Augustin OSTACE: Herta MÜLLER !

1. Köln – Cologne, metropola internaţională de pe Rhein, tot mai puţin germană şi europeană… Săptămâna 20-25 Ianuarie 2020, Festivalul Mondial de Literatură POETICA 6, Weltliteratur Festival – POETICA 6, sub genericul de Artă a Rezistenţei, Widerstandkunst – The Art of Resistance

Invitaţi din toată lumea, extremă afluenţă de public spectator, de public scriitor, de public comentator, de public poetic şi noetic, atraşi magnetic de mirajul parafrazărilor şi alegoriilor, al suflurilor de ritm şi rimă, al inspiraţiilor de individualitate creativă, venite din adâncurile necunoscute ale creatorului, gekommen aus der unbekannte Tiefgrunde der Erschaffener

Am fost prezent la toate cele şase ediţii de POETICA, fiecare cu invitaţii săi, fiecare cu tonalităţile sale, fiecare cu metaforele sale, fiecare cu vedetele sale literare, notând şi videofilmând şi întrebând tinere speranţe sau maturităţi literare consacrate, mereu în vâltoare de studiu ca Studierender, de căutător ca Suchender sau întrebător ca Fragender, sau ca scriitor, Schriftsteller, sau rescriitor, Wiederschriftsteller

Anul acesta, vedeta festivalului literar mondial, POETICA 6, este scriitoarea germană născută în România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, Literatur Preis – Nobel trägerin pe anul 2009, care este… HERTA MÜLLER!

…O privesc Luni seara, 20 Ianuarie 2020, întru prezentarea de sine, de cărţi, de istorie şi de operă în ansamblul ei, de pe imensa scenă (poate grupa 150 de instrumentişti şi corişti întru simfonic), din imensa Aula II din clădirea centrală, Hauptgebäude, a lui Albertus Magnus Universität, de fapt un imens amfiteatru de 800 de locuri!

…O linişte ireală în încercarea de înţelegere a unui fenomen literar, a unei excepţii de excepţie, eine Außergewöhnliche aus sich selbst, care, depăşind dificultăţile dintr-un sat bănăţean, Banat – Schwabendorf, din anii comunismului din România, ajunge printr-o perseverenţă extraordinară, atât în România cât şi în Germania, în vârful lumii literare germane şi mondiale, apreciată, evident şi invidiată, aplaudată, evident şi contestată, şi cu Box-Office-uri deosebite în domeniul literar de marketing-books & business-books

…Pe imensa scenă, de fapt un scenologicum video-literar, Herta Müller pare o copilă, o adolescentă, o nevinovată găsindu-se şi regăsindu-se întâmplător în spaţiile literei şi semnului, sich zufällig gefunden in der Räumlichkeit der Buchstabe und Bedeutung, gesticulând larg şi emoţional, prin cuvânt, prin respiraţie şi prin modelare de idei şi concepte…

…Mai ireală mi se pare Herta Müller, cu fizicul ei fragil şi inocent, la finalul programului poeto-simfonic, din Aula 2 a Universităţii Albertus Magnus, când solicitându-i un autograf pe cartea sa „Mein Vaterland war ein Apfelkern” – „Ţara mea a fost un sâmbure de mar”, îmi mulţumeşte tresărind, „Ich bedanke mich sehr dafür“…

…Marţi seara, 21 Ianuarie 2020, la Kulturkirche în Köln – Nippes, Herta Müller are din nou o asistenţă incredibilă, undeva la 500 de pasionaţi ai cărţii, ai frazei alegorice, a literei literaturizându-se şi resemnificându-se, a literei devenită istorie şi scut împotriva cenzorilor din Geheimdienst – Securitate, şi reprimatorilor din Uniunea Scriitorilor, Ablehnender aus der Schriftstellerunion

