Alexandru NEMOIANU: Greșeala ,,ziditorilor”

“Ziditorii” (care mai pot fi numiți și iluminați, revoluționari,etc., etc.) sunt cei care se află în fruntea proceselor de schimbare continuă, cei care țin lumea în tensiune și cei care generează mișcările anti-tradiționaliste. De fapt sunt cei care stau dedicați, literalmente, trup și suflet, secularismului sălbatic. “Ziditorii” sunt cei care cultivă lumea separată de Dumnezeu în care pier cântecele Raiului și se încearcă ștergerea amintirii Lui . ”Ziditorii” caută să ducă la împlinire planul ispititorului de a îl stăpâni pe om, copleșindu-l cu plăcerile și mulțumirile acestei lumi. Un plan după care omul ar fi satisfăcut cu trăirea eternă în viață muritoare și care ar echivala cu sinuciderea spirituală. Arma principala sub care se acționează este materialismul, “științific” ori cel vulgar, consumarist. Acest materialism se află, din punctul de vedere al valorii spirituale, mult sub păgânism. Căci păgânismul, măcar, căuta un “absolut”, iar materialismul stă împotriva oricărui absolut oferind doar patimi. Practic scopul este promovat prin spargerea unității de orice fel, prin divizare (sa nu uitam că Satan înseamnă separare, diviziune) și singularizare. Iar izolarea supremă, singurătatea totală, este iadul. Iar omului izolat și confuz îi sunt oferite patimile de tot felul care nu fac decât să adâncească și să facă ireversibilă izolarea. În adâncul oricărei stări pasionale, ambiție, erotism, jocuri, narcotice se află un mecanism jignitor de simplist al posesiunii, care uluiește printr-o nesfârșita platitudine a conținutului și modului de manifestare, care sfârșește mereu într-o ucigătoare plictiseală. ”Paradisul” infernal al consumarismului nu generează decât otrava unei plictiseli gigantice. Acest “paradis” pare puternic în toate tehnicile dar el abandonează omul, îl divizează la scară planetară. Rachetele și sistemele “galactice” caută să substituie Îngerii iar pe acest fundal, tot mai deslușit, se aude tunetul mâniei lui Dumnezeu. Tehnicile de care vorbesc sunt de tot felul și ele cresc din domeniul demonic (căci tabuurile morale sunt sistematic încălcate) și cel mai clar este acest lucru dovedit de către folosirea țesuturilor umane, care nu este altceva decât canibalism în haină nouă și fertilizările artificiale. Aceste noi ființe, la a căror zămislire iubirea nu participa, sunt călăii zilei de mâine. Perspectivele lumii stăpânite de “ziditori” sunt sumbre și doar Biserica Ortodoxa este cale de mântuire, capabilă să refacă unitatea în comuniune  (“noi cei care eram mulți formăm un trup” Sf.Pavel,12,5). Despre sfârșitul “ziditorilor” avem totuși o promisiune : “Piatra pe care n-au luat-o în seama ziditorii, aceasta a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea pe această piatră va fi sfărâmat, iar pe cine va cădea ea îl va zdrobi” (Luca,20,17-18).  Iar “piatra” este Iisus Hristos !

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

14 ianuarie 2018

Lasă un răspuns