Alexandru NEMOIANU: Ispita unanimităţii

Visul dement al tuturor și fiecăreia dintre „puteri” și încă mai vârtos a ocupațiilor imperialiste, a fost și a rămas cel al „unanimității de opinie”. Realizarea unui sistem în care o singură ideologie să fie acceptată, un singur sistem de valori, o singură ierarhie a diferenţierii între bine şi rău. Acest vis a însemnat încercarea de face cutare sistem de „putere” sau „ocupație” veșnic, fără putință de a fi clintit. Este fără îndoială că orice om cu minimal bun simț ar trebui să suspecteze încercările de așezare a unei „unanimități” și ar trebui să știe bine că în spatele și la capătul oricărei încercări de „unanimitate” va răsuna sinistrul cor al celor încătușați, un cor care în secolul care a trecut, întunecatul și sângerosul veac douăzeci, a zbierat ba „Sieg Heil”, ba „Stalin, Stalin”, ba „Ceaușescu, PCR”. La capătul campaniilor de impunere a „unanimității”, a ideologiei unice, ne așteaptă pușcăriile și lecțiile de îndoctrinare.


Prin „unanimitate” de gând „puterile” și „ocupațiile” decăzute, cel mai adesea având în frunte zugravi, pantofari, marinari dubioși și întotdeauna cretini, au neputincioasa îndrăznire de a crede că vor putea obține legitimitate.

Aplauzele sicofantilor, aceste „puteri” , le consideră sentimente naționale. În lumina celor spuse mai sus cu atâta mai sinistră apare „unanimitatea” idologica impusă în România prin „elita de mahala”, condeierii mercenari, fripturiştii din vocație, modiocritatiile patente, al căror singur vis este accesul la bugetul de stat. Cei care dau nume rău, prin asociere, intelectualității roamâneşti. Sunt cei care, pur și simplu, au păstrat esența sloganelor comuniste; insulta tradițiilor românești, insulta Ortodoxiei și au înlocuit laudă Uniunii Sovietice cu lauda noului „imperiu” și a celor ce îl reprezintă, „Piață Comună”, NATO, într-o singură exprimare; imperiul sodomit, cu tot cortegiul sau de “valori”: sodomia, pedofilia, relativismul degradant, vulgaritatea obscena, satanismul.


Ispita unanimității este una dintre cele mai degradante încercări încercări dată fiecărei generații. Transfomarea oamenilor în numere socio-economice, în indivizi condiţionaţi la voia vremelniciei puteri, spălaţi la creier, marionete puse în mişcare, azi, prin sinistrele Organizatii Ne Guvernamentale. În această privința, încă în veacul al III-lea d.H. limpede avertiza Sfântul Antonie cel Mare, „va veni o vreme când oamenii vor înnebuni, iar pe cel care nu va înnebuni îl vor ura, căci nu va fi că dânșii”.

——————————

Alexandru NEMOIANU, istoric

Jackson, Michigan, USA

10 martie 2020

Lasă un răspuns