…Sunt în video înregistrare a cuvintelor ei mereu refiltrate, a gesturilor ei mereu imprevizibile, a tăcerilor ei ascunse în ea însăşi, a privirilor ei de dincolo de ecranele gândirii, de fapt un mister în desfăşurare, Mysterium in der Bewegung, cu un public sculptat întru ascultare şi emoţionare nemişcată, parcă nevenindu-i să creadă că această necunoscută copilă, diese unbekannte Mädchen, de undeva din Răsăritul Europei, aus der Ostland & Banatburg, a cucerit neaşteptat şi tulburător laurii intrării în eternitate, als Siegerin der Ewigkeit

…Din nou în rând la autograf, de data aceasta pentru cartea sa „Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt” – „Omul este un mare fazan în lume”… Succes pe toata linia, aplauze pe toata linia, îmbrăţişări din partea publicului şi a mea personal…

…Am un set de discuţii cu admirabila Herta, în germană, engleză, română… Aceste Gespräche vor fi repovestite mai târziu, dar un lucru este mai mult decât cert, că HERTA MÜLLER este categoric numărul unu în literatura germană prezentă, în literatura româna prezentă, fiind de departe, personalitatea numărul unu a Diasporei Române (DiaspoRom)!…

…Vom reveni cu fenomenul literar, analitic şi cultural Herta Müller…

Augustin Ostace

Köln, Deutschland, 25.01.2020

Rescriere la 002.002.2020

HERTA MÜLLER-2

…Oare se va găsi cuvântul ce ar putea resintetiza chipul anatomic uman, probabil oferit de Zeu ca dar şi har Speciei Sapiens, cu străfundurile abstractului creativ uman, acest chip ascuns al lumii artistice, probabil celălalt mare dar şi har oferit de Zeu, prin milă? Prin compasiune? Prin icoana străfulgerată de el însuşi? Prin lacrima adusă de un înger luciferic în lume, undeva pe plaiurile copilăriei noastre, Landschaft der Kindheit?…

…Oare vom găsi acea cale mirifică a întoarcerii sau reîntoarcerii înspre rădăcinile sinelui nostru, Umkehrung zur Derselben, simetrizând paşii din zăpada albă de altădat’, immer derselbe Schnee, ca o cheie a cerului, Himmelschlüssel, ce îmbrăţişând pământul, se îndrăgosteşte de sine însuşi?…

…Oare vom intui vreodat’ acel sat pierdut al copilăriei, verlorene Dorfkindheit, care părăsit şi uitat fiind, gefallen in der Vergessenheit, devine visul de nestins în noi şi prin noi, implorând să-l purtăm mai departe prin lumi străine şi adverse, ca marama pilduitoare de lacrimă şi mistificare, în acel dor de necuprins, Sehnsucht der Ungreifende?…

…Am folosit, şi poate nu întâmplător, câteva din accentele literare prezentate de Herta Müller Luni şi Marţi seara la Köln, la POETICA 6, în faţa unor audienţe de săli si amfiteatre literare arhipline, toţi încercând s-o înţeleagă, s-o descifreze, s-o decodifice, ca un fel de Entschlüsseln, ce, apropiindu-te de el, îşi măreşte misterul…

…Poate că literatura Hertei Müller ar trebui abordată prin însuşi misterul vocii sale, aparent copilăreşti, prin însuşi carpianismul mâinilor sale, aparent inocente, prin însuşi paşii ei mărunţi prin memoria unor timpuri şi spaţii trecute, Gedächtnisvergangenheit, toate aparent uitate, probabil prin acel de sine care nu are o strictă identitate de critic literar sau explorator psihanalitic…

…Poate că această Fiinţă împotriva ei înşişi, eine Dasein gegen sich selbst, poate răscoli prin cuvânt şi îndrăznire nerăscolitul pierdut în meandrele istoriei, die Verbotenegeschichte, necuprinsul absolutului, die Absolutenheitumriss, tocmai prin acel ceva ce multor literaţi le scapă, acel infailibil de comun în prea comun, de om în prea om, de vis în prea vis, care, la prima vedere nu sunt literaturizabile, nu sunt metaforizabile, nu sunt poetizabile, dar care, reprofundizate şi reanalizate, conferă revelaţia de indeterminant în el însuşi, aglutinat prin magicul scris, în literă, cuvânt şi carte…

