Anna-Nora ROTARU: Poesis

PE FRUNTEA SUFLETULUI MEU

 

Pe fruntea sufletului meu,

Cernit-au astăzi flori de măr…

Din ceruri poate, de vreun Zeu,

Când ruga mi-auzit… sau Zmeu,

Coroană-mi împletind în păr !

 

Visul, rămas în iarnă priponit,

Pe stâlpul deznădejdii înspre cer,

Până mai ieri, de viscol prigonit,

Mi-a sângerat la poale, surghiunit,

De mâna crud-a unui temnicer…

 

Azi, însă, parcă ies din labirint,

Soarele mă întâmpină, mă scaldă…

Cuvinte nu pot scrie din ce simt,

Îmi picură ca stropi de mărgărint,

De bucurie, o sevă dulce, caldă !

 

Prezentă-s primăverii-n sărbătoare,

Mă inundă parfum de flori de măr,

De parcă ies dintr-o vâltoare,

Putând fi iarăși visătoare,

Prinzând din zbor fluturi în păr…

 

  Și am de-astâmpărat atâta sete,

Ce-am adunat în sufletu-mi arid…

Că vreau să șterg cu un burete,

Amare lacrimi și regrete,

Din mine să-nfloresc timid !

 

Să cred în zile noi și încercări,

Să-mi vina, făr-a scrie-o jalbă

Și-n loc de vifor și întunecări,

Doar primăveri m-aștepte pe cărări,

Din flori de măr să-mi fac o salbă !

 

  I-AM PUS ARIPI GÂNDIRII…

 

Mi s-au uscat culorile de pe paletă,

N-avui curajul să pun mâna pe penel…

Atunci, am vrut să-nșir cuvinte de poetă,

Umplând hârtiile cu cerneală violetă,

Ca scursă din petalele de stânjenel,

Căutând în mine un tunel…

 

La capăt, să-i găsesc tainică ușă,

S-o deschid fugind… mă hazardez ?

Prea-mi simt mâinile legate în catușă,

Prea-mi scormonesc jarul în cenușă,

Lumină nu văd și-ntunericu-mi brodez…

Poate-oi zări o rază s-evadez,

 

Din mine, pe calea universului, secretă,

Încă n-a dat de ea oarbă-mi privirea…

Că nu-i pusesem, nici lentile, nici lunetă,

Să-mi găsească imaginara mea planetă,

Pe care să mi se așeze lin Gândirea,

Visându-mi nemurirea…

 

Ci, am lăsat-o-n ”casa minții ”, părăsită,

Cu geamurile-i sparte și perdele rupte…

De ani rămasă vraiște și nevopsită,

S-o-mpânzească iedera cea hămesită,

Păianjenii să-i țese pânze neîntrerupte,

Făr-un răgaz să lupte…

 

Simții un zvâcnet însă, fior de zori de zi,

O sclipire m-a trezit din tunelu-ntunecos…

O primăvară, un zefir, ecou-mi slobozi,

Un curcubeu, Gândirea toată-mi împânzi,

Împrăștiindu-mi coșmarul negru și vâscos,

Lumina, de-ntuneric s-o descos…

 

   ÎNGERE, IA-MĂ CU TINE

 

Îngerul meu blând din ceruri, înger păzitor,

Te aștept în nopți de veghe, cu stele și cu lună plină…

Coboară-te la mine, pe aripi mă ridică, ia-mă-n zbor,

Cât mai departe du-mă, de lumea asta, murdară și haină !

 

Lasă-mă ușor să mă lipesc de tine, să te ating cu fruntea,

Din răcoarea ta sfântă să m-adăp, un pic să mă dezmierde…

Desfă-mi lanțurile și cătușele de la picior, să pot trece puntea,

Spre lumea de-nceput, când ne scăldam în azuriu și verde !

 

Du-mă departe de negrul, roșul de sânge-al lumii de-azi,

Cuprinsă-n aripile tale, apără-mă de mocirla ce se împânzește…

Zvâcnește și înaltă-mă cu tine, cât poți mai sus, să nu-mi cazi,

Că-i ” monstrul ” jos, cu gura căscată, se-ntinde, se trezește !

 

Să găsim-mpreună drumul, poarta spre lume-aceea ideală,

Departe de-asta de acum, răutacioasă, cu mutrele ei hâde…

S-ajungem acolo, unde totu-i pur, scăldat într-o lumină pală,

Unde-i lăcașul de cristal al îngerilor și nu acela pentru gâde !

