil,
crescând tempoul de cursă lungă,
prin durerile naşterii de frunze moarte.

O şansă există,
ruga pentru răscumpărare,
aşteaptând cerul

să ţi se deschidă-n inimă,
să-nvie stelele moarte,
să reaprindă focul

cu flăcările contopite

de flacăra stelei ce arde-n noi,
lumina ei, lumina ta,
doar o lumină, Lumină-n veşnicie.

————————————

Irina Lucia MIHALCA

București

16 aprilie 2019

***

 

 Fișă de autor – Irina Lucia MIHALCA

 

Educaţie şi formare:

Academia de Studii Economice Bucureşti – specializarea Finanţe-Bănci-Gestiune Economică

Academia de Studii Economice Bucureşti – curs post-universitar “Femei în lumea afacerilor”

Academia de Studii Economice Bucureşti – curs post-universitar management economic

Institutul Politehnic Iaşi – Facultatea de Chimie – specializarea Tehnologia Chimiei Anorganice

   Experienţa redacţională:

COLABORĂRI

2012-2016 Revista “Actualitatea irl”- Dublin-Irlanda, redactor departam. cultură

2010-2011 Revista virtual-literară “Faleze de piatră”- redactor-colaborator,

                 “Cititorul de proză”- secretar de redacţie

 2002-2005 Revista IT “Era Comunicaţiilor“- rubrica Software de la A la Z-  redactor-editor

2016 – membra a Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova

 

Concursuri

2018 – Premiul Special al Juriului al Juriului la Concursul International de Publicatii „EXPRESIA IDEII”, martie 2018, pentru volumul de poezii  “Cerul din inima mea”, apãrut la Editura Eurostampa din Timişoara, 2017

2017 – Premiu special -The International Poetry Prize – english ( Franga Bardhi- 2017 )

2017  – Premiul de excelenta pentru volumul de poezie in manuscris si titlul de Laureat in Litere si Arte, “Centrul Cultural si Complexul Muzeal Teatru Vechi”Mihai Eminescu, Clubul Mitteleuropa Viena/ Oravita

2017 – Concursului național de volume de poezii de debut POEZIA – OGLINDĂ A SUFLETULUI, Programul “Pro Cultura Dudeștii Noi 2017”

2016 – Premiul “Nomen Artis” – Concursul Internaţional de Poezie “Călător prin stele”, editia I, Oneşti

2014 – Marele premiu – secţiunea poezie –  The International Contest “Art&Life”,  Japan;

2014 – Premiul Editurii Vinea – Secţiunea manuscrise – a XXXIII-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”;

2014 – Menţiune – Concursul naţional de poezie „Uşor nu e nici cântecul”  organizat de Asoc. Culturală „Vatra Dudeşteană” şi revista „Sintagme literare”;

2013 – Premiul I – Festivalul de poezie şi muzică armânească „Lumina Maicii Tereza” şi „Constantin Belimace”, susţinut de Ministerul Afacerilor Externe al României, Departam. Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni – Scopie, Macedonia;

2011 –  Premiul II – concurs Paşii Profetului, editia II – Cenaclu Lucian Blaga, Sebeş;

2010 – Premiu I pentru Concursul naţional literar, poezie, proză şi scenarii „Incubatorul de condeie” IDC 2010, editia I – secţiunea poezie romantică – Finalistă câştigatoare;

2010 – Menţiune – publicaţie“Algoritm literar” Concurs de poezie, nov. 2010 “Poezie şi Suflet”;

2009 – revista “Esenţe” – participare şi publicare concurs poezie şi proză, publicarea textelor într-un volume colectiv.

 

Cărti, articole şi publicaţii     

 “ Cerul din inima mea – Irina Lucia Mihalca”, Editura Eurostampa, Timişoara, 2017

 „ Dincolo de luntrea visului – Irina Lucia Mihalca”, Editura Muşatinia, Roman, 2016

„ Aliteraţia timpului – Irina Lucia Mihalca”, volum de poezii on-line, Însemne Culturale, 2012

Antologii:

 

2018 Vina zilnică a frumuseții”, antologie de poezie feminină îngrijită de Daniela Toma, Editura ArtCreativ, Bucuresti

2014 „ Roşu Mocnit”, antologie de poezie, sub egida „Casa Gândului-Cleopatra”,  Ed. Rovimed Publishers, Bacău;

2013 „ Autograf pentru m(â)ine”, Antologie „Însemne culturale”, Adjud, Armonii culturale,

2013 „Meridiane lirice” (ARIPI DE VIS)Antologiei Poeziei Româneşti Contemporane, Editura ARMONII CULTURALE,

2013  ” O zi ca un poem”- Antologie 2013 dedicată zilei internaţionale a poeziei

2012  „ Însemnele unei tăceri”- antologie de poezie, Ed.Rovimed Publishers, Bacău;

