Alexandru NEMOIANU: ,,Vasele de necinste”

În a doua Epistolă către Timotei, Sfântul Apostol Pavel spunea; ”Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și argint, ci și de lemn și lut, și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste.”Pavel,II Timotei,2;20

Cele spuse se referau la starea Bisericii din acea vreme dar și la starea societății în general. Cele spuse acuma două mii de ani sunt perfect adevărate și astăzi. Ele sunt deplin adeverite de starea vieții publice din România.

Vase de “aur și argint” sunt cei, foarte puțini dintre oamenii politici Români, care au dragoste de țară și Neam și care, minimal, nu caută să facă rău, să distrugă. Dar cei mai mulți dintre oamenii politici români fac parte din vasele de “lemn și lut”, profitori,incorecți și dintre ei sunt și “vasele de necinste”, cei care în mod premeditat, programatic, fac rău și vor rău.

Este nevoie să precizăm că prin “vase de necinste”, la vremea respectivă, se cuprindeau acele vase menite să cuprindă gunoaiele,resturile menajere și nevoile fizice omenesti petrecute în vremea nopții, deci, realmente, ”vase de necinste”.

În momentul de față acești politicieni, aceste “vase de necinste”, ni se înfățișează în toată hidoșenia lor scârbavnica. O scurtă explicație este necesară.

Imediat după revolta națională anti comunistă din Decembrie, 1989 România a devenit țintă unui program a cărui cruzime ni se dezvăluie din ce în ce mai clar. Toți cei de bună credință au sperat atunci în”bine”. Dar nădejdea lor se va împlini sub o altă dimensiune și sub o Voință mai tare decât cea a oamenilor. Până atunci însă stăm victime acțiunilor sinistre puse la cale de cei care slujesc negativitatea pură.

Putem vedea cum a mers acel plan.

În primul rând a avut loc un proces de subminare a credințelor în valorile și personalitățile românești. Abea acuma putem vedea cât rău au făcut “intelectualii”, de fapt “elită de mahala”, prin cărțile și publicațiile lor TOATE finanțate prin “Asociația pentru o societate deschisă” a demoniacului Soros Gyorgy. Să ne aducem aminte de acei “intelectuali” care atacau simboluri sacre românești, de la Eminescu la Caragiale și de la Făt Frumos la Ileana Cosânzeana. Nu este nevoie să amintesc decât pe acel monstru abominabil care spunea că “spațiul mioritic este radiografia fecalei” sau pe infirmul spiritual, zis, ”istoric”, a cărui maculatură este prezentată elogios de această “elită de mahala”, istoric al cărui nume, predestinate, stă în vecinătatea “lucind boul”. Lucrarea lor nefastă a dat roadă, a semănat neîncredere, derută, panică. În acest climat de îndoială s-au răspândit apoi dezmățul moral, relativismul moral, nerușinarea și cinismul cel mai vulgar. Așa au putut apare formațiuni politice care să își facă program politic din promovarea sodomiei. Sunt abominatia care are nesimțirea să își anine în denumire epitetul de “salvatori”.

Pentru o vreme acești nerușinați au stat în minoritate dar, în urma loviturii de stat de la 26 Mai, 2019 ,ei se consideră “biruitori” și acționează ca și cum ar fi administrația țării. În aceste împrejurări putem vedea care este planul lor de guvernare.


Deși acești salvatori au ieșit pe modestul loc trei în ordinea preferinței electorale și asta într-o ‘alegere” dubioasă și trasă de par, ei se comportă că “biruitori” absoluți. Aceasta dovedind și lipsa de rușine și stultitia care îi domină. Din toată inima cred că s-au grăbit să celebreze o victorie pe care nu o vor avea. Oricum prima declarație a acestei formațiuni a fost că vor legifera și legaliza “căsătoria” sodomită. S-a dovedit că opoziția lor la referendumul pentru definirea Familiei, din Octombrie 2018, nu avea nimic de a face cu Dragnea dar, avea în totul de a face cu promovarea sodomiei. Ca să nu existe nici o îndoială în privința “valorilor” pe care le promovează, tot imediat după lovitură de stat din 26 Mai, 2019, aceiași formațiune a cerut, reprezentanților ce îi au în administrație, să voteze împotriva oricăror contribuții de la buget către Patriarhia Ortodoxă Română. În același timp nefericiții care suportă pe aceste “vase de necinste”, au organizat un “festival” dedicat “mândriei sodomite” la Timișoara. (Personal accept că sunt nefericiți care cad sodomiei dar, de ce să mai fi și mândru pentru această stare este de neînțeles). La Cluj aceiași nefericiți, în cadrul unui similar “festival sodomit”, au recurs la blasfemii și la insulte împotriva iconaelor și monahilor ortodocși. Deși asemenea acțiuni sunt clar încălcări de lege, nici un glas de “intelectual” nu a protestat. Mă întreb care ar fi fost reacția dacă cei blasfemiati ar fi fost rabini? (Asta știut fiind că prevederile rabinice sunt cele care mai vehement și pe drept cuvânt, condamnă sodomia). În plus, aceiași “salvatori”, au declarat supunere și ascultare desăvârșită stăpânilor ce îi au în Bruxelles. Nu mai există îndoială, aceste “vase de necinste” vor face tot posibilul că România să devină complet subordonată EU, să distrugă tot ce pot din identitatea națională, să persecute deschis Biserica Ortodoxă. Toate acestea sunt ispite grele prin care Țara și Neamul vor trebui să treacă. Personal cred că totuși Neamul Românesc se va deștepta,în ceasul al doisprezecelea și nu își va încredința soarta acestor “vase de necinste”. Din punct de vedere politic aceste “vase de necinste” sunt clica Klaus,PNL,USR. Un vot pentru acești degenerate ar echivala cu o crima împotriva Duhului Sfânt (cum bine spunea un respectat jurnalist).

În același timp să rămânem încredințați că: ”Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteală” (Matei,18;17). Acesta este un avertisment nespus de răspicat din partea Cuvântului Vieții, ale cărui cuvinte nu vor trece și lor să le adăugăm, ”Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu”. (Pavel,Evrei,10;31)

——————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric

USA

Lasă un răspuns