Alexandru NEMOIANU: Despre ,,barbarizare”

În ultimii câțiva ani Europa de Apus a fost tulburată de mari valuri de refugiați sosiți din Africa și Orientul Apropiat, mai ales. La rândul său continentul Nord American și mai exact USA, sunt ținta unor masive mutări de populație din America Latină spre nord. Aceste mișcări de populație, dintr-o perspectiva istorică mai largă, sunt un proces normal. Din vremi imemoriale populațiile din zonele mai sărace ale lumii au căutat să pătrundă în zonele de abundență, un process firesc și care poate fi înțeles. Dar aceste mutări de populație din ultimii ani prezintă o situație aparte.

Prezentul fenomen nu este alta decât un simptom al unei stări critice și care va trebui să fie rezolvată, într-un fel sau altul. Această stare critică este inegalitatea economică obscenă care există în lume,  între țări și între oameni.

Este cu neputință de apărat și menținut fără limită o stare în care mai puțin de 1% dintre cetățeni controlează 90% din bogăția celei mai bogate țări din lume USA. Este cu neputință de acceptat ca peste ¾ din populația lumii să trăiască la limita subnutriției și aceiași populație să fie îndatorată, fără putință de a ieși din această stare, restului de ¼ din populație. Încă mai scandalos este faptul că această inegalitate este rezultatul unor violente și cruzimi fără precedent.

Din veacul al XVIII-lea,dar mai ales în veacul al XIX-lea,în lume a avut loc o aberație. Acea aberație se referă la împrejurarea că tehnică distructivă fără precedent a ajuns în posesia unui mic grup de țări europene. Aceste mijloace distructive, această superioritate militară, a fost folosită de aceste țări europene cu o cruzime,cinism și imoralitate pe care, poate, doar vremea lui Gingis-han să o fi mai cunoscut. Continente întregi au fost ocupate, popoare întregi au fost exterminate, sclavie în proporții care nu au mai fost văzute s-a instaurat. Exemplul cel mai sinistru îl reprezintă așa zisul “imperiu” britanic. Dar exemplul nu se reduce la acel caz; Francezii, Belgienii, USA nu au fost mai buni. Aceste puteri coloniale au ras și jefuit tot ce exista în continente întregi. Populații enorme au fost exterminate în acțiuni de genocide fără precedent: băștinașii americani, băștinașii australieni, etc.,etc. Să nu uităm că imperiul britanic a pornit război contra Chinei, atunci când această țară a căutat să împiedice comercializarea opimului. În veacul XX aceste imperii coloniale s-au prăbușit în lada de gunoi a istoriei,acolo unde le era locul.Dar în loc,țările foste colonii ,au fost inrobite cu reguli economice lucrând exclusiv în favoarea foștilor stăpâni. Atunci când aceste “reguli” nu erau respectate, se porneau războaie care continuă și azi. Dar ce este la fel de scandalos este ipocrizia acestor ucigași feroce. Toate crimele lor au fost înveșmântate într-o teoretizare despre “virtuțile” omului alb și încă mai vârtos ale celui anglo-saxon. S-a ajuns până a predica îndatorarea morală a coloniilor către cei care le-au stăpânit! Ba chiar acestor crime li s-a dat numele de acțiuni “civilizatorii”. Nimeni nu a stat să socotească cât de mult au fost dorite aceste acțiuni civilizatorii. Iar aroganța dementă a “apusului”, aroganța de a pretinde în permanentă statut special,preferențial ,se poate ilustra încă într-un fel.

Așa zisa Europa Unită, care este un mijloc prin care companiile transnaționale vest-europene subjugă economic, sufocă, țările din Răsăritul Europei,consideră doar firesc acest lucru. În schimb lucrătorii Est Europeni sunt considerate cetățeni de mâna a două în cel mai bun caz. Atunci când ei își cer drepturile, pentru munca grea pe care o fac, sunt considerați “obraznici” și turbulenți. În acest context nu pot să nu mă minunez și nu pot să nu îmi exprim dezgustul pentru un anume comentator timișorean care trăncăne fără rost despre “superioritatea” occidentului și care consideră că Românii plecați la lucru în “apus” sunt atrași de “civilizația” sa. Nu, acolo nu mai există decât putreziciune morală și grăsime acumulată prin jaf. Cei care merg acolo la lucru vestesc că vremea redistribuirii bogăției planetare se apropie!

Această inegalitate obscenă continuă și azi. Noua ideologie, ”globalismul”, caută să acopere și să perpetueze acest dezmăț economic și culmea, acești atleți ai răului se arată indignați că “argumentele” lor nu mai sunt luate în seama.
Să ne uităm la consecințele ultimelor războaie purtate de “globaliști” în Orientul Apropiat, la prăpădul făcut de ei din Afganistan, în Irak, în Siria, în Libia și Yemen. Zeci de milioane de oameni au fost lipsiți de elementare mijloace de trăi și asta doar ca prețul petrolului și accesul capitalului străin să fie pe măsura lăcomiei invadatorilor. Iar atunci când, disperați, acei oameni se îndreaptă spre țările care le-au adus răul, această mișcare este considerată, ”năvala barbarilor”.

Fostele țări colonial se vaită că le este periclitată “identitatea”. Oare cât respect au arătat ei pentru identitatea țărilor subjugate?. Mai nou, în grup, aceste țări prădalnice se vaită că le sunt puse în pericol ”valorile”. Care “valori”? Satanismul, sodomia, pedofilia, egoismul? Din punct de vedere moral, acești “barbari” sunt mult peste ce a ajuns să fie Europa de apus! Iar, între altele, este acuzat faptul că “pudoarea” “virtuaselor” vest-europene este în pericol. Câtă atenție au dat acei colonialiști sălbatici cutumelor din țările subjugate? Iar pentru a încununa această ipocrizie apuseană, ”comisarii” din Bruxelles cer ca “povara” refugiaților să fie suportată în comun. Oare ce motiv ar avea țări ca Cehia, Ungaria, Slovacia, Polonia, etc. să suporte consecințele dezmățului colonial al anglo-francilor? Doar guverne ale slugărniciei și formațiuni politice mercenare și mai rău, gen USR, RO+’julien” și eiusdem farinae din România, acceptă acest lucru; nu din “principiu” ci din slugărnicie față de cei care îi plătesc. La fel în America de Nord.

După ce au exterminat populația băștinașă în modul cel mai barbar cu putință,acuma se încearcă oprirea procesului de mișcare a populaților de la Sud spre Nord. O mișcare care definește istoria Americii (de Sud,Centrală și de Nord) din totdeauna.Se caută a fi folosite tot măsuri brutale,de la poliție și armată și până la ridicarea de “ziduri”.Fără îndoială că acești oameni sunt incapabili să învețe din istorie. Nici un “zid” nu a putut opri mișcarea popoareleor, nici zidul lui Hadrian, nici “zidul Berlinului”, nici măcar “marele zid chinezesc”.

Asistăm la o mișcare care cere imperativ redistribuirea, într-o manieră echitabilă, a bogățiilor pământului, între popoare și între oameni. Acest lucru se va întâmplă, fie pașnic, fie prin violență. Iar cei care refuză să accepte acest lucru vor trebui să învețe adevărul simplu, ”ce umblă roată, vine tot roată”. Și vor trebui să învețe și adevărul, mai puțin comod, că, “după faptă și răsplată”.

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

Jackson, Michigan, USA

5 ianuarie, 2019

Lasă un răspuns