Alexandru NEMOIANU: Din nou despre ,,ziditori”

,,Ziditorii, care mai sunt cunoscuți și drept ”iluminați”,  ”elite transnaționale” dar și că “sorțari”, sunt cei care se află în fruntea proceselor de schimbare a rânduielilor lumii. Cei care sub pretextul promovării “binelui universal”, un concept care este vid de conținut,caută să distrugă tradițiile,identitățile și mai ales Credința creștină.Sunt cei care promovează secularismul sălbatic și vulgar și de fapt,în momentul de față, satanismul. Acești “ziditori” vor să preschimbe tot și toate. Ei sunt cei care inventează noi dogme, dogme care stau împotrivă, mai ales, bunului simț.Dintre ei s-au ales cei care promovează brutal ‘corectitudinea politică”, o dogmă care impune minciuna ca adevăr și întunericul că lumină. Ei sunt cei care prostituează cuvinte și noțiuni. Noțiunea de “naționalism”, de dragoste de Neam și Țară, a fost demonizată și este folosită azi de acești “ziditori” sau slugile lor, ștrengarii ’salvatori”, ”comisarul”, ”RO+ , abominatia #rezist și alți eiusdem farinae, ca vorbă de ocară. Iar încă mai sfruntată, mai degradantă este încercarea de a spurca numele sfânt al Familiei. Aceiași inadecvați de care pomeneam vor să introducă în Familie aberațiile de comportament și spurcăciunea spurcăciunilor. Ei însiși au ajuns să se definească în funcție de cât mai apriga promovare a sodomiei. Iar lista încercărilor de pervertire și degradare crește din ce în ce. Să nu ne amăgim, dacă acești “ziditori” nu vor fi opriți, foarte curând, se vor ridica ruguri pentru cei care îndrăznesc să mai spună că doi și cu doi fac patru! Aceștia sunt cei care își vor dobândi osânda proorocită de Isaia, ”vai de cei care numesc răul bine, și binele rău, întunericul lumina, și lumina întuneric, amărăciunea dulceață, și dulceață amărăciune” (Isaia 5;20)

Sunt așa de mulți acești “ziditori” ai răului în jurul nostru și îi vedem cum freamătă nerăbdători să adune mai mult rău pentru cei din jur și lor înșile mai mare osânda. Mă gândesc la sinistrii “salvatori” și mașinațiile lor, la hidosul “comisar” și RO+ pe care l-a plăsmuit, mă gândesc cu dezgust la abominatia #rezist și la faptul că toate sunt sub semnul demoniacului Soros! Fără să intru în detalii despre activitățile acestor atleți ai răului sau despre caracterul pestilențial al membrilor respectivelor organizații, am să atrag atenția asupra comportamentului lor.

Acest grup a devenit captiv unui nou “lingo”, limbaj administrativ. Folosind strict jargonul “politic corect” care, cum ziceam a început să numească albul negru și invers, ei nu mai sunt capabili să adreseze realitatea, ei adresează plăsmuirea aberantă în care au fost condiționați să creadă. În loc să adreseze probleme reale, ei se “luptă” pentru familii “alternative”, parteneriate “civile”, se întrec în a inventa “penali” și nu se uită în propria ogradă care mișună de atari lighioane și se întrec în a ataca Biserica. Din gură lor poate fi auzită cel mai frecvent neghiobia, ”spitale, nu biserici”. Pe lângă rea credință în asta ei dovedesc și crasă ignoranța. Ei nu știu că primele spitale au fost întemeiate de către Sfântul Vasile cel Mare care, pe lângă a fi unul din marii teologi, a fost și medic. Ei ignoră că primele așezăminte de grijire a bolnavilor, ”bolnitele”, au fost întemeiate și ținute de mânăstiri. Ei nu înțeleg că fără sănătate morală și de conștiință, mai pe înțelesul lor, fără biserici, nu vor exista oameni care să construiască și să țină spitale.

