Alexandru NEMOIANU: Din nou despre statornicie – Două cărți noi ale profesorului Pavel Panduru

Profesorul Pavel Panduru din Prigor, Valea Almăjului, este o noțiune pentru Țara Almăjului.

Țara Almăjului este una dintre cele mai bine conservate „țări” românești, care se întind pe tot cursul Munților Carpați, din Maramureș și până la Dunăre. Între altele Țară Almăjului are cea mai puternică personalitate lingvistic din spațiul românesc. În cursul anilor 80 ai veacului al XX-lea și în continuare până azi, în Almăj a început o adevărată „renaștere” culturală. Această mișcare a însemnat în primul rând surprinderea trăsăturilor, istorice, culturale, spirituale, care conferă Almăjului strălucita sa personalitate și identitate inconfundabilă. Au fost publicate cărți, reviste, monografii care toate au contribuit la prezentarea acestei țări românești. Cei care au început mișcarea culturală pomenită și care au făcut cu putință acest fenomen au fost intelectuali, profesori, învățători, preoți din zonă cu dragoste de loc și tradiție. Dintre ei unii s-au rătăcit și au căutat, cel mai adesea zadarnic și pierzând autoritatea morală, să se auto promoveze, să se prezinte ca personalități care de fapt nu sunt. Publicațiile pe care le conduceau au suferit teribil ajungând un soi de mijloc de parvenire personală și de familie. Dar dintre ei nu face parte Profesorul Pavel Panduru.

Profesorul Pavel Panduru este o rara avis de caracter. Un om smerit și modest, un om dispus să dea întâietate oricui care ar promova Almăjul, un om a cărui dragoste de Almăj și de fenomenul românesc este rațiunea existențială. Pavel Panduru a publicat numeroase cărți monografii și articole și studii. În fiecare dintre ele a adus câte o contribuție la o încă mai bună înțelegere a Almăjului și prin extensie, a fenomenului românesc.

Iată că foarte de curând Profesorul Pavel Panduru a publicat două noi cărți adresând aceiași temă: Almăjul și statornicia lui într-o matcă milenară.

Pavel Panduru, Nemuritorii”, Editura Hoffman, 2018, 187 de pagini. Cartea este prefațată de către Prof. Univ. Dumitru Popovici, are o postfața semnată de către Prof. em. dr. ing. Alimpie Ignea, cuprinde 45 de texte, numeroase ilustrații și un „argument. Cu emoție Prof. Pavel Panduru spune că a întocmit această carte, prezentând oameni de seama ai Almăjului din vremea modernă, ca să nu lase în uitare pe Almăjenii care au contribuit la zidirea României Mari. Cartea în mod limpede ca unitatea de gând și simțire românească s-a manifestat într-o impresionantă diversitate, care dovedește inteligența și originalitatea Neamului Românesc.

Cea de a doua carte este „Oameni care au sfințit locul”, Edituta Hoffman, 2018, 163 de pagini.

Cuvântul înainte este semnat de Prof. Mariana Pâslea. Este un cuvânt clar, didactic și cu emoție mărturisind credința că Almăjul, „este și va fi”. În textele cărții sunt prezentați oameni care,în diferite capacități,au adus nume bun acestei țări românești.

Cărțile, nou apărute, ale Profesorului Pavel Panduru sunt o contribuție și o afirmare a voinței de existență românești în matca Ortodoxă și a Tradiției.

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

Jackson, Michigan, USA

30 septembrie, 2018

Lasă un răspuns