Alexandru NEMOIANU: Să nu ne lăsăm amăgiți

Într-foarte clară și răspicată proorocie, Sfântul Antonie cel Mare (251-356 A.D) avertiza; ”Va veni vremea ca oamenii să înnebunească și când vor vedea pe cineva că nu înnebunește se vor scula asupra lui, zicandu-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor.”

Este o proorocie clară, fără subtilități, pur și simplu înfățișând fapte care se vor întâmplă. Nu sunt prea multe de spus în jurul acestei apoftegme; ea este sau adevărată, sau neadevărată.

Dar dacă vom privi, cu minimală bună credință, fără părtinire, ”sine ira et studio”, vom vedea că acea proorocie s-a împlinit.

În momentul de față ceea ce domină lumea este “imperiul globalist”. După declarații eroice și sforăitoare despre “egalitatea” oamenilor, ”eliberarea” lor, etc.,etc. ceea ce s-a instaurat este dominația grupurilor de interes transnațional, susținute cu maxima brutalitate de aparatul militar USA și acoliții lor și de cea mai mare diferențiere economica între țări și oameni, pe care lumea a cunoscut-o. În paralel cu cea mai mare agresivitate este promovată o ideologie a disoluție, ideologia “societății deschise” care relativizează absolut totul, mai puțin interesele celor mai bogați transnaționali.

În momentul de față tot ce era socotit criteriu existențial, punct de referință morală a fost, sau este pe punctul, să fie înlăturat.

Credința, familia, Neamul, ”țara”, au ajuns să fie socotite categorii “depășite”, vechituri ce ar trebui cât mai repede înlocuite. Dar acest iureș iconoclast, distrugător, se oprește la acțiunea de fărâmare, de anihilare. Distrugerea este act negativ prin excelență. Stări și așezări pot fi distruse dar problema este cu ce le înlocuim. În această privința actuala “putere”, ”globalismul sodomit”, nu oferă soluții, oferă tot mai multe bombe și tot mai multă mizerie; fizică și morală. Nu este lipsă de multe exemple. Să ne gândim la încercările de a spurca până și conceptul de “familie”, să ne gândim la “prețuirea” dată aberațiilor de comportament (sodomiei), să ne gândim la furia îndreptată către Biserica și către Statul Național. Iar în locul lor ce ni se oferă? Patimi, singurătate, mizerie, anihilare, existență instinctuală. Iar modul în care această programată distrugere este făcută are mai multe înfățișări.

Este violență directă, războiul contra celor care sunt fără apărare. (Căci acești “globaliști”, ca figuri demonice care sunt, mai se caracterizează și prin lașitate; nu atacă decât pe cei care, cum ziceam, nu se pot apăra (așa cum a fost Serbia, Irak, Libia,s.a.m.d)). Dar această violență, este poate de preferat celei de a doua metode “îndoctrinarea”. Căci violența generează suferință fizică, dar trezește capacitățile sufletești, inclusiv memoria și credința ferma că cel rău trebuie pedepsit. Dar “îndoctrinarea” este mult mai perversă și este rezervată țărilor care au capitulat, care s-au așezat ca slugi „globalismului”, căci aceste țări nu sunt „felicitate” sunt distruse bucata cu bucata; necuratul nu are mila.
Prin nenumărate “canale” se promovează contra valorile și contra cultura “globalistă”: larma, zisă “muzică”, pornografia cea mai josnică, zisă “artă”, viața dezmățată, zisă “libertate comportamentală”. Iar toate aceste sunt promovate și programat prin sisteme pe care le îmbrățișăm și le cădem sclavi. Poate cel mai bun exemplu este rețeaua de socializare Facebook.

