Adrian BOTEZ: Stihuri

ÎNSTRĂINARE

 

ce voiai să-i spui Lui Dumnezeu – spune-mi mie

ruga ta : inutilă şi oarbă – snoabă-i iasomie :

viaţa-i tot smintită  – bivol de-ncăpăţânare

de-a-l îndopa cu bine – pe cel plictisit de cât are…

 

Cretini şi Lingăi : preluaţi voi comandă… :

mai mult rău nu-i face lumii – TÂRFĂ-N SARABANDĂ… !

şleahta de îngeri vârâţi în arest – o faceţi tocană :

în istorie – nicicând – Răul n-avu-altă hrană…

 

Munţi Circumcişi : cu asta ne-alegem – de-o vreme…

Păduri :  Voievodat Evreiesc – barbare domnìi „caino-gene” …

Zalmoxianului Izvor – cum şi Valahei Fântâne

 

Talmuta”-Mitzbeach-ul – de-acuma – le-or fi…”Perciunate Stăpâne”…

…luminaţi-l cu-incendii – Pământ Milenar :

regretăm ploicica de-artă – „sinistrul” Fanar…!

***

 

BLESTEMATĂ  ŢARĂ – BLESTEMAT POPOR

 

blestemată  ţară – blestemat popor

cu văpaie vină Cristul Cel din Nor !

năvălească Focul – Cristul Mâniat

peste nesimţire – peste mâl spurcat…

 

puţiţi hoit de secoli – hoarde de jegoşi

rânjind cum cretinii – şi trădând voioşi :

în loc de Sfânt Neamul – puţ de căcăcioşi !

cine vrea – vă scuipă – demenţi şi râioşi !

 

…ardă toată lepra – sânge şi puroi

din piscuri de munte – până în noroi

cei ce-or vrea  – aicea – doar atât să vadă :

 

fulgii de cenuşă – nu fulgi de zăpadă…

…în vâltori cleioase – şi-n crater căscat

nu e Românie : -i funest Bal Mascat…!

***

 

PALOŞ SMULGE – DIN MÂNA-UNUI CĂZUT DAC

 

Paloş smulge – din mâna căzutului – în Bătălie – DAC

şi fii Viteaz-Furtună – fii CAVALER VALAC !

…tu – laş ascuns printre vieri – ce-nspre nămol eu mân

pretinzi ca…”om” să te numeşti ?…şi : „bun român” ?

 

…”şi ce dac-au fost (ziceţi voi…)  – cândva – Voievozi-Tragici Martiri ?

Ei au fost Sfinţi – hrănind – într-una – ARCUL

VALACUL

– cu Vii-Vânjoase Corzi  – nu cu moarte-amintiri !

…dar nu se recunosc – defel! – Voievozii-Aceia – -n noi – cretini ceacâri

cum leii nu-şi regăsesc obârşia-n catâri !

 

ori – singuri – vă jupuiţi de lene şi prostie

ori pune Crist „hingheri-heruvi” – cu şbilţ să vă…”tămâie”!

iute spălaţi-vă de lepre şi de tembelism

 

să mai păstraţi cu Cerul – încă – …SFÂNTUL ISTM !

…altfel – molcom – veţi arde sub Tălpile de Iad :

da  – tocmai voi – cândva – Ctitori de Neamuri şi-ai Limbii Vad !

***

 

NEPOŢI VALACI – VOI SĂ PĂZIŢI GRĂDINA ÎNGEREASCĂ

 

Aceluia care va îndrăzni, eroic şi autosacrificial, să vină-n Lumină şi să conducă

Neamul Daco-Valah – spre ADEVĂRATUL SĂU DESTIN !

 

Generale ! – Generale! – MISTIC GENERAL  ! – unde te ascunzi ?

iscă – hai – din nou – Sfântă-Armată în Ardeal – şi Moţii din Munţi :

vrem brav român Dictàtor – NU Mârşav Parlamentul :

prea s-a-ntărit TRĂDAREA-n ţară – cum cimentul !

 

daco-valahă dictatură-n Patria Străbună

să se înalţe – între stele-nrourate – Soare-Lună :

un Salvator şi-un Înţelept – SFÂNT CINCINNAT-AL LUMINĂRII :

la-asudata-i glie-ntors – duşmanii când s-au fost predat – cu toţii – zării !

 

Nepoţi Valaci – voi să păziţi