Adriana DANDU: LA RĂSĂRITUL CĂILOR ALDINE

,,NU CREDEAM SĂ-NVĂȚ A MURI VREODATĂ.”(MIHAI EMINESCU)

TRUPUL DE CÂNTEC CU CARE TRECEAM…

Mă lepăd de pielea vechiului „eu”,

uzată, rănită pe muchii de zbor,

cu aripi negre de -abisul solemn

din ziua în care -nvățasem să mor.

.

Muream câte-o clipă din Timpul suprem

cu fiece stea căzută-n noroi,

cu fiece dor întors din neant,

stingher împletind un vis despre „Doi”.

.

Ecou revărsat coloanei de fum,

un Sine izbind în magma vâscoasă,

mie, prin mine trecând aiurind,

cu mine murind în rama frumoasă.

.

Și-acolo, adânc, în Inima vieții,

un biet cosaș îmi tăia din ferestre

cu cer cu tot, cu boltiri pământene

și neinventate păsări măiestre.

.

Pe trupul de cântec cu care treceam

odată, când vara-mi era numai miere,

se-adună cortine de cețuri și ploi

și marele vid îngropat în tăcere.

.

SCRISOARE CĂTRE EMINESCU

Suntem aici cum ne-ai lăsat,

mărite domn, sculptat în astre,

azil de muritori sărmani,

academie de dezastre.

.

E-același cer strivit sub legi,

aceleași măști impertinente,

și lumea e oglinda lor

și nouă …veșnică poveste.

.

Protagoniștii unui rol,

ne-mperecheați cu asumarea,

ne dau ofrandă leilor,

ne mâzgălesc cu smoală zarea,

.

și ne zidesc în strâmte sorți,

chiar confiscându-ne destinul,

ne dau cu tifla și se-ntrec

să factureze-n act seninul.

.

Suntem la mila unor mâini

ce-au împietrit în fraudare,

vânduți la porțile-agoniei,

reinventați la numărare,

.

suntem nebunii unor spâni,

mutați din rai în purgatoriu,

din casa noastră în neant,

din veșnicie-n provizoriu,

.

și emigranți și cerșetori,

în numele unui tain,

și-n vis trăim de ieri pe azi,

sub metereze de pelin.

.

Suntem aici cum ne-ai lăsat,

cu sufletul bolnav de geruri,

mai sărutăm icoana ta

cu fruntea îngropată-n ceruri,

.

deschidem cartea nemuririi

să ne-amintim ,să mai visăm,

mărite domn, sculptat în astre,

suntem aici, mai rezistăm!

.

LA RĂSĂRITUL CĂILOR ALDINE

Și totuși, vor rămâne, atunci când voi pleca,

niște aripi arse, ce mi-au fost veșmântul,

când urcam spre răsăritul Căilor Aldine,

în constelația celui ce mi-a ivit Cuvântul.

.

În osatura unei bolți cu stelele ogive,

împletită cu jumătăți de cercuri și destine,

mi-am săpat abside în tandre stalactite,

scrijelind în calcar prea omenești suspine.

.

Și râuri cântătoare mi-am împletit pe glezne,

urcând cu trilul clopotul de clipe,

din fiecare ciob mi-am încropit oglindă

să-mi amintească ora căderii din aripe.

.

Am stat c-o floare-n mână sub biciul unui timp,

când mă albeau ninsori și-mi tremurau pe buze,

când se stingeau cu păsări zăpezile fierbinți,

îngenunchiam pe lacrima-nghețată-a unei frunze.

.

Și totuși, vor rămâne, atunci când voi pleca,

niște aripi arse, ce mi-au fost veșmântul,

când urcam spre răsăritul Căilor Aldine,

în constelația celui ce mi-a ivit Cuvântul.

.

TEIUL

A căzut un tei bătrân, ieri, la pământ,

cu crengile smerite, ca pentru rugăciune,

și-n gol alunecând, copacu-acesta sfânt,

s-a rupt adânc, parcă mai mult din mine.

.

În fiecare zi, frenetic, se prăbușesc păduri,

În fiecare zi e-un jalnic muget de secure,

dar teiul are-n sine ochii cei mai puri

și te privesc candid, cu tot ce pot să-ndure.

.

Acolo-n floarea lui sunt ochii ce-au văzut

imensitatea lumii veșnic mișcătoare

și au transcris-o cu litere de lut

pe țărmul unei mări nemuritoare.

.

Ieri, a căzut un tei din tot înaltul

și-o ramură mi-a înflorit în gând,

o duc pe inimă, îi sunt pământul

din care teiul nu va cădea nicicând.

Autori: Adriana DANDU

Lasă un răspuns