Emma POENARIU SERAFIN: Poesis

În căruța ca seninul

 

În pădure, lună plină şi-o căruță speriată
Caii frământau noroiul ,scurs ca noaptea dintr- o beznă
O zeiță , păru-n plete prin căruță nu mai cată
Coborâtă prin mocirla ce-i veghează peste gleznă.

 

Banii-i zornăiau prin plete, fusta lungă, foc şi pară
Vrând să scruțe depărtarea ochii negri ca păcatul
Din căruța tremurândă glasul blând o înfioară
Tatăl ei cu hățu-n mână , vede-ndepartare satul.

 

Caii – abia înaintează, trag un coviltir prin care
Cerul scutură-noptarea coborâtă din neanturi.
Un frumos cu ochii negri din căruță de-abia sare
Și frământă cu zeița urmele ce-s prinse-n luturi.

 

Noaptea-i curge lin pe față, tandru murmurând din buze
Și cu ochii plini de lacrimi stânge tânăra de mână.
Codrul mângâie copilul şi dorind să-l prindă-n frunze
Și să-l legene la sânu- i în pădurea cea bătrână.

 

Paşii unul după altul uită – n pasul său tristețea
Și se pleacă înspre fată ca înspre o grea icoană
În pădurea departată readoarme bătrânețea
Și copilul ei din brațe ,cu obrajii din boboană.

 

Timpul ce-au lăsat în urma, se trezeşte și se zbate
Fata-şi urcă puiu-n spate in căruța ca seninul
Caii cocoşați de grijă abia-şi cară şatra-n spate
Și pe calea vieții aspre zâna-şi poartă… coviltirul.

 

La plimbare, eu cu mine

 

La plimbare, eu cu mine până unde duce drumul
Și prin văile măiastre, el aleargă ca nebunul
Înspre vis de alinare îmi găsesc prilej de ducă
Peste clipele speranței drumul meu spre zări apucă.

 

La plimbare, eu cu mine, ca de când mă știu, alături
Suflet prins de o nălucă de nu poți să îl înlături
Curge libertatea – n sânge și în flori de câmp surate
Unde cerul cu pământul, poate-n doară a se zbate.

 

La plimbare, eu cu mine, înspre zările alpine
Ce mă urcă peste ceruri pe poteci de Transalpine
Unde stânca poate scrie o poveste peste nori
Unde norul tine-o taina, multor ochi de muritori.

 

La plimbare, eu cu mine totu-i vis și feerie
Nimenea nu mă cuprinde, nimenea nu mă mai știe
Cade noaptea peste ziuă și se vinde ziua nopții
La plimbare, eu cu mine , poate asta-i datul sorții.

–––––––––––––-

Emma POENARIU SERAFIN

27 mai, 2018

Lasă un răspuns