Dialog peste ocean : Johnny Ciatlos Deak

DIALOG PESTE OCEAN…Într-o perioadă de arzânde frământări şi perturbări, fără precedent, ca urmare a crizei globale cauzate de pandemie, cartea Dialog peste ocean apare ca un dar miraculos, creat parcă să oblojească şi să aline, în forma unui grandios pansament universal ce se întinde între bătrânul continent şi tărâmul nord-american, printr-o „punte de poeme pentru suflet“.

Noul volum Dialog peste ocean vine să confirme, încă o dată, universalitatea dialogului literar care există dincolo de stiluri poetice şi dincolo de orice distanţe geografice.Autorii acestei cărţi, Mihaela CD şi Trandafir Sîmpetru, ne propun un dialog inedit în care se oglindesc două stiluri total diferite, dar care se lasă purtate de valurile lirice, înspumate şi zbuciumate ale aceleiaşi teme eterne, iubirea.Rolul benefic, solidarizant şi solidificator al punţii literare astfel create pune în lumină contextele şi experienţele cultural-istorice comune, aceste liante facilitante ale alianţelor literare transatlantice.

Prin cuprinsul său, cartea ,,Dialog peste ocean’’ pune la dispoziţia noastră şi ne oferă, spre cunoaştere şi interpretare, un spectacol contemplativ şi grandios ce se adresează, cu generozitate, sufletului şi inimii.Scriitura de maturitate a autorilor întruchipează vizionar beneficiile cuvintelor ancorate în nostalgica temă a iubirii, ce se armonizează prin schimburi interconectate în profunzimea fibrei iubirii.Minunatul dar pe care ni-l oferă autorii Mihaela CD şi Trandafir Sîmpetru, volumul ,,Dialog peste ocean’’ are trăsături menite să accentueze procesul vindecător cu rol protector al sufletului dar şi să permanentizeze prin viziunea atemporală.Cititorii au astfel şansa să descopere două ţesături literare de valoare, care prin rezonanţa şi impactul emoţiei create, colorează în reflexii strălucitoare apele oceanului literar ce le uneşte într-un dialog peste ocean unic, autentic, original!

Johnny Ciatlos Deak – Editor

Lasă un răspuns