Alla TONU: Era Sfânta Noapte

…O pace adâncă pogora peste lume și o tainică lumina din adâncurile cerului, strecurându-se printre stele, curgea blând în jos, îmbrăcând pământul într-o  aură diafană…


Particulele minuscule venite din infinitul cosmic, ajunse aici, pluteau prin aer făcându-l să vibreze, apoi, atingând rând pe rând toate lucrurile ce le întâlneau în calea lor, le traversau, lăsând în ele câte o scânteie, până în sfârșit se opreau în inima pământului și în sufletul profund și etern al omului, fără să fie percepute.Tot ceea ce era pătruns de această lumină, devenea mai luminos și mai bun. Pădurea deveni mai clară, apele râurilor mai scânteietoare, zăpada mai albă, animalele mai blânde, oamenii mai zâmbitori și mai binevoitori, iar rugăciunile lor mai calde.


Tot pământul, cuprins de un sentiment de bucurie benefică, era plin, încărcat de aceste  părticele pure de lumină, rupte din imensa dragoste a lui Dumnezeu, pogorâte aici  pentru a transmite tuturor bucuria Tatălui Ceresc.


În noaptea cufundată în pace, prin undele tăcerii, se auzea un freamăt argintat de aripi.


Erau îngeri îmbrăcați în lumină, ce înaintau pe cărarea astrală infinită, revărsând din ghirlande de stele o dungă deasă de praf argintat și de perle, lăsând în urma lor miros de smirnă și tămâie.


…Era sfânta noapte de Crăciun când se năștea fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos.

————————-

Alla TONU

Chișinău, Moldova

24 decembrie, 2018

Imagine sursă internet

Lasă un răspuns