2012 „Amprente temporare” antologie de poezii volum 2, Ed. Doducocenter Bacau 2012 – coordonator Cronopedia

2012   Antologie de poezie şi proză „ Confluenţe Lirice”– Editura Pim, Iasi, 2012

2011  Antologia de poezie “Arta sfâşiată 73 poeţi contemporani- coord. Valentina Becart, Editura ARHIP ART – Sibiu

2011  Antologia de versuri „ Lanţul Prieteniei”- Ed. Contrafort – Craiova 2011

2011 Antologia de literatură pentru copii „ Covorul zburător”, colectia on-line  Cititor de proză  http://colectiacititordeproza.weebly.com/antologie-online.html

2010   Antologia de poezii – „ Însemne ”- Editura Docucenter – Bacău 2010

2010 Antologie tipărită de poezie a finaliştilor câştigători ai concursului naţional literar „Incubatorul de condeie” IDC 2010 secţiunea poezie romantică, antologie electronică a scriitorului amator din România       

    Publicaţii in reviste literare: 

 • 13 Plus, nr. 181/ 2016, Iaşi;
 • Absolut, nr. 6, oct. 2011; revistă naţională de cultură şi opinie, Bucureşti;
 • Actualitatea Literară  nr. 3, ian.2011;
 • Actualitatea irl, publicaţie săptămânală, Dublin – Irlanda, din 2013-2016;
 • Agora literară, nr. 14, martie 2012, Cluj;
 • Algoritm literar,  nr. 3, dec. 2010; nr. 5, an 2012; Hunedoara;
 • Alternativa, The Alterrnative/ L’Alternative, nr.124, febr. 2014, Toronto-Canada
 • Alternanţe, nr. 2 (7) apr.2015, Munchen-Germania;
 • Apostrof,  nr. 3 (262), an 2012; nr.10 (257), an 2011; nr. 4 si 6/ 2015, revista U.S.Cluj;
 • Ardealul literar, nr.3-4,2012; nr.1-2/2014, revista Asoc. Scriitorilor, Deva;
 • Armonia, martie 2012, 28 sept. 2013, 19 sept 2015, 4 febr 2018; S.U.A.
 • Armonii culturale;
 • Arumunet Albania, nr. 25, aprilie 2013, Dureres – Albania;
 • Ateneu, revista U.S. Bacău, nr. 4, an 2012;
 • Atelier Liternet, 2011;
 • Banat, nr.12 (96) decembrie 2012; Lugoj-Timiş;
 • Basarabia literară, decembrie 2012 – Chişinau, Republica Moldova;
 • Bogdania, nr. 25-26, iulie-august 2016, Focşani- Vrancea;
 • Boema, nr. 66, august 2014, sub egida A.S.P.R.A.- Galati;
 • Bucovina Literară, nr. 1-2 (251-252),  ian-febr 2012, Suceava;
 • Bucovina,- Chişinau – Rep. Moldova;
 • Cadran Cultural, nr. 2, iulie-aug, 2018, Bacau;
 • Caiete silvane, ian 2013, martie 2015 – Zalău, revista a U.S.;
 • Citadela, publicatie a Asoc. Scriitorilor de Nord-Vest,  nr. 4-7 an 2012;  nr. 8-12(46-50) aug.-dec. 2012; nr. 81-83, ian.-mart., 2014, Satu-Mare;
 • Cronica, ian-febr. 2014, Iaşi, revistă de cultură;
 • Chronos ~ Peniţa de Aur, nr. 1, martie 2013, nr. 8 august 2016;
 • Climate literare, nr. 45 an 2011; nr. 4-7(42-45) 2012; nr. 71 oct.2013; nr. 75, febr. 2014; nr. 80-83, iulie-sept 2014, Târgovişte-Dâmbovita;
 • Clipa, editia 1112, 1 febr. 2014, Anaheim-SUA, revistă independentă de informaţie socio-politică si cultură, editată săptămanal S.U.A.;
 • Colţul literar;
 • Confluenţe româneşti, Bucureşti;
 • Constelaţii diamantine, nr.3/ 2012; nr.12(28), dec.2012; nr.2(42)/2014; nr.10(50) oct.2014; nr.11(51) nov.2014; nr. 2(54) febr. 2015;
 • Contact internaţional, 127-130 ian.- apr.2015, Iaşi;
 • Contraatac, nr. 33, dec. 2014, Adjud, Vrancea;
 • Cuib Literar, nr. 8/ 2011;
 • Dăruiri literare”, nr. 5, oct., an 2013; nr. 10, martie 2014, Orăştie;
