Alexandru NEMOIANU: Interogatoriile intense

(Enhanced interrogations)

Starea sistemelor politice poate fi judecată și după aparatul lor de represiune. Atunci când principiile, care afirmă și caută să definească sistemul, sunt vorbă goală și sunt contrazise de practicile din corpul de urmărire și corecție, acel sistem este în profundă criză și aproape de colaps. El mai poate dăinui, mai poate face mult rău, dar în sine este putred și în pragul disoluției. Când factorii presupuși a face dreptate devin călăi și torționari sfârșitul sistemului este aproape. În această privința trebuie făcută o precizare esențială.

Acest infern concentraționist devine iad profund în momentul când el este codificat, când tortura devine regulă. În acest iad nu se află doar “vinovați”, se află mai ales nevinovați, oameni aflați la loc nepotrivit și care intră în moara drăcească a torturii permanente, fără rost.

Nu este vorba despre faptul că cel deținut, cel acuzat, merită sau nu un tratament sever. Este vorba că atunci când factorul de putere, cutare sistem statal, folosește metode sinistre, tortură și nimicire a oricărei urme de umanitate sau decentă, el, acel sistem statal, încetează să mai fie superior moral celui acuzat, se așează în aceiași categorie. Comportamentul decent nu este opțional, el este obligatoriu, dacă dorești să păstrezi autoritate și credibilitate morală. În momentul în care un sistem politic sau statal codifică tortura bestială, acel sistem se așează în aceiași categorie morală cu cel torturat,în aceiași categorie morală cu “teroriștii”.

Acest lucru a fost adevărat în trecut și adevărat este și astăzi.

Sistemul comunist din România, esența lui bestială a fost dovedită prin “fenomenul Pitești”. Un fenomen care a transformat închisoarea în iad, în manifestare demonică deplină.

În universul închisorilor comuniste „fenomenul Pitești” ocupă un loc special, prin atrocitățile sălbatece și scârboase ce s-au petrecut acolo. Împrejurarea că acele grozăvii s-au făcut pe seama studenților închiși,tineri curați la suflet și avântați, încă mai mult adaugă încărcătură neagră acelui fenomen. Bestiile comuniste au pornit de la adevărul simplu că în condiții de maxim stres orice formă sau comunitate biologică sfârșește prin a se autodistruge. Acest adevăr, simplu în cruzimea lui, bestiile comuniste l-au folosit în lagărele lor cele mai brutale și față de „elementele” pe care ei le considerau mai periculoase sistemului comunist animalic.

Metoda « Pitești » fost folosită mai întâi împotriva aristocrației „albe” , în Uniunea Sovietică, în anii 20 ai veacului trecut. (În lagăre „mixte”!,bărbați și femei.) Apoi s-a extins, mai ales după sfârșitul celui de al doilea război mondial. În Silezia, împotriva Germanilor s-a folosit pe scară largă și o carte, „Ochi pentru ochi” (An eye for an eye) descrie în amănunt „fenomenul”. Este de reținut că în Rusia bolșevică și în Silezia cei care au aplicat sistemul “Pitești” au fost,în majoritate, comisari Ovrei și tot asemenea “comisari” au inițiat și acțiunea Pitești în România; Pauker, Nicholski, etc.

Prin tortură continuă, zi și noapte, fără motivație, deținuții erau reduși la condiția de supuși perfecți, roboți care executau orice comandă li se dădea. Așa s-a ajuns că deținuții să se tortureze între ei, să mănânce fecale, să rostească blasfemii cutremurătoare, etc.

Metoda prin care ajungeau la acest nivel era rezultatul, cum spuneau torturii permanente și de lungă durata.

Îngroziți de deconspirarea fenomenului, comuniștii Români au încercat să îl camufleze. Ei au înscenat un soi de proces în care au “dovedit”, prin tortură participanților, că “fenomenul” a fost consecința unor “directive” date, din exterior, de comandanți legionari. Evident ridicolul acestei afirmații era strigător la cer. În închisori comuniste de maximă securitate, în care deținuții era controlați total, cum ar fi fost cu putință să aibă acțiuni fără știrea comandamentului securist? (Este revoltător că în zilele de la sfârșitul anului 2019 doi “cercetători”, mercenari ai iadului, au căutat să reia această sinistră varianta a securității).

Dar în realitate rezultă tot mai limpede că “fenomenul Pitești” nu a fost un caz izolat și mai ales la întâmplare. Acel fenomen a fost comandat și analizat de către centrele răului mondial. Că așa este stă dovadă actuala practică a “interogatoriilor intense” (“enhanced interrogations”), sistemul Guantanamo, practicat de serviciile represive ale USA.

După atacul din Septembrie 2011 în USA s-au luat măsuri brutale. Era firesc ca țară să se apere, dar nu era firesc ca măsurile luate să contrazică orice normă de drept sau stare sub lege. Nu era normal ca toate convențiile internațional existente privind tratamentul deținuților să fie călcate în picioare. Nu era normal ca Președenția USA să aprobe tortură.

Această oficializare a torturii a făcut USA un rău imens. Probabil că niciodată nu vor mai reuși USA să își recapete prestigiul moral. Iar acest dezastru criminal a dezvăluit că sistemul USA este grav bolnav, poate terminal bolnav. Această oficializare a torturii poartă un nume: ”interogatorii intense”, ”enhanced interrogations”, un eufemism pentru tortură.

