Corina Ligia PĂTRAŞCU: Poeme

VISUL

fugeau lumile dintr-o secundă

mâna dreapta a Domnului răsfira iţe

într-un război  din care se ivea

un covor fermecat multicolor

multicelular şi multidimensional

pe care am urcat să te caut…

 

au ţâşnit luminile printre

coastele  pământului

împărtăşindu-mă apoi

m-au întors în mână stângă

 

se făcea că…

toate lumile se prefăcuseră

în stane de piatră-

capetele mângâiau pământul

picioarele, cerul

 

mă împrăştiam prin Turnul Babel

orbită de friguri fără limbă

un Guliver călca pietre

iscând cutremure fantastice

 

se mai făcea că,

mergeam pe o apă lină

 

zburam pe covorul fermecat fericită

alături zâmbea  prinţul

din poveste

curgeau râuri de îngeri

 

cocoşii strigau glorioşi  primei dimineţi

în doi…

 


GRADINA MAMEI

 

în pântecul duminicii,
braţe în vânt
creionează săltând
plete salcâmilor
frunze sentimente
adună gura fântânii…

fluturii albi
desenează zig-zaguri
în grădina mamei mele

adiere de aripi
piersici nude la umbră
bate vântul o frunză
un greiere cântă
pe palma sfântă
a smochinului

parfumul reginelor
umple văzduhul
imaculandu-l

sărut
icoana mamei

 

 

NUNTA COSMICĂ 

 

Mă ridic şi mă îndrept din tină.
Şi ador să zbor, plutesc fără odihnă.
Mă-nvaţă, mă-nalţă şi m-alină
Cu dor, fior, amor. Strânsoare fină.

Nu mă opresc din drum. Tu, numai vină!
Mă-nalţ în zbor, în dor, fior. Tu, vină!
Iubind, iubită sunt, flacără vie!
Mă-nvăluieşti, lucind în poezie.

Alunec în culoare şi mă-nvelesc cu ea,
Culoare ce mă doare, cănd vine-n lipsa ta.
Şi mă prefac în roză, parfumu-mi picurând
Pe-o adiere lină, prin suflet străbătând.

Suflarea-ţi este blândă, pe chipu-mi tresărind,
Şi mângâierea-ţi caldă, pe trupul meu arzând.
Privirea ta străbate tot drumu-acesta lung
O clipă. Doar o clipă, şi eşti la mine-n gând.

Am sens acum, în drumul către tine!
Cu soare în privire, mănunchi de raze fine.
Cu stelele din noapte, ce toate murmurând:
“Iubirea ţi-e aproape, iţi face legământ!”

Şi luna îmi zâmbeşte cu gingaşă iubire,
Şi-mi dă şirag de perle. Din tine pân` la mine.
Şi oglindit în mare, întregul Cer ce cântă:
“E nuntă. Nuntă mare!”, iar mirii se sărută.

Pământul, vesel, e în sărbătoare!
Aşterne primăvară şi-mpodobind cununi ,
Copiii şi-i cuprinde, la pieptul Ei, zicând:
“Mereu să fiţi iubire, în lume strălucind!”

 

 

COLOANĂ INFINITĂ

 

Persistă o prezenţă stridentă slută…
văpăi de foc urcă în creştet
preling epiderma savurând-o
împinge trage sfâşie

Doamne, cum mai ticăie ceasul
ameninţă ultima secundă
pândeşte adulmecă suge
secătuieşte sugrumă

stă tolănită doamna în şezlong…
soarbe o-nghiţitură mare de sangria
bolboroseşte-nu ştiu în ce limbă sughite

stau la rând aşteptând zorii…

 

 

VERONICĂI MICLE

 

S-a dus…
şi-a luat dorul cu el

cin’ te mai sărută-n gând
din creştet pân’ la pământ
cine îţi dezmiardă ochii?

cin’ te alintă, Nicuţă,
cu degete de lumină
cântă adună în mâini,
părul, buzele, umeri?

apele-ţi curg şiroaie
slab înger
rece aşternut ai pus

grăbită pe drum
fără sensuri,
cumplit destin ales
Veronică,
nu veţi fi
Unul…

poate că-ntr-o zi, El
cu inima-i sângerandă
va şti să te-aducă-napoi ,
dându-şi ofrandă,
geniul rebel.

 

 

EMINESCU

 

Pe fruntea omenirii
ai fost sortit să fii
Poetul nemuririi-
patima iubirii
zbuciumul firii

clopot Cerului
mir sufletului
aur Pământului
sfâşiere dorului
freamăt codrului
vâjâitul gândului
aripă cuvântului

mângâiere florilor
şi al deşteptărilor
foşnetul frunzelor
mătasea stelelor
zbuciumul mărilor
Cântarea Cântărilor
răstignirea zorilor
Luceafăr nopţilor
ropotul ploilor
arsura buzelor
stânsoarea braţelor
sărut, picioarelor

zbuciumul cărnii
al preumblării
spre gemeni, ochii-i…

în braţele lunii
scrâşnetul furtunii

neliniştea teiului
caznă dorului
şi albastrului

înflorirea urii
agonia zării
şi a întristării

triunghiuri

zbor înjunghiat
…asasinat.

 

 

ÎNTR-UN VIS

 

Te strângeam cu patima macului
în altarul cu visuri
totul părea verosimil-
crescuseră roze din braţele noastre
dorul râdea încontinuu
azi-noapte,
mi-ai promis veşnicia.

––––––––––

Corina Ligia PĂTRAŞCU

Braşov, 25 ianuarie 2018

Lasă un răspuns