 • Destine literare, nr. 41- 43, apr.-iunie 2013; 48- 49, an 2013; 50-51, ian.- martie, 2014; nr. 52-54  apr.- iunie, 2014; 55-58 iulie-oct., 2014; nr. 59-60, nov.- dec. 2014, nr. 60-62, ian-martie 2015;  63-66 apr.-iunie 2015; ian-martie 2016, Montreal – Canada;
 • Dor de dor, nr.1/ 2012, revistă literară, Piteşti-Argeş;
 • Dunărea De Jos, nr. 161,  iulie 2015, Galaţi;
 • Ethos, 2014, Toronto-Canada;
 • Ex Ponto, nr.3 (44) iulie-sept., 2014, sub egida U.S. filiala Dobrogea, Constanţa;
 • Familia, revistă lunară de cultură, fondată de Iosif Vulcan, febr. 2013;
 • Familia noastră, 2012, 2013, Tel Aviv- Israel;
 • Revista Familiei, nr. 2345, 09.01.2012, Rishon Letzion, Israel;
 • Feed Back, nr. 3-4, martie-apr. 2014; nr. 9-10, sept-oct.2014; Iaşi;
 • Faleze de piatră, lunar din 2011-2013;
 • FRATE, Association d’Entraide Franco Roumaine de Toulon- 29 sept 2013, Paris;
 • Gandacul de Colorado, ian 2018, SUA;
 • Grailu Armanescu, nr. 1 (46) 2012 , Skopie – Macedonia;
 • Hellis, mart-apr., 2015;
 • Hyperion, nr. 7-8-9 (243-244-245) an 2014, Botoşani;
 • Inedit, nr. 2, trim. II, an 2012, Oraştie;
 • Izvoare;
 • Izvoare codrene, 2011-2013, Baia Mare;
 • Luceafărul, an 2013, 2014, Botoşani;
 • Lumina, 22 mai, 2016;
 • LitArt, nr. 11(56) nov. 2014, revistă de cultură a U.S., Târgu-Mureş;
 • Lohanul,nr. 4(32) dec. 2014, magazin cultural-ştiinţific, Huşi- Vaslui;
 • LEVURE LITTERAIRE,  nr. 7, an 2013, Paris – Franţa;
 • Melidonium, din 2011-2016, Roman-Neamţ;
 • No.14 plus minus’;
 • Negru pe alb;
 • Nomen Artis” 2011; 2012; 2013; 2014; 2015;
 • Nord literar, nr 2 (117) februarie 2013;
 • Observatorul, 25 septembrie 2014, Toronto- Canada
 • Oglinda literară, nr. 121, ian 2012 ; nr. 124 aprilie 2012; nr. 154, oct.2014, revistă de cultură,   civilizatie si atitudine, sub egida U.S., Focşani – Vrancea;
 • Omniscop, mai 2012; mai 2014; august 2014 ;
 • Onyx, nr.4, an 2013; nr.9-10, sept.-oct. 2014; nr.11-12 (27-28) nov.-dec.2014; nr. 15-16 ian.febr. 2015, Dublin – Irlanda;
 • Pagini Româneşti, nr. 104, mai 2014,  Auckland, Noua Zeelandă;
 • Poezia, nr. 3(61) 2012; nr. 4 (62) 2012, sub egida U.S., Iaşi;
 • Portal Măiastra, nr. 4(37), an 2013, Târgu-Jiu;
 • Rapsodia, nr.119, iulie 2014; nr.120, august 2014; nr.121, sept.2014;  nr.122, oct.2014, Sibiu;
 • Radio Metafora, oct. 2012, Montreal, Canada;
 • Radio Melbourne – Australia;
 • Rădăcinile iubirii, nr.2 aug. 2014; S.U.A.;
 • Regatul Cuvântului, nr. 1-2 nov.-dec. 2011;
 • Revista Nouă,nr.1(70) 2012; nr.4(77) an 2013, Câmpina- Prahova;
 • Rocada, nr. 6, an 2013;
 • România Ta Diaspora, publicată  lunar an 2014-2015, Miane-Italia;
 • Salon literar, nr. 83, an 2014, Odobesti-Vrancea;
 • Sansa, nr.2 martie 2013;
 • Semne bune;
 • Sfera Eonică, nr. 2, ianuarie 2013; Craiova;
 • Singur, 13 oct. 2014, Targovişte – Damboviţa;
 • Sintagme literare, nr.3, nov. 2013; nr.3(8) mai 2014; Dudeştii Noi – Timiş;
 • Spaţii culturale, nr. 30, an 2013, Râmnicu-Sărat, Buzău;
 • Suspans, nr. 30, nov. 2012;
 • Târgovişte literară, nr. 1-2, ian.- iunie, 2014, Târgovişte, Dâmboviţa;
 • Tribuna noastră, nr. 85-86, apr.-sept. 2014, Montreal-Canada;
 • Urmuz, nr. 2, febr. 2014; Câmpina-Prahova;
 • Vatra; Visul;
 • Ziua de Constanţa, din ian. 2014- 2018.

 

Lasă un răspuns