Dunia PĂLĂNGEANU: Spina Coronati

SPINA CORONATI

 

Nu există o mai mare jertfă
pe această lume
decât aceea de a muri
pentru ceilalți…
Și Tu Iisuse Hristoase
rătignit ai fost pe cruce
pentru mântuirea Lumii,
fiicele Ierusalimului plângeau
cu lacrimi dumicate
pe drumul prelung al durerii
coborâtor din Grădina Ghetsimani
pe unde pașii Tăi de lumină
au lăsat urme adânci
suind până pe Golgota
cu vântul suflând trist
prin mlădioasa trestie,
însuflețind marama răcoroasă
ce a atins fața Ta sfântă.
De trei ori ai căzut în țărâna fierbinte
și te-ai ridicat înfășurat în mantie purpurie,
purtând crucea înaltă
pe care ți-au pironit trupul
sub faldul îndurerat al cerului.
Privesc cununa de spini
cu care ți-au încins fruntea-
odor sfânt rămas mărturie
luminând prin Timpul necuprins-
răspândind victorioasă
harul divin al dumnezeirii
în sufletul nostru însetat și nevrednic
de măreața Ta jertfă.
Cu dragoste nestăvilită mărturisesc
cu genunchii și ochii plecați:
-Nemărginite sunt harul și puterea Ta
Iisuse Hristoase,în cer și pe pământ,
și parfumată apa sfântă păzită de îngeri
în candela rugăciunilor noastre .
Amin!

—————————————————–

Dunia PĂLĂNGEANU

Giurgiu

18 aprilie 2019

Lasă un răspuns