Alexandru NEMOIANU: ,,Sodoma”

Sodoma și Gomorrah sunt orașe-cetăți menționate în Vechiul Testamant(în Cartea Facerii),în Noul Testament,dar și în Coran.

Conform scrierilor pomenite,regatele Sodoma și Gomorrah formau o alianță, împreună cu orașele-cetăți Admah, Zeboim și Bela. Aceste cinci orașe erau cunoscute drept, ’orașele din câmpie” și erau așezate lângă Iordan în regiunea sudică a Canaan-ului. Această câmpie era asemuită, datorită așezării și fertilității sale, cu “Grădina Edenului”. Judecata divină a pustiit Sodoma, Gomorrah și două orașe-cetăți vecine, cu foc de pucioasă. Sodoma și Gorrah au devenit sinonime cu păcatul comis fără pocăință și căderea lor a devenit exemplu de pedeapsă divină pentru atari păcate fără pocăință.

În istorie Sodoma și Gomorrah au devenit denumirea metaforică a inversiunii sexual (a homosexualității) și a comportamentului sexual împotriva naturii.

În cartea “Facerii” este relatată istoria distrugerii Sodomei și Gomorrehei.

Trei “oameni”, pe care comentatorii i-au identificat că fiind Sfânta Treime, s-au arată lui Avraam și au sfătuit cu el la stejarul din Mamvri. Ei îi spun lui Avraam că, din pricina păcatelor comise, Sodoma și Gomorrah vor fi distruse. În răspunsul sau Avraam întreabă dacă, la caz că vor fi aflați acolo cincizeci de “drepți”, cetățile vor fi cruțate. Mai apoi Avraam cobora rugămintea lui la 45,la 40,la 30 la 20 și finalmente la 10. Iar Domnul încuviințează de fiecare dată. În urmă acestei arătări către Avraam, în Sodoma sunt trimiși doi Îngeri, că să cerceteze starea cetății și ei sunt găzduiți de către Lot, un nepot al lui Avraam.

Iar în continuare cartea “Facerii” relatează cele ce au urmat:

4. Dar mai înainte de a Se culca Ei, sodomenii, locuitorii cetăţii Sodoma, tot poporul din toate marginile; de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa.

5. Şi au chemat afară pe Lot şi au zis către el: „Unde sunt Oamenii, Care au intrat să mâie la ține? Scoate-I că să-I cunoaştem!”

6. Şi a ieşit Lot la ei dinaintea uşii şi, închizând uşa după dânsul

7. A zis către ei: „Nu, fraţii mei, să nu faceţi nici un rău.

8. Am eu două fete, care n-au cunoscut încă bărbat; mai degrabă vi le scot pe acelea, să faceţi cu ele ce veţi vrea, numai Oamenilor acelora să nu le faceţi nimic, de vreme ce au intrat Ei sub acoperişul casei mele!”

9. Iar ei au zis către el: „Pleacă de aici! Eşti un venetic şi acum faci pe judecătorul? Mai rău decât Acelora iţi vom face!” Şi repezindu-se spre Lot, se apropiară să spargă uşa.(Facerea,19;4-9)

În primul rând trebuie reținut că prin “a cunoaște” se înțelegea a avea relații sexuale.Dar în continuare ni se spune că Lot a oferit sodomeilor pe ficele sale,dar a fost refuzat cu batjocură și păcătoșii au căutat să năvălească în casa lui.Cei doi Îngeri îl salvează pe Lot iar pe năvălitori îi lovesc cu orbire.În același timp Ei îi spun lui Lot că, negăsind nici măcar zece “drepți” în cetate ,o vor distruge.Aceiași Îngeri îi spun lui Lot să iasă din cetate cu toți cei ai lui și să nu privească înapoi.Imediat după ieșirea lui Lot din cetate,ea este lovită cu foc și pucioasa.Împinsă de curiozitate nevasa lui Lot privește înapoi și îndată se preface în stâlp de sare.

Ceeace s-a întâmplat cetăților Sodoma și Gommorah este un avertisment pentru eternitate. Cei care le urmează calea și modul de viață, vor avea un sfârșit similar. Ne putem întreba de ce.

Câteva lucruri trebuiesc reamintite.

Pentru a se deosebi de păcătoși,celor drepți li s-au dat anume îndrumări divine pe care trebuiau să le respecte.În privința comportamentului moral era considerat o mare spurcăciune împreunarea dintre doi bărbați sau între două femei.

De fapt, peste puțină vreme, această interdicție a păcatului inversiunii sexual, a fost codificat în “legea” idaică.

“ Dacă un bărbat se va culca cu un alt bărbat la fel cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârşit o urâciune; să fie nimiciţi şi să se facă ispăşire cu propriul lor sânge.”(Leviticul 20;13-15).

Despre cât de severă era “legea”, în această privință, se poate discuta.Dar un lucru este cert,un asemenea lucru era considerat păcat și abominatie. Să ne aducem aminte că “păcat” înseamnă “întoarcere” deci, în acest caz,era întoarcere de la calea divină. Dar dincolo de asta, și din acest motiv a fost și distrusă Sodoma, era atitudinea față de păcat.

La Sodoma nu comiterea păcatului a determinat mânia divină, ci atitudinea față de păcat. Căci la Sodoma acest păcat era considerat starea firească, normală și comportamentul normal era considerat aberație. De aceea sodomenii îi spun lui Lot, ”faci pe judecătorul?”. Era acolo o “cultură” care era împotriva rânduielilor divine și firești. Era o societate care era alcătuită împotriva lui Dumnezeu. De fapt era o societate demonică!

Acest lucru a fost explicat limpede de către Sfântul Apostol Pavel,în Epistolă către Romani.

