Ioan POPOIU: Sf. Ioan Botezătorul

Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie Soborul Sf. Ioan Botezătorul) : cel mai mare sfânt, după Maica Domnului. Fiu de preot, ultimul profet vechitestamentar s-a născut prin binecuvântare dumnezeiască, părinții săi fiind înaintați în vârstă și a primit numele de Ioan, adică „Dumnezeu este îndurător!” După moartea timpurie a părinților, el se retrage în pustie, unde a trăit ca un veritabil ascet, este de fapt primul pustnic creștin, fiind îmbrăcat în piei de animale și hrănindu-se cu ce-i oferea deșertul. El nu a avut învățătura sinagogii, fiind învățat direct de Dumnezeu prin rugăciune și contemplație. Însă destinul său a fost altul, el avea de îndeplinit o misiune, care trebuia dusă până la capăt cu orice preț. Sf. Ioan, format în învățătura înaltă a pustiului, se află la originea unei mișcări spirituale, care își propunea o renovatio spiritualis și care să răspundă așteptărilor oamenilor cuprinși de febră mesianică! Ioan spunea oamenilor, în piedicile sale : „Pocăiți – vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!” Oamenii trebuiau pregătiți printr-o viață dreaptă, prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu. El le spunea: „Cel ce are două haine să dea celui ce nu are. Vameșilor le spunea: „Nu luați nimic peste ce este rânduit”, iar soldaților le cuvânta:”Nu asupriți pe nimeni, fiți mulțumiți cu solda voastră”! Profet aspru, el spunea mulțimilor care veneau să se boteze la el: „Pui de vipere, cine v-a sfătuit să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți, dar, fapte vrednice de pocăință și să nu ziceți în sinea voastră că sunteți fii ai lui Avraam, căci vă spun că Dumnezeu și din aceste pietre poate să ridice fii ai lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor, orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc”! Mulțimile se întrebau : nu cumva Acesta este Hristosul? Dar el le răspundea : „Eu vă botez cu apă, dar Cel ce vine după mine, vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc „! Să observăm că Ioan, din smerenie sau prin pronie, nu-și asumă titlul spiritual de Mesia (Hristos), socotind că nu este vrednic nici să-i lege cureaua încălțămintelor! Aceste formulări ale evangheliștilor nu trebuie să ne înșele, să ne înțelegem: Ioan a fost un bărbat duhovnicesc de o statură uriașă, care a deschis căi spirituale nestrabătute până la el. Prin viața lui exemplară, care a sfârșit într-un martiriu, prin calitatea sa de drept înaintea lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul a primit și titlul de Înaintemergător al Domnului, pe lângă cel de Botezator. Suprema recunoaștere a primit-o Ioan chiar de la Cel botezat de el, Iisus din Nazaret: „Dintre cei născuți din femeie, nimeni nu-l întrece pe Ioan”! Sf. Ioan a ajuns ca om pe treapta cea mai înaltă!

————————————-

Prof. Ioan POPOIU,

licențiat în Istorie-Filosofie și Teologie

Câmpulung Moldovenesc

7 ianuarie 2018

Lasă un răspuns