 

Acolo-ți spun, unde sferele cântă nepământeană simfonie,

Unde, nu te-amăgește nimeni, orbecăind printre confuzii…

Unde domnește purul adevăr, nimic nu-ți pare-a fi o utopie,

Nici nu-ntâlnești minciuna, mediocritatea ascunsă în iluzii !

 

Hai, Îngere, ridică-mă si mă ascunde-ntre catifelatele-ți aripe,

Îngenunchez, să ne rugăm în taină, sufletul să mi se spele,

Că timpu-i crud, pe pământeni nu iartă, fuge, ne gonește clipe

Și nu-mi rămân prea multe în șirag, ca să mă agăț de ele !

 

Lasă-mă apoi, pe-o sferă să m-așez, să fie a mea printre divine…

Viața, de-a pururi să-mi fie, ca o adiere și nu așa de efemeră…

Povești din ceruri numai să aud și nu ca pe Pământ, suspine

Și nici de azi pe mâine să trăiesc, legată de a mea himeră !

 

E ORA… ACEEA…

 

E ora… aceea sumbră, cu lună roşie în noapte,

Când trupurile se zvârcolesc în aşternuturi

Şi mută pare gura, de-nghesuite şoapte,

Când de coşmaruri, nu poţi să te scuturi…

 

E ora… când, durerea-n sânge îţi pulsează

Şi sufletul, de teamă, începe să vibreze…

Gândul priponit de-un ciot de vis oftează

Şi-ntunericul, vrea fantazme să picteze…

 

E ora… când, pe la colţuri ies năluci,

Purtând pe ele-ncă, de vremi, uscate jerbe,

Ademenindu-te viclean, pe drumul lor s-apuci,

Cu pas funebru, spre alte lumi, acerbe…

 

E ora… când, stropi de apă cer setoşii,

Cu gurile căscate, aşteptând a soarbe…

Tresari în somn, când ţipă buful şi cocoşii,

Se zbate pleoapa, pe goalele priviri şi oarbe…

 

E ora… când, mintea amorţită nu-ţi percepe,

Dramul de conştiinţă se zbate-n agonie…

Simţi că ceva sfârşeşte, altul poate nu-ncepe,

Şi-auzi, hâde umbre, cum gâlgâie a ironie…

 

E ora… când, ţipătul răzbate prin coşmar,

Speriind la cruci, răscruci, câte-o driadă…

Când scuipi în san, jurând s-aduci pe-altar,

Lumânare, tămâie, ultimului păcat spovadă !

 

E ora… când… Binele luptă cu Răul,

În noi şi pentru noi vroind să-nvingă…

Aşteptând sentinţa: ori să ne-nghită hăul,

Ori în Edem, Mâna cea Sfânta să ne-mpingă …

E ora… aceea…

 

APOSTOL FĂRĂ NUME

 

De-mi ceri, Tu, Doamne, sufletul am să-l predau,

Cuvioasă, c-aicea pe Pământ am învăţat destule…

Din viaţa ce mi-ai dăruit, am luat şi pot să dau

Şi l-alţii, că braţele-mi sunt pline şi sătule !

 

M-ai învăţat cum să sădesc şi roade am cules,

Din pântecele Pământului dar şi din mine…

Ca ofrandă, din toate, fructu-ţi dau, cel mai ales

Şi Tu, să-mi laşi zborul spre sferele-ţi divine.

 

Sădii-n fertilă humă, dar şi-n stâncă şi-n nisip

“Seminţe” ce mi-ai dat, să poată prinde rădăcini…

Evlavioasă, cum mi-ai spus, ca niciuna să risip,

Din ele să răsară-n puzderie, vlăstare şi tulpini.

 

Le-am udat cu dragoste-n căuş cu sacre lacrimi,

Le-am oblojit, când “ramul” poate li-era frânt…

Un pic de doruri omeneşti le-am dat şi patimi

Şi-ntelepciune, să priceapă Logul Tău cel sfânt.

 

Crescură chipuri ca al Tău, din humă şi-uscăciuni,

Din câmpuri, deşerturi, chiar crăpături de stânci…

I-am învăţat să gângurească cuvinte-n rugăciuni

Şi cum să scoat-aghiazma din grotele adânci,

 

Să-şi spele fiecare, de tină, sufletul neşlefuit,

Ca primenit le fie, când Tu-l vei pune pe cântar…

Să-ţi spele tălpile, Doamne, din drumul prăfuit,

Te-ntâmpine cu crini, cu mir şi smirnă pe altar !

——————————–

Anna-Nora ROTARU

Atena, Grecia

29 martie, 2018

Lasă un răspuns