“23. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor.

 

24. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, că să-şi pângărească trupurile lor între ei,

25. Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!

26. Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii;
27

Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.(Sf.Pavel,Români:23-27)

Sfântul Pavel limpede arată esența acelui păcat. Refuzând să se închine Dumnezeului celui viu, acel tip de oameni și-au alcătuit proprii idoli, conform cu poftele lor. Iar această confuzie i-a condus la ultima și cea mai degradantă dintre confuzii, cea de a fi incapabili să recunoască diferența dintre bărbat și femeie. Deci, din nou, trebuie repetat că nu despre “păcat” și gravitatea lui este în primul rând vorba, este vorba de atitudine față de păcat. Este vorba despre considerarea stării de păcat drept stare normal, legitimă și deci alcătuirea unui univers aflat în stare antitetică, de opoziție fundamental față de ordinea divină,un univers demonic. Această înțelegere este deplin încorporata în Ortodoxie unde nu păcătoșii sunt cei care sunt urâți, ci păcatul.

În Sodoma este deci vorba de o opțiune demonică, o voită inversare a înțelesurilor, o alegere contrară stării reale. Este aici în întregime prezent modus operandi demonic: parazitismul, impostura, parodia. Ni se înfățișează cele vestite de către Proorocul Isaia:” “Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău; care numesc lumina întuneric și întunericul lumina; care socotesc amarul dulce și dulcele amar! Vai de cei care sunt înțelepți în ochii lor și pricepuți după gândurile lor! Vai de cei viteji la băut vin și meșteri la făcut băuturi îmbătătoare! Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită și lipsesc de dreptate pe cel drept!“ (5, 20-23).

Ca toate cele prezentate în Scriptură “cazul” Sodoma și Gomorrah înfățișează o situatie istorica reala, care a avut loc, dar, el reprezintă un avertisment pentru cei care ar urma aceiași cale. Iar noi, astăzi, suntem cei care adresăm o asemenea situație.

Trăim azi o vreme amenințătoare. Este o perioadă de criză și, ca întotdeuna,criza este spiritual; este consecința slujirii exclusive a nevoilor materiale,slujirii lui Mamona.Este încălcarea unui îndemn esențial, “ Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”(Matei 6:33) . Este o vreme în care așezările din veac sunt distruse sistematic. Căci globalismul-sodomit asta și înseamnă: Încercarea de a subordona întreaga planetă sistemului globalisto-sodomit. Centrele care promovează acest plan sunt desigur USA și lacheii săi, Uniunea Europeană și eiusdem farinae. Aceste entități caută să încătușeze întreaga planetă, să instaureze un sistem care să perpetueze actualele inegalități economice obscene, să așeze un sistem de supraveghere polițistă la nivel planetar și să distrugă orice urmă de suveranitate națională, să distrugă Neamurile, Credința, Familia. Sunt purtători de cuvânt ai acestei abominații care nici nu mai ascund acest lucru. Astfel, o bestie cu chip uman, o evreică-rusoaica sodomită, Masha Gasen(unsă de către serviciile USA ca “director” al postului de Radio, ”Radio Liberty” pentru Rusia) a declarat deschis că ,”familia este o aberație care trebuie eliminată”. În acest context trebuie înțeles scopul actualei isterii a sodomizarii, scopul “paradelor mândriei”. Acestea nu au nimic de a face cu nefericiții sodomiti, pe care trebuie să îi compatimim și în relație cu care mereu să ținem minte că Biserica condamnă păcatul și caută să salveze pe păcătoși, ei sunt folosiți,sunt vârful de lance al “imbecililor utili”. Scopul promovării sodomiei este unul singur, promovarea unei culturi care este împotriva lui Dumnezeu. Legalizarea universală a sodomiei, mai exact a “familiei” sodomite, va îngădui declanșarea criminalizarii creștinilor și a Bisericii. Legalizat de către stat, „cuplul” sodomit va cere “căsătoria” în Biserica. La caz de refuz, Biserica va fi condamnată ca încălcând “legile”. Iar cu aceasta persecuția deschisă contra creștinilor va începe. Să nu ne amăgim. Aceste lucruri se întâmplă în țări din Apusul Europei, în Europa “liberală”. În România toate formațiunile politice au capitulat în față entităților globalist-sodomite și nu fac decât să își supraliciteze slugărnicia. În aceste împrejurări este obligația morală a fiecărui om cinstit să facă minimal act de opoziție,să încerce să fie un “drept”.

Nu trebuie să ne lăsăm intimidați și înfricoșați de vorbele goale despre “intoleranță, fanatism, etc.” Acestea nu sunt altceva decât insulte gratuite și încercări de intimidare. Trebuie sa fim deplin conștienți ca aceste insulte sunt aruncate de către cei care promovează deliberat răul, cei care sunt participanți la rău căci, solidaritate exista doar între cei care stau de partea a ceea ce este drept și adevărat. Pentru cei care promovează păcatul sodomiei și globalismul-sodomit-demonic, va fi numai “întunericul din afară”.

Asupra unui lucru însă să nu ne facem nici o iluzie. Sistemul globalisto-sodomit demonic va caută să își impună programul prin orice mijloace, și cu violență extremă. Dar asta să nu ne înspăimânte, violența va fi semn că fiara globalistă este rănită și rănită de moarte. Nu trebuie să ne fie frică. Iar mai departe să ne încredem în mila lui Dumnezeu și în bunul simț al Neamului Românesc.

——————————

Alexandru NEMOIANU, istoric

The Romanian American Heritage Center

Jackson, Michigan, SUA

12 iulie 2019

Lasă un răspuns