Georgeta GHENEA: Poesis

M-ai zămislit creștin

 

Tu, Doamne, Ți-ai înmuiat condeiul

în Potirul Sfânt al vieții

și cu penița aurie a soarelui

în sufletul abia zămislit-

de pântecele vremii

mi-ai scris cu lumină

numele: creștin.

 

M-ai înfășat în aureolă cerească

cu cel dintâi scutec al lumii

și m-ai așezat pe un petic de finet-

era cusut cu urzeala florilor de crin.

 

Pătrunse de Duh Sfânt,

Mâinile-Ți picurau untedelemn înmiresmat

cu raze de lumină.

Le adunam în ochii mei curioși-

gânguram la fiecare strop tămâios

ce Îți aluneca printre degete.

 

Pături cu linii fine de nouri s-au

scuturat deasupra mea

și peste mine au căzut virtuți

în inerția seninului ancestral.

 

Tu, Doamne, ai suflat vânt

și m-ai îmbrăcat în curat veșmânt…

Până când?

Iată, prin glod am umblat

și l-am întinat-

Te-ai întristat…

 

Ai pironit în inima-mi plăpândă

Crucea-Ți Sfântă.

Dat-ai la bună vreme

ploi de lacrimi cu zvâcnet și smerenie

Tu, Doamne, făcut-ai veșmântul

iar, curat!

 

Îți mistui chemările

 

Îți mistui chemările

-din arhipeleaguri lărgite de Egeu-

se-nvârtoșează cu fiecare

pavilion în bernă

și tac în apeler reci ale misterului…

Pe-alocuri mâinile se-agață de valuri uriașe

și storc apă din piatră seacă

în timp ce tu îți învelești somnul

cu alge și ierburi aromate pe fundul mării…

 

Trăgeai smucit de-ul pâlc de lumină fluorescentă

-deșirai dantela coralilor pe-o harpă latentă în mine.

Doar mi-ai întins un chicot-

pesemne ai vrut sa-ți ascunzi

sfiala într-o mare adâncă.

 

Îți mistui chemările

-din insule fără de aer-

sorb dintr-un cocteil de humă

cuvinte ce ar zidi tăceri din apă sură-

plutesc pe-un recif din vise și taine

prinse printre alte vise și alte taine.

Am înțeles cum Răsăritul

își varsă nădușeala-

într-un ocean de mituri și lumină…

 

Rugăciune

 

Se-aude tumultul rupestru al munților

biciuiți de ninsoare.

Avalanșa rugăciunilor mele desprinse

de pe un tainic povârniș al inimii

se rostogolește,

se rostogolește

în conștiință și-ntr-un timp din veșnicie.

Cânt Psalmi și-mi plec genunchii

în fața Icoanei Tale-

îți îmbrățișez cu lacrimi privirea

și nu cutez să tulbur liniștea-

decât un suspin alunecă printre mădulare…

Îmi spun: se vor deschide văzduhurile

și turturele smulse din fulgi mari ca penele

vor ciuguli pufuri de gânduri,

dincolo de trâmba de lumină

ascunsă-ntr-un voal de negură…

—————————————–

Georgeta GHENEA

15 mai, 2018

 

Lasă un răspuns