Al. Florin ŢENE: Interferențe și ierarhizări între părțile componente ale sistemului mass-media

             Pentru început mă simt obligat să precizez ce înseamnă mass-media. Aceasta este totalitate a mijloacelor de informare în masă: radio, televiziune și presă

          În sensul cel mai larg, informarea prin presă, televiziune și internet  este o activitate sistematică de  aducere la cunoștință și dirijare a realității și proceselor de formare și dezvoltare a conștiinței individuale, vizând transmiterea, asimilarea și aplicarea efectivă a codurilor și valorilor civilizației. În ansamblul său, ea constituie un sistem sus-generis care este parte integrantă sau subsistem al sistemului politic și al societății date. Orice sistem de informare, fie de stat sau particular dispune de: 1- o structură în care sunt integrate instituțiile de presă. 2- mesajele transmise prin articole, reportaje, informații, respectiv cunoștințe, valori, comportamente politice aflate în raporturi de corespondență cu obiectivele sociale, politice, culturale, economice ale ale organelor politice, de afaceri, ONG-uri, organizații democratice, intelectuale și culturale, 3- metodologii  de transmitere, activare și simulare a interiorizării și manifestării politice a mesajelor intereselor politice și economice. Între aceste trei categorii există strânse relații de interdependență.Totodată, există o dinamică interioară specifică a acestui sistem relevată prin funcționalitatea sa. Una din căile cele mai cuprinzătoare sau sintetice de apreciere a funcționalității sistemului mass-media este eficiența.

            În sensul cel mai larg, eficienta se poate aprecia prin contribuția pe care transmiterea și asimilarea ideilor, faptelor și ideologiei democratice o aduc la edificarea  acelor relații sociale sau relații de altă natură care creează condiții optime dezvoltării societății și vieții spirituale a societății.

            Obiectivele social-politice și a ideologiei democratice ale presei se pot realiza în mod implicit sau explicit. Realizarea lor implicită rezultă din conștientizarea mai  mult sau mai puțin sistematică a mesajelor constituite și transmise printr-o largă varietate de modalități. A căror intenționalitate nu-i nicicând deliberat ideologică, deși se constituie în funcție directă de direcțiile patronatului și codurile statului democratic.

            Omul contemporan trăiește într-un ansamblu de influențe și semnificații, într-un complex de comunicare interumană. Componentele sistemului mass-media, influențele patronatului, a ideologiei politice exercitate de acesta sunt astfel proiectate încât să determine declanșarea procesului de formare și transformare a unor atitudini, opinii și comportamente , caracteristice procesului de dezvoltare a societății pe drumul europenizării țării.

——————————–

Al.Florin ŢENE

29 aprilie 2020

Lasă un răspuns