Ioan POPOIU: Evocare – Vasile Andru

Ieri, 8 august 2018, ora 15, la Colegiul naţional ,,Dragoş Vodă”, din Câmpulung Moldovenesc, a avut loc un colocviu, o evocare a lui Vasile Andru, scriitor, personalitate charismatică spirituală şi întemeietor de şcoală a cunoaşterii.

Despre viziunea sa spiriuală au vorbit soția scriitorului Silvia Andrucovici, scriitorii bucovineni, Ion Filipciuc, Ioan Popoiu, Gheorghe Patza, iar în încheiere sora scriitorului, Elena Andruhovici, autoare a unor cărţi de amintiri.

Vasile Andru este autorul unor romane, ,,Noaptea împăratului”, ,,Mirele”, ,,Grădinile ascunse”, dar şi autorul unor cărţi şi eseuri de factură spirituală, ,,Progresia Diana”, ,,Terapia destinului”, ,,Viaţă şi semn”, ,,India nevăzută”, ,,Istorie şi taină la Muntele Athos” ş. a. Viziunea spirituală a lui este una profundă, formativă, atractivă, orientată spre cunoaştere şi ,,optimizare” umană. Cărţile (eseurile) sale veneau dintr-o ,,zonă de tăcere”, cum se exprima autorul, şi răspundeau unei mari nevoi de sacru. Eseurile sale alcătuiesc un cuprinzător ,,jurnal iniţiatic”, în care ni se vorbeşte despre cercuri de practici sapienţiale, despre curente de spirit contemplative, ,,oratio mentis”, isihasm. El se referă apoi la spaţiul carpatic, la lucrul ,,tainic” românesc, la gânditorii mistici ascunşi, la pustnicii pe care i-a cunoscut şi de la care a învăţat, convins că sacrul este chemat ,,să regenereze” fiinţa. Carţile lui Vasile Andru propun, într-o lume pragmatică, o ,,artă de a trăi”, o deschidere spre viaţa contemplativă, o ,,dinamică” mentală axată pe esenţial, cultivă nevoia de experienţă spirituală. Oamenii nu pot trăi numai în imediat, caută repere, în noi există ascuns ,,nostalgia întregului”, dorinţa de regăsire a spiritului ,,omului primordial”. Confruntaţi cu ,,desacralizarea” conştiinţei, trebuie să ne îmbunătăţim prin cultură. Vasile Andru identifică două trepte ale cunoaşterii prin cultură: 1. cultura informaţională, la care ramân cei mai mulţi, şi 2. cultura revelatorie, destinată căutătorilor spirituali.

——————————-

Ioan POPOIU

Câmpulung Moldovenesc

9 august, 2018

 

 

Lasă un răspuns