Dar în primul rând acești “ziditori” sunt cei care cultivă și urmăresc separarea lumii de Creatorul ei,crearea unei lumi în care pier cântecele Raiului și se șterge amintirea Lui. ”Ziditorii” caută să împlinească planul necuratului și aceasta amăgind lumea cu făgăduințe despre “desfătare” lumească, aceste făgăduințe fiind și ele vorba goală. Cei care se lasă amăgiți nu vor avea nici “plăcerile” sau, mai exact, bucuriile acestei lumii, căci se vor zbate în sărăcie sordidă, și nici mângâierea făgăduinței Raiului, vor pierde și lumea asta și cea care va să vină. Cei care promovează aceste lucruri (“salvatorii”,”comisarul”,RO+) sunt cei despre care s-a spus: ”atunci când se ridică oamenii de nimica, nelegiuiții mișună pretutindeni” (Ps.11:8). Este un plan în care omul ar fi satisfăcut cu veșnica trăire în lumea asta căzută, o perspectiva care înseamnă sinucidere spirituală. Arma prin care se acționează este materialismul vulgar, consumerist. Acest materialism se află, într-un clasament al condiției spirituale, sub păgânism. Căci păgânismul căuta sau încerca să caute un “absolut”, iar materialismul “globalist” stă împotriva oricărui “absolut”, oferind doar patimi. În chip practic asta înseamnă spargerea unității de orice fel, prin divizare și singularizare (căci “satan” chiar asta înseamnă, ”cel care divide”, ”cel care dezbină”). Iarăși este bine a nu ne amăgim. Actualele forme de socializare, nu sunt organice, vii, cuprinzătoare. Actualele forme, și mă gândesc în special la sinistrele Organizații Ne Guvernamentale, sunt găști. În găști se adună cei care se aseamănă, cei care sunt de o țeapă. Cei adunați renunță voluntar la orice trăsătură originală, proprie, ei nu mai au personalitate, ei adopta personalitatea găștii, a turmei în care s-au înregimentat. Izolarea lor este într-un grup, dar este cu atâta mai sinistră și mai degradantă. Deosebirea dintre o asemenea gașcă și o comunitate organic, un sat, este de la cer la pământ. În comunitatea sătească fiecare își păstrează identitatea și personalitatea sa, în gașcă toți și fiecare devin număr izolat. Iar izolarea supremă,singurătatea totală,este iadul. Omului izolat și confuz îi sunt oferite patimi de tot felul care nu fac decât să adâncească și să facă ireversibilă singurătatea. În adâncul oricărei stări pasionale, ambiție, erotism, jocuri, narcotice se află un mecanism jignitor de simplu al posesiunii, care uluiește printr-o nesfârșită platitudine a conținutului și modului de manifestare și care întotdeauna sfârșește într-o ucigătoare plictiseală. De fapt este dorința din totdeauna a negativității pure, a celui care urăște oamenii, dorința lui de a îi batjocori și ucide. Cum ziceam “paradisul” infernal al consumarismului nu generează decât otrava unei plictiseli gigantic. Acest “paradis” pare puternic în toate tehnicile, dar el abandonează omul, îl divizează la scară planetară. Rachetele și sistemele “galactice” caută să substituie îngerii, iar pe acest fundal, tot mai deslușit se aude tunetul mâniei lui Dumnezeu. Tehnicile de care vorbesc sunt de tot felul și ele cresc și se inspiră tot mai mult din domeniul demonic, căci tabuurile morale sunt premeditat și sistematic încălcate și cel mai clar ne este arătat acest lucru de fertilizările artificiale, de clonări, de modificări genetice și de folosirea țesuturilor umane. În acestea din urmă se vede limpede o practică demonică veche, canibalismul. Căci canibalismul nu era o “dietă” era cea mai de jos decădere spirituală, demonism pur. Țesuturi umane erau îngurgitate în credința că duhurile rele vor fi de ajutor. Faptul că, în momentul de față, țesuturile umane sunt transferate în clinici ultra moderne nu schimbă esența procesului, care este canibalismul. Iar cazul însămânțărilor artificiale este la fel de sinistru. Aceste noi ființe, la zămislirea cărora iubirea nu participă, sunt călăii zilei de mâine. Ceea ce încearcă să facă ‘ziditorii” se aseamănă unei clădiri făcută fără gând și după un plan prost o clădire căreia îi lipsește “piatra din capul unghiului’, piatra care formează și determină așezarea temeinică a celorlalte pietre. Acea ‘piatră” a fost aruncată de “ziditori” și iată că, ’piatra pe care n-au luat-o în seama ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului” (Luca:20,17-18). Iar “piatra” este Iisus și trupul Lui mistic, care este Biserica Ortodoxă. Nimic nu poate fi realizat în lipsa ei și nimic nu poate dăinui în lipsa ei căci,: ”oricine va cădea pe această piatră va fi sfărâmat, iar pe cine va cădea va fi zdrobit”. Să nu uităm acolo unde și în cine trebuie, să nădăjduim: în Cel care dă viață, Iisus Hristos, același; ieri, azi, întotdeauna.

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

Jackson, Michigan, USA

11 ianuarie, 2019

Lasă un răspuns