Augustin Ostace

Köln Nord, Deutschland, 010.002.2020

 Köln – Cologne, metropola internaţională de pe Rhein, tot mai puţin germană şi europeană… Săptămâna 20-25 Ianuarie 2020, Festivalul Mondial de Literatură POETICA 6, Weltliteratur Festival – POETICA 6, sub genericul de Artă a Rezistenţei, Widerstandkunst – The Art of Resistance

Invitaţi din toată lumea, extremă afluenţă de public spectator, de public scriitor, de public comentator, de public poetic şi noetic, atraşi magnetic de mirajul parafrazărilor şi alegoriilor, al suflurilor de ritm şi rimă, al inspiraţiilor de individualitate creativă, venite din adâncurile necunoscute ale creatorului, gekommen aus der unbekannte Tiefgrunde der Erschaffener

Am fost prezent la toate cele şase ediţii de POETICA, fiecare cu invitaţii săi, fiecare cu tonalităţile sale, fiecare cu metaforele sale, fiecare cu vedetele sale literare, notând şi videofilmând şi întrebând tinere speranţe sau maturităţi literare consacrate, mereu în vâltoare de studiu ca Studierender, de căutător ca Suchender sau întrebător ca Fragender, sau ca scriitor, Schriftsteller, sau rescriitor, Wiederschriftsteller

Anul acesta, vedeta festivalului literar mondial, POETICA 6, este scriitoarea germană născută în România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, Literatur Preis – Nobel trägerin pe anul 2009, care este… HERTA MÜLLER!

…O privesc Luni seara, 20 Ianuarie 2020, întru prezentarea de sine, de cărţi, de istorie şi de operă în ansamblul ei, de pe imensa scenă (poate grupa 150 de instrumentişti şi corişti întru simfonic), din imensa Aula II din clădirea centrală, Hauptgebäude, a lui Albertus Magnus Universität, de fapt un imens amfiteatru de 800 de locuri!

…O linişte ireală în încercarea de înţelegere a unui fenomen literar, a unei excepţii de excepţie, eine Außergewöhnliche aus sich selbst, care, depăşind dificultăţile dintr-un sat bănăţean, Banat – Schwabendorf, din anii comunismului din România, ajunge printr-o perseverenţă extraordinară, atât în România cât şi în Germania, în vârful lumii literare germane şi mondiale, apreciată, evident şi invidiată, aplaudată, evident şi contestată, şi cu Box-Office-uri deosebite în domeniul literar de marketing-books & business-books

…Pe imensa scenă, de fapt un scenologicum video-literar, Herta Müller pare o copilă, o adolescentă, o nevinovată găsindu-se şi regăsindu-se întâmplător în spaţiile literei şi semnului, sich zufällig gefunden in der Räumlichkeit der Buchstabe und Bedeutung, gesticulând larg şi emoţional, prin cuvânt, prin respiraţie şi prin modelare de idei şi concepte…

…Mai ireală mi se pare Herta Müller, cu fizicul ei fragil şi inocent, la finalul programului poeto-simfonic, din Aula 2 a Universităţii Albertus Magnus, când solicitându-i un autograf pe cartea sa „Mein Vaterland war ein Apfelkern” – „Ţara mea a fost un sâmbure de mar”, îmi mulţumeşte tresărind, „Ich bedanke mich sehr dafür“…

…Marţi seara, 21 Ianuarie 2020, la Kulturkirche în Köln – Nippes, Herta Müller are din nou o asistenţă incredibilă, undeva la 500 de pasionaţi ai cărţii, ai frazei alegorice, a literei literaturizându-se şi resemnificându-se, a literei devenită istorie şi scut împotriva cenzorilor din Geheimdienst – Securitate, şi reprimatorilor din Uniunea Scriitorilor, Ablehnender aus der Schriftstellerunion

…Sunt în video înregistrare a cuvintelor ei mereu refiltrate, a gesturilor ei mereu imprevizibile, a tăcerilor ei ascunse în ea însăşi, a privirilor ei de dincolo de ecranele gândirii, de fapt un mister în desfăşurare, Mysterium in der Bewegung, cu un public sculptat întru ascultare şi emoţionare nemişcată, parcă nevenindu-i să creadă că această necunoscută copilă, diese unbekannte Mädchen, de undeva din Răsăritul Europei, aus der Ostland & Banatburg, a cucerit neaşteptat şi tulburător laurii intrării în eternitate, als Siegerin der Ewigkeit

