Anna-Nora ROTARU PAPADIMITRIOU: Chemări lirice…

IUBIND PĂMÂNTUL…

 

Motto :

                               De nu ostenești, cu iubire sădind pământu-arid,
                               Mai mult ca sigur, că n-o să ai ce pune-n blid !

 

S-a crăpat de ziuă, soarele abia mijește printre nori,
Molatec se retrage noaptea, în culcuș pe geana bolții…
Răcoarea te pătrunde, de-ți clănțănesc dinții, te-nfiori
Și tot mai mult prin cămășuică, te strângi și te-nfășori,
Ca frigul să nu pătrundă-n os, adânc, ca gheara morții,
În carnea fragedă-nfingându-și colții…

Ne ducem cu tata, să-nvățăm cum e la arat cu plugul,
Să știm ce-i de făcut și cum se sădește-n țărnă bobul…
Săraci suntem, ca să ne vină-n casă și la noi belșugul,
Trebuie s-asudăm, ne zice, să știm care-i meșteșugul,
Că, pământul ce-l calci, pâine dă pe masă, altfel colbul,
Prin mărăcini ne-o croncăni doar corbul…

 

Tăcut, cu grijă mângâie caii și-i scoate-afară din obor,
Pios, își face semnul crucii, așa cum e după cutumă…
Cu ochii ațintiți la Cei de Sus, le cere să-i vină-n ajutor,
S-aibă la sămânța bună ploi, afânat pământ și roditor,
Zdraveni să-i fie caii, năpasta să nu cadă ca o ciumă,
Răsărindu-i roadele din sfânta humă…

 

Sărutăm măicuța, pe urmă tatei luând-o fuga la picior,
C-un boț de brânză și-un coltuc de pâine-n buzunare…
Cât mai iute s-ajungem, pe bucățica noastră de ogor,
Brazde să tragă plugul, sămânța sădind-o noi cu spor
Și cand vom termina și c-ultimul bobuleț de semănare,
Atunci ne-om alina durerea de spinare…

 

CHEMĂRI DIN ALTE ZĂRI…

 

Bunicule, vino-mi vreodată să mă vezi din spațiile celeste,
De ochii mi-i închid, căldura ți-o simt c-atunci, cu duioșie…
Când pe genunchi mă luai și îmi spuneai câte-o poveste,
Simțind că în văzduh pluteam, cu aripe, mai sus de creste,
Mai sus de lumea asta, ce-mi pare astăzi tot mai cenușie,
Plină de rău și vrăjmășie…

 

Hai, bunicule, mai spune-mi, cu vocea-ți caldă în șoptiri,
Cum îi acolo, pe steaua ta, alături de alte stele-n univers…
Din tolba ta deșiră-mi ghemul, adunatelor trăiri și amintiri
Hai, arată-mi, ce-ai mai văzut prin peregrinările-n plutiri,
Adu-mi aminte de-am uitat, cele ce-n minte mi s-au șters,
Că, prea crescui și obosii de mers…

 

Mai spune, că de umblat prin viață-s picioarele umflate,
Nu mai știu de anotimp, de-i toamnă sau de-i primăvară…
Încep să uit, nu știu dacă-s de ieri sau, de-azi cele-aflate,
Până și speranțele-s împăienjenite, visele par camuflate,
De noapte mi-i teamă, că poate coșmarele mă înșelară
Și pe-alte meleaguri mă lăsară…

 

Te-aștept să vii, să scormonim din amintiri rămași tăciunii…
Să întețim văpaia focului, ce-mi mai mocnește în rărunchi…
De lumile-aurii să-mi povestești, dincolo de negrul văgăunii,
Unde domnește doar haosul și-n hohot se hlizesc nebunii…
Vreau să simt c-atunci căldură, în rebegitul de ani trunchi,
Când mă luai pe-al tău genunchi…

—————————–

Anna-Nora ROTARU PAPADIMITRIOU

Atena, Grecia

31 octombrie, 2018

 

 

 

Lasă un răspuns