Irina Lucia MIHALCA: Intersecții sinaptice…(versuri)

Întoarcerea clepsidrei

 

Pradă unei derive năucitoare,

uneori, imprevizibilul

răstoarnă

întreaga ordine a lucrurilor.

Simți adierea dulce, efemeră,

a unui sens

răsfrânt în oglinda paginii.

O întâmplare

te-a smuls

din absolutul fericirii.

 

Acum te întrebi dacă

te poți întoarce înspre povestea de aur

a singurei tale iubiri.

 

E o liniște cosmică în care

se-aude doar respirația ta calmă.

Ploaia îți poartă pașii spre paradisul vieții.

Să faci lumină și să desfaci

multe neștiute!

 

Realitatea e pânza albă

pe care pictezi cu speranța

care te călăuzește.

 

Privește în adâncime,

dincolo de aparențe!

Lumea prin microscop

se face tot mai mare.

Un punct apare și iată destinul

ce începe să se schițeze

în linii simple,

desprinse delicat

din fiecare literă conturată.

 

Femeia împlinește

zâmbetul lui Dumnezeu.

 

Intersecții sinaptice… 

 

Intersecții sinaptice prin miracolele întâmplate…

Șirul cuvintelor, uneori, se oprește.

În zbor, veniți de nicăieri, fluturi ai luminii.

Odată cu ploile, o umbră singuratică

coboară din cer, luminând totul.

Captiv în purgatoriul iubirii

hașurezi noi contururi,

încetinești ritmul,

eliberat de umbrele trecutului.

În roua nopților, lăstari în floare,

gânduri eliptice,

în liniștea în care toate orgoliile s-au stins

se-ascunde necunoscutul.

 

– Te iubesc! Fii binecuvântată, curată iubire 

 a sufletului meu însetat și înfometat 

 de incredibilul ce mi se întâmplă!

 Întâlnire divină.

Tu, cine-mi ești și cum te cheamă, 

 și ce păcat ispășitor mă mai așteaptă, 

 pe mine, damnatul la Iubire?

 Fericire damnată! – îmi șoptești.

 

Mesager al eternității, ca un cerc într-o spirală,

timpul s-a dizolvat în tăcere.

Totul a rămas în trecut.

O nouă zi începe.

 În jur aerul pulsează tulburător.

Pământ și nepământ. Ape limpezi și reci.

Amalgamul de senzații îți invadează mintea.

Când ziua se apropie de sfârșit,

la cealaltă margine a vieții,

dincolo de hotarele ei,

în verde-crud îți îmbraci sufletul.

 

Cu iubire îți hrănești Absolutul

– altarul bisericii tale.

Însângerat, destinul ți se zbate în dinții ciclopului.

O ceață densă te împiedică

să deslușești spațiile dintre cuvinte

din Câmpiile Celeste.

 

– Tu cine ești și cum te cheamă? 

  Cum te cheamă și de unde-mi vii, 

  și ce păcat ispășitor mă mai așteaptă,

  pe mine, damnatul la Iubire? 

 Fericire damnată! – îmi șoptești, risipindu-te.   

 

O punte posibilă

 

Un pas, încă un pas, sus, tot mai sus, departe,  tot mai departe,

încă un pas, să ne ținem de mână, moartea va fi liberă,

într-un alt ritm temporal strângi bine pleoapele,

în tine ceva se mișcă, se răscolește,

se zbate, se înalță,

prin punți suspendate,

nepurtând nicio marcă,

cauți o ieșire din predestinare,

o barcă legată la mal vei găsi,

prin lume vei rătăci în rămășițele zilei

din copilaria aspră,

un fluture se deschide

dintr-un zâmbet,

o seceră sfărâmă ancora,

în urmă lași o închisoare întunecată.

Cu sufletul ușurat și un surâs pe buze

în zorii noii zile vei rosti

vorbele de taină,

descătușând șuvoiul lacrimilor.

 

Învăluit, parcă, într-o ușoară ceață,

în mâna stângă

strânge un glob de cristal.

 

Din coasta lui iese o tulpină de viță-de-vie

plină de struguri,

ce-l înconjoară ca o aureolă,

cu mâinile îi stoarce boabele

într-o cupă aurită,

lângă crucea din cununa grâului.

 

Sunt ochi care văd  și ochi care nu văd,

sunt ochi care vindecă și ochi închiși, încă.

Așezat pe osiile universului, sfârșitul este imposibil!

————————————

Irina Lucia MIHALCA

București

28 septembrie, 2018

 

 

 

Lasă un răspuns