Prezentată drept cale de comunicare între oameni, și până la un punct chiar este, Facebook este cel mai eficace mijloc prin care oamenii sunt controlați. Tot, absolut tot ce există pe rețeaua Facebook este monitorizat, nu există privațiune. În acest fel, cei care controlează, știu toate datele personale, toți prietenii pe care-i avem și știu credințele pe care le avem. Cu aceste date, cei care controlează, au posibilitatea să influențeze, să își “calibreze” mesajele în așa chip ca tot mai mulți să accepte ideologia distrugătoare a “globalismului”. Să nu credem că “întâmplător” fiecărui “grup” I se trimit comentarii care pun la îndoială Credința, Identitatea și Neamul. Nu întâmplător aberații anti Ortodoxe apar periodic. Aceste aberații sunt premeditat răspândite și ele sunt finanțate de cei care nu iubesc Neamul Românesc. Iar acesta este doar un exemplu, deoarece asemenea “voci” otrăvite promovează alte abominații: sodomia, desfrâul, anti-cultura. Dar ce este extrem de dureros este faptul că atâta de mulți cad victima acestor aberații nocive; din lene de gândire, din comoditate, din simt de imitație (mimetism). În cei care îmbrățișează mesajele “globaliste”, în jalnica masă a “imbecililor utili”, putem vedea lesne pe oamenii care au “înnebunit”. Iar în modul în care acești demonizați atacă pe cei “care nu sunt ca ei” vedem deplina împlinire a profeției făcută de către Antonie cel Mare și pomenită ceva mai sus. Dar împrejurarea că cei care au “înnebunit” este, aparent, cu mult mai mare decât a celor normali să nu ne tulbure. În primul rând rămâne un trist adevăr că numărul proștilor covârșește pe cel al celor cu minte. Mai mult încă, trebuie să știm că “adevărul” nu este alegerea majorității, ’adevărul” este o Persoană: ”Eu sunt calea, adevărul și viață”. (Ioan 14;6).Iar cei care stau în și întru această Persoană sunt în ‘adevăr”. Numărul lor nu îl știm, dar știm că în fiecare generație ei există. Căci iată ce îi răspunde Dumnezeu Proorocului Ilie Tesvitul, atunci când acesta deplângea lipsa și a unui singur “drept’: ”Mi-am pus deoparte șapte mii de bărbați, care nu și-au plecat genunchiul lui Baal’? Deci tot așa, în vremea noastră este o rămășiță rămasă prin har”. (Pavel, Români,11;4-5)

Există deci cale de rezistență și nici măcar nu este foarte complicată.

În primul rând să stăm neclintiți în ascultarea Bisericii Ortodoxe, cea care a ținut Neamul Românesc în ființă: ieri, azi, întotdeauna; ’întru lumina Ta, vom vedea lumina”(Ps.35,9)

Rețeaua de socializare poate fi folosită și pentru a răspândi Lumină, gând bun, nădejde, credință și dragoste. Rețelele de socializare pot fi folosite pentru a promova ceea ce este bun în oameni iar acest lucru îl fac cu prisosință revistele virtuale, al căror rol mânuitor încă nici nu îl realizăm. Iar acestora se mai adaugă un lucru esențial.

Fiecare generație are de înfruntat propria ei “încercare”. Doar în acest chip “libertatea de opțiune”, trăsătura umană esențială, poate fi exercitata. Iar dificultatea “încercării” va avea și răsplată pe măsură. În acest sens, un alt Părinte al Pustiei, Avva Ischirion, spunea despre cei încercați în vremile “de pe urmă”,: ”cei ce se vor afla lămuriți (curați) în vremea aceea, mai mari decât noi și decât părinții noștri se vor afla”.

Lumea are un rost și oamenii, toți și fiecare, care au fost, care sunt și care vor fi, au un rost. Iar acest rost înseamnă alegerea între “bine” și “rău”. În acord cu această alegere stă putința noastră de a câștiga sau pierde și lumea asta și cea care va să fie.

——————————

Alexandru NEMOIANU, istoric

The Romanian American Heritage Center

Jackson, Michigan, SUA

21 octombrie 2019

Lasă un răspuns