…Din nou în rând la autograf, de data aceasta pentru cartea sa „Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt” – „Omul este un mare fazan în lume”… Succes pe toata linia, aplauze pe toata linia, îmbrăţişări din partea publicului şi a mea personal…

…Am un set de discuţii cu admirabila Herta, în germană, engleză, română… Aceste Gespräche vor fi repovestite mai târziu, dar un lucru este mai mult decât cert, că HERTA MÜLLER este categoric numărul unu în literatura germană prezentă, în literatura româna prezentă, fiind de departe, personalitatea numărul unu a Diasporei Române (DiaspoRom)!…

…Vom reveni cu fenomenul literar, analitic şi cultural Herta Müller…

Augustin Ostace

Köln, Deutschland, 25.01.2020

Rescriere la 002.002.2020

HERTA MÜLLER – 2

…Oare se va găsi cuvântul ce ar putea resintetiza chipul anatomic uman, probabil oferit de Zeu ca dar şi har Speciei Sapiens, cu străfundurile abstractului creativ uman, acest chip ascuns al lumii artistice, probabil celălalt mare dar şi har oferit de Zeu, prin milă? Prin compasiune? Prin icoana străfulgerată de el însuşi? Prin lacrima adusă de un înger luciferic în lume, undeva pe plaiurile copilăriei noastre, Landschaft der Kindheit?…

…Oare vom găsi acea cale mirifică a întoarcerii sau reîntoarcerii înspre rădăcinile sinelui nostru, Umkehrung zur Derselben, simetrizând paşii din zăpada albă de altădat’, immer derselbe Schnee, ca o cheie a cerului, Himmelschlüssel, ce îmbrăţişând pământul, se îndrăgosteşte de sine însuşi?…

…Oare vom intui vreodat’ acel sat pierdut al copilăriei, verlorene Dorfkindheit, care părăsit şi uitat fiind, gefallen in der Vergessenheit, devine visul de nestins în noi şi prin noi, implorând să-l purtăm mai departe prin lumi străine şi adverse, ca marama pilduitoare de lacrimă şi mistificare, în acel dor de necuprins, Sehnsucht der Ungreifende?…

…Am folosit, şi poate nu întâmplător, câteva din accentele literare prezentate de Herta Müller Luni şi Marţi seara la Köln, la POETICA 6, în faţa unor audienţe de săli si amfiteatre literare arhipline, toţi încercând s-o înţeleagă, s-o descifreze, s-o decodifice, ca un fel de Entschlüsseln, ce, apropiindu-te de el, îşi măreşte misterul…

…Poate că literatura Hertei Müller ar trebui abordată prin însuşi misterul vocii sale, aparent copilăreşti, prin însuşi carpianismul mâinilor sale, aparent inocente, prin însuşi paşii ei mărunţi prin memoria unor timpuri şi spaţii trecute, Gedächtnisvergangenheit, toate aparent uitate, probabil prin acel de sine care nu are o strictă identitate de critic literar sau explorator psihanalitic…

…Poate că această Fiinţă împotriva ei înşişi, eine Dasein gegen sich selbst, poate răscoli prin cuvânt şi îndrăznire nerăscolitul pierdut în meandrele istoriei, die Verbotenegeschichte, necuprinsul absolutului, die Absolutenheitumriss, tocmai prin acel ceva ce multor literaţi le scapă, acel infailibil de comun în prea comun, de om în prea om, de vis în prea vis, care, la prima vedere nu sunt literaturizabile, nu sunt metaforizabile, nu sunt poetizabile, dar care, reprofundizate şi reanalizate, conferă revelaţia de indeterminant în el însuşi, aglutinat prin magicul scris, în literă, cuvânt şi carte…

Augustin Ostace

Köln Nord, Deutschland, 010.002.2020

Lasă un răspuns