Irina ALEXANDRESCU: Regină și nebun

Azi a fugit nebunul din sală, de sub tron
După a lui Regină ce-n soartă-i fu stăpână…
Un veac strânsese lacrimi în zâmbetu-i de clovn
Sub giumbușlucuri frânte și-i sărutase-o mână !

 

În coridoare negre nu tremură arginții
Și clopoțeii veseli au frânt, pe veci, sonorul
Pentru că astăzi clovnul ia Biblia și sfinții
Și șapte popi pe urmă…îi lunecă soborul…

 

În curtea cu văl negru , ieri i-a murit Regina
Pe eșafodul unde se pierde pe veci capul…
Ea își plecase ochii, recunoscuse vina
De a iubi nebunul și-a merita valtrapul !

O săgetase-n coastă un înger cu ochi negri…
Femeia, nu Regina, zăcea pe lespezi reci
Și și-a închins doar ochii, a stins lumina veghii…
I-au pus bănuți de aur, coroana pentru Regi .

Și despărțiți de soartă, de rang și de cutume ,
Fugeau goliți de lacrimi în raiul neatins
El îndoia genunchii și o purta pe dune…
…Sahare înverzite sub cer de soare, nins!

——————————

Irina ALEXANDRESCU

19 martie 2019

Lasă un răspuns