Alexandru NEMOIANU: Din nou despre tradiție

Vremea pe care o trăim este cea a conflictului tot mai înverșunat dintre “globalism”, care este în primul rând o ideologie dizolvantă, care idolizează și ar dori să permanentizeze diferențele economice și promovează un materialism sălbatic și un anti creștinism deschis, și “neamuri”, care înseamnă respect și continuitate în bun simt, dragoste de loc, Credință și loialitate față de “casa părintească”. Acest conflict este în plină desfășurare și se poartă,tot mai deschis cu armele, dar, apare tot mai limpede, că din punct de vedere moral “globalismul” a pierdut, este o fiară rănită de moarte și deci cu atâta mai periculoasă.
Poate niciunde nu este mai vizibil acest conflict ca în viața publică și în mediile de informare și comunicare. În acest context este de folos să amintim o anume “coincidență”.

În anii comunismului cei care publicau trebuiau să împlinească, direct sau indirect, trei cerințe. Să preamărească pe stăpânii clipei istorice, adică “partidul” și Uniunea Sovietică, să se lepede de tradițiile semnificative românești și să le batjocorească și, mai ales, să insulte Biserica Ortodoxă. În momentul de față, celor care se bucură de grațiile oficiale și cei care fac parte din cercurile “elitei de mahala’ (de fapt fripturiști deghizați în scriitori), li se cer tot trei lucruri: să preamărească puterea zilei (adică “globalismul”, instituțiile care îl sprijină, EU și NATO ), să insulte trecutul românesc semnificativ și să laude mizeria intelectuală promovată de “globalism”, i.e, relativismul moral, anti creștinismul, anti naționalismul și, din nou mai ales, să insulte Biserica Ortodoxă. Această activitate dizolvantă este purtată prin subordonații “déjà” internaționalistului demonic Soros și acoliții săi: Organizațiile Ne Guvernamentale, abominatia #rezist, farsa și diversiunea #fără penali, ștrengarii “salvatori” și gloata “imbecililor utili”. Aceștia din urmă, “imbecilii utili”, sunt cei mai deplorabili, sunt cei care cred că prostia este o virtute și mimetismul gregar ar fi originalitate.

Scopul urmărit de acești promotori ai “globalismului” este de a crea o nouă memorie colectivă care să garanteze dizolvarea națională și perpetua slugărnicie către “aleșii” transnaționali.

Atacurile împotriva Bisericii Ortodoxe au devenit furibunde. Iar asta, între altele, este dovada recunoșterii faptului că Biserica Ortodoxă este cea care ține în ființă Neamul Românesc și face cu putința pentru el și prezentul și viitorul. Iar aici iar este bine să ne amintim câteva lucruri.

Biserica Ortodoxă Română nu este o structura administrativă și încă mai puțin o “instituție”. Ea este un trup duhovnicesc viu care înseamnă totalitatea clerului și mirenilor care, laolaltă, alcătuiesc “trupul mistic al lui Iisus”.

Pentru Români Biserica Ortodoxă a însemnat mai mult decât mărturisirea unei credințe, a însemnat însăși existenta vie a Neamului, ieri, azi, întotdeauna. Biserica Ortodoxă a dat Românilor uluitoarea conștiința de “lege și neam”. O unitate care a îngăduit Românilor să simtă la fel și solidar și bucuriile și necazurile. Este doar drept și cuviincios să ne amintim cu recunoștință că, în anii sinistrei stăpâniri comuniste, ierarhi și fruntași ai Bisericii, cu prețul unor umilințe personale, au ținut vie cea mai  de preț lucrare a Bisericii: continuitatea liturgică. În acest chip Biserica Ortodoxă a trecut biruitoare prin noaptea comunista și se înfățișează azi vie și capabilă să apere și ocrotească pe Români. Biserica ortodoxă este cea care apară și credința și Tradiția față cu încercările neputincioase ale oțetului sectar sau otrăvurilor ateiste. Despre acești “inovatori” și sectari, în lucrarea sa “Sensul Istoriei”, Nikolai Berdiaev arată că în domeniul vieții religioase “antitradiționaliștii” au început prin a ataca tradiția și au sfârșit prin a tăgădui valoarea Sfintei Scripturi. Nici nu putea fi altcum. Același lucru, misiunea mântuitoare dusă de Biserica Ortodoxa, este vizibil, pentru orice om de bună credință, în modul eroic în care Biserica Ortodoxă apară Familia.

Biserica este cea care, alături de Neamul Românesc, voiește să fie codificat în Constituția țării că Familia înseamnă unirea în dragoste a unui bărbat și a unei femei și a copiilor ce i-ar dobândi.

Biserica stă ca stânca de neclintit în calea celor care,pentru treizeci de arginți,sunt gata să pervertească noțiunea sfânta de familie.Și asta o fac acești ștrengarii “salvatori” la porunca demoniacului Soros și a sodomiților rătăciți și în acest scop au pus la cale penibila farsă și diversiune #fără penali. Dar neputincioasele lor îndrăzniri nu vor trece și Tradiția românească va fi din nou biruitoare.

Tradiția nu este altceva decât lucrarea Duhului Sfânt în istorie, în timpul istoric și ea este suma experiențelor semnificative avute de fiecare generație în curgerea vremii. Să tăgăduiești valoarea tradiției este dovadă unui dement orgoliu și bolnave păreri de sine căci, o asemenea negație ar însemna ștergerea tuturor celor care ți-au premers ca existențe semnificative. Tăgăduirea tradiției ar însemna că toate acele persoane să fie reduse la jalnica stare de număr și entitate biologică. Într-o asemenea înțelegere să cuvine fiecărui membru al Bisericii Ortodoxe să fie smerit dar, în chip egal, tot fiecare membru al Bisericii Ortodoxe nu trebuie să se sfiască a mărturisi frumusețea împărătească și valoarea mântuitoare a dreptei credințe căreia îi datorăm tot ce ne definește că persoane și Români.

–––––––––––––

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

20 august, 2018

Lasă un răspuns