Alexandru NEMOIANU: Întâlnirea de la Helsinki

În 16 Iulie, 2018, la Helsinki, a avut loc întâlnirea dintre Președinții USA și Federației Ruse, Donald Trump și Vladimir V.Putin. O întâlnire istorică și care a avut rezultate pozitive. Există reala posibilitate ca între cele două super puteri nucleare să se stabilească relații de înțelegere și direct colaborare. Perspectiva unui război devastator dispare.
Această întâlnire poate avea urmări efectiv tectonice pentru evoluția istorică următoare.
În primul rând s-ar pune capăt definitiv relicvelor “războiului rece”. Mai mult, s-ar putea instaura o nouă ordine mondială bazată pe negocieri și schimburi. O ordine care ar fi de tipul celor care au urmat Congresului de la Viena(1815) și care a continuat până în 1914. O vreme de pace și stabilitate.
Pentru USA o legătură normală cu Rusia ar însemna siguranță, posibilitate fără precedent în a decide situațiile majore. Ar fi o înțelegere stabilită într-un moment net favorabil USA, în situația când sunt cel “puternic”. În aceste împrejurări, asigurându-și avantajele, USA ar putea să acționeze și generos, deci câștigând pierduta superioritate morală. În plus USA ar fi scăpate de purtarea războaielor inutile care secătuiesc bugetar țara.
Paraziții cărați în spate, i.e. Europa Unită, nu vor putea decât să aprobe și să se recunoască drept putere de rangul doi. Inevitabil exportul jalniciei lor ideologii sodomite s-ar prăbuși în lada de gunoi a istoriei.
China, în esență, nu ar avea nimica de pierdut. Starea ei ar rămâne neschimbată și, fiind o putere rațională, va acceptă nouă situație.
Dar cea mai mare victorie a lui Trump este pe plan intern.
Împotriva lui Trump sunt toți birocrații numiți în administrații democrate, o bună parte a mijloacelor de informare (“media sodomită”) și, mai grav, bună parte din serviciile de informare și securitate aservite politic. Dar mai ales împotriva lui Trump se află “aripa războiului” cei care își imaginează în chip iresponsabil că ar putea învinge într-un război nuclear, cei care acceptă dispariția câtorva MILIARDE de vieți omenești ca „Pierderi colaterale”. Sunt adversari redutabili, vicioși și care nu se dau înapoi de la nimic și sunt gata să folosească orice mijloace. De partea lui Trump se află armata și Poporul American.

Toate structurile și corpurile care se opun lui Trump, ”deep state” (“statul paralel”) s-au coagulat și au drept cheie de boltă prezentarea Rusiei ca adversar mortal. O asumpție falsă, bazată pe nimic, doar pe preluarea mecanică și prostească a unor clișee din vremea “războiului rece “și care, chiar și atunci, erau doar parțial reale. Pe aceste asumpții penibile nenumărați oameni și-au făcut carieră politică, financiară și, dramatic, academică. Nu vor renunța fără lupte și vor folosi media, sodomiții și mulțimea proștilor. Dar, pur și simplu, Trump sparge acest păienjeniş de minciuni și falsuri recurgând la bunul simț. Iar aici ne lovim de o altă catastrofală neînțelegere a termenilor.
Se afirmă că “bunul simț” este blând, sentimental, direct dulceag. Nimic mai fals; bunul simț este brutal, fără scuze. Când copiii au strigat, ”Împăratul este în pielea goală” ei nu au fost sentimentali, au fost brutali. Așa și acuma.
Vorbăria “statului paralel” nu poate fi bătută prin argument. Cu un adversar de rea credință nu vei putea câștigă prin argument. Vei putea câștigă înfățișându-i realitatea, FAPTUL. Contra factum est non argumentum. Este elementar.

În urmă acestei înțelegeri și dacă ea va dăinui, cel mai mare câștigător va fi lupta contra terorismului Islamic și cei mai loviți vor fi suporterii lui.
Câștigători laterali, cred, vor fi Israel, Ungaria, Cehia, Slovacia. Iar perdanți vor fi, între alții, și Polonia și România. Două țări care nu au vrut să înțeleagă că putem schimba multe lucruri, dar nu putem schimba geografia și că slugărnicia nu este program politic.

–––––––––––––

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

17 iulie, 2018

Lasă un răspuns