Doi psihologi americani, specializați în interogatorii și folosiți drept “contractori” de către CIA (securitatea Americană): Dr.James Mitchell și John “Bruce” Jensen, sunt cei care au conceput sistemul de “interogații intense”. Ideea lor era cea a reducerii deținuților la starea de totală neajutorare, de totală supunere la voia interogatoriilor. Ajunși în acel stadiu deținuții declarau tot ceea ce li se cerea, spuneau tot ce știau și în plus, spre a evita continuarea torturii, inventau ceea ce credeau ei că vor să audă călăii.

Pentru a îi aduce la acest stadiu cei doi ‘psihologi” au stabilit “stadii” de “interogare intense”, folosite alternativ și în permanență, cu și fără motiv, pur și simplu pentru a îl reduce pe cel interogat la spaimă și teroare copleșitoare. Aceste “stadii” erau: înnecare simulată (waterboarding), hypothermia (deținutul era ținut în celule frigorifice și periodic era stropit cu apă glaciară), poziții stresante, pentru perioade de mai mult de patruzeci de ore, lovituri în plexul solar, pălmuirea, scuturarea, lipsa de somn (până la 180 de ore, până ce deținutul intra în stări de halucinație totală). În plus ,,gardienii, îi atârnau pe deținuți de brațe pentru zile în șir, și îi biciuiau până la leșin. Evident după asemenea tratament deținuții deveneau roboți și automate la voia celor care interogau. Din nou amintesc că mulți dintre anchetatori erau contractori Ovrei. Pentru “munca” lor, cei doi psihologi care au participat direct la interogatorii, au torturat direct, au primit plată de aproape o sută de milioane de dolari.

Dar ce este cu adevărat cutremurător este faptul că aceste programe de tortură au fost aprobate de către Președintele Bush, Vicepreședintele Dick Cheney și Ministrul Apărării Donald Rumsfeld. Toți trei au declarat că aceste metode sunt “legale” și nu constituie tortură. Evident această concluzie venită dintr-un univers infernal nu a fost acceptată de nimeni din lumea civilizată. Mai mult, asociații și organizații dedicate drepturilor omului, au chemat în judecată pe toți inițiatorii acestui coșmar. Procesele au fost scoase de pe rol sub pretextul că subiectul lor adresează “siguranța națională”. Filme și documente ale “sesiuniilor” de anchetă au fost distruse, în pofida faptului că legile americane interzic o asemenea procedura și, până în ziua de azi, nici unul dintre călăi nu a fost adus în față unei curți de judecată.

Este de subliniat o altă trăsătură, care unește în același tip “fenomenul Pitești și cel al ‘interogatoriilor intense”. S-a pretins că scopul lor ar fi fost strângerea de informații. În realitate acest aspect, strângerea de informații, a fost un pretext. Scopul principal a fost distrugerea unor oameni. Că așa este o arată faptul că, în ambele cazuri, cei care au torturat, călăii, erau atei jurați și că una dintre metodele folosite era blasfemia cea mai josnică. La Pitești batjocorirea Învierii și în “interogatoriile intense” spurcarea celor mai stricte prevederi ale Coranului. Cei supuși: interogatoriilor intense” au fost frecvent siliți să vadă Coranul spurcat cu materii fecale sau,cei anchetați, stropiți cu sânge menstrual.

Ceea ce s-a petrecut la Pitești și în “interogatoriile intense” a fost o manifestare demonică și cei vinovați se află în așteptarea unei Justiții care este mai puternică decât cea a oamenilor. Dar și aici trebuie amintit un lucru.

“Interogatoriile intense” s-au făcut în baza militară americană Guantanamo, Cuba, dar și în câteva “black sites” (locuri negre) din Afganistan, România și Polonia. Autoritățiile din Polonia și România, într-un elan de slugărnicie, au acceptat să fie complice la aceste orori. În același timp Ungaria a refuzat să accepte și simpla trecere prin spațiul ei aerian a avioanelor ce îi duceau pe deținuți la tortură. Aceasta este o diferența morala de categorie, ”Videat Deus et Judicet!”

Faptul că asemenea acte demonice au loc, faptul că autoritățile le acceptă, arată că posibilitatea folosirii lor pe scară largă există și poate fi activata în orice moment.

Vedem acest lucru în acest sfârșit de Mai și început de Iunie, 2020. Orașele USA sunt cuprinse de o revolta sociala viguroasa. Oamenii cer dreptate în fața legii și minimala dreptate economică. Cei care demonstrează sunt atacați brutal, de o politie militarizată și mercenară. În privința faptului că în USA, în momentul de față, brutalitatea poliției este încurajată de către stat nu poate exista îndoială. O “lege”, dată în 1982, ”Qulified immunity act”, face cu neputință ca polițiști să fie urmăriți în curtea de judecata. Acel act prevede ca doar “acțiunile similare, care au fost prezentate într-o curte de judecata, pot fi admise”. Cum în starea reala nu există situații identice, abuzurile poliției sunt imposibil de urmărit legal. Nu este de mirare ca acte abominabile, cum a fost uciderea lui George Floyd, sunt tot mai frecvente. Dar în același timp situația este critică, oamenii ies la luptă și cauza lor este dreaptă. Sistemul globalist-sodomit-anglo-sionist este pe brânci. Să nădăjduim că se va nărui cât de repede.

Dumnezeu să aibă milă de noi!

——————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric

USA

3 iunie 2020

Lasă un răspuns