Alexandra GĂLUȘCĂ: Te iubesc / I love you

Mă întrebi cum te iubesc?
Pur şi simplu
Te iubesc
Liber, necondiționat
Ca zborul păsării.
Adânc, limpede
Precum abisul mării

 

Te iubesc
Visând, zâmbind,
Plutind,
Zburând printre stele
Lăcrimând
Precum picură norii
Şi înseninează zorii

 

Te iubesc
Cu toată simțirea
Cu tot dorul şi neputința
Din toată inima mea,
Toți fluturii din stomac,
Cu buzele roșii ca de mac
Şi cu toată ființa mea

 

Te iubesc
Arzând precum o torță,
Ce foc de artificii aprinde
Cu sentimente
Pe litere şi cuvinte,
Ca poezie in carte
Te iubesc

 

 

I love you

 

You ask me how I love you?
Simply
I love you
Free, unconditional
Like the flight of the bird.
Deep, clear
Like the abyss of the sea

 

I love you
Dreaming, smiling,
floating,
Flying through the stars
Weeping
Like clouds dripping
And it dawns

 

I love you
With all the feeling
With all the longing and powerlessness
With all my heart,
All the butterflies in the stomach,
With red lips like poppy
And with all my being

 

I love you
Burning like a torch,
What a fireworks light
With feelings
In letters and words,
Like poetry in the book
I love you

——————————–

Alexandra GĂLUȘCĂ

Brăila

 

Lasă un răspuns