Eleonora SCHIPOR: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Pătrăuții de Jos la 110 ani

         Satul Pătrăuții de Jos de pe Valea Siretului a fost în aceste zile de la finele lui Gustar, gazda unui eveniment deosebit. Cu toții am marcat 110 ani de la sfințirea actualei biserici cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

          Frumoasă, măreață, impunătoare de peste un secol se înalță această mândră biserică pe acest colț de rai, binecuvântat de Dumnezeu și apărat de Sfânta Fecioară Maria, ocrotitoarea acestui sat și a bisericii de aici.

         Vechea biserică care a slujit pătrăucenilor de la 1777 până în 1909 a fost donată enoriașilor din comuna Cândești, județul Botoșani, România, și transferată în această localitate în anul 1912. Se află și acum acolo, cu reparațiile ce au fost făcute, poartă numele Sfântului mucenic Dimitrie. Cu mai mulți ani în urmă am avut fericirea să o vizitez chiar eu personal. La Pătrăuții de Jos, în locul unde a fost acea biserică, e acum cimitirul satului, se află acolo o capeliță.

         Cu 10 ani în urmă după reparații capitale, actuala biserică a fost sfințită în prezența unui mare sobor de preoți, în frunte cu Episcopul (pe atunci) Meletie. Tot atunci i-am avut ca oaspeți pe circa 30 de enoriași, însoțiți și de doi preoți din comuna Cândești, care au adus în dar bisericii noastre o icoană, mini-machetul vechii biserici, buchete de flori. Așa s-a întâmplat că i-am găzduit după slujbă eu personal cu harnica bucătăreasă și activistă a satului doamna Maria Cnapic, fiind oaspeții la casa ei aflată în preajma pădurii. La acea mare sărbătoare am scos de sub tipar cartea „Biserica „Adormirea Maicii Domnului” la 100 de ani”.

         …Pe neprins de veste s-au mai scurs 10 ani, s-au mai făcut unele reparații, și iată că s-a hotărât resfințirea, sau sfințirea din nou a acestei biserici. Reamintim că între timp s-a început construirea a încă unei biserici la Pătrăuții de Jos cu hramul sfinților Apostoli Petru și Pavel.

         În aceste zile fierbinți de la finele lunii august sute de pătrăuceni, zeci de oaspeți veniți din localitățile apropiate, peste 60 de preoți și diaconi în frunte cu două mari personalități ale ortodoxiei creștine și anume ÎPSS Mitropolitul Cernăuților și a Bucovinei Meletie și Arhimandritul, starețul mănăstirii Putna Mechisedec au poposit la noi, la Pătrăuții de Jos.

         Serviciul divin a fost oficiat în altarul de vară din curtea bisericii. Mitropolitul Meletie și starețul mănăstirii Putna au rostit și predicile și cuvintele de învățătură. Arhimandritul Mechisedec a dăruit bisericii pătrăucene o evanghelie.

Ambii au menționat în cuvântările lor stăruința și vrednicia pătrăucenilor, i-au mulțumit parohului acestul sfânt lăcaș de închinare, protoiereului Dumitru Gavriloe, membrilor Comitetului bisericesc, membrilir corului bisericesc, tuturor celor ce au dat o mână de ajutor la pregătirea bisericii pentru sfințire. În curtea încăpătoare a bisericii noastre au fost aduse cele două Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de la Mănăstirea din Boian și biserica de la Crasna. Toți au avut prilejul să se închine și să se roage la ele.

         Cu un scurt cuvânt de mulțumire s-a adresat către toți cei prezenți primarul satului, domnul Gheorghe Fedorean.

         Preoții i-au miruit pe toți, i-au stropit cu aghiazmă, iar la urmă toți au fost invitați să guste din bucatele de post pregătite de mâinile harnice ale gospodinelor din localitate.

          În timpul slujbei un cârd de cucori au făcut cerc deasupra bisericii, arătând parcă și ei că o biserică în lume e un lucru drag și sfânt pentru orice creștin, iar credința este și pentru orice vietate pe care Dumnezeu a dat-o în lume.

         Biserica cu hramul „Adormirii Maicii Domnului” din satul Pătrăuții de Jos, a fost încă odată sfințită. E o dovadă că oamenii de aici sunt vrednici, harnici, pricepuți… Reamintim a câta oară tuturor că avem deja 2 biserici, vreo 25 de capelițe,  circa 12 preoți ce slujesc în diferite părți, o carte despre biserica respectivă, zeci de materiale publicate în acești ani în diferite ziare și reviste despre evenimentele creștine din acest sat cu oameni demni și vrednici, ce țin la credința strămoșească, la datinile, obiceiurile, tradițiile venite din veacuri.

         Vom menționa faptul că avem și un grup de pelerini ce deseori efectuiază pelerinaje pe la mănăstirile și lăcașurile sfinte din ținut, dar și din România.

         În biblioteca centrală a satului este amenajată o expoziție permanentă dedicată spiritualității pătrăucenilor.

         În fiecare an la 28 august, de Sfânta Maria Mare, sau Adormirea Maicii Domnului, sărbătorim hramul bisericii și al satului, unde slujesc seviciul divin zeci de preoți, se adună invitați, dar și zeci și sute de tineri, vârstnici și copii veniți din toate colțurile Bucovinei.

                   …Biserică străbună,

                   Lăcaș de închinare,

                   Ne-ndemni la fapte bune

                   Și la credință tare…

Am scris aceste versuri cu 10 ani în urmă și le-am pus ca un Epigraf  în cartea mea dedicată bisericii pătrăucene.

         Sperăm că peste câțiva ani va fi sfințită și noua biserică, se vor ridica noi capelițe, vor absolvi facultatea de teologie noi preoți, iar noi ne vom păstra credința noastră ortodoxă și ne vom ruga la bunul Dumnezeu și la Sfânta Fecioară Maria, pentru pace în lume, sănătate și liniște sufletească. Să ne ajute  Dumnezeu!

————————————

Eleonora SCHIPOR

Pătrăuții de Jos, Ucraina

22 august 2019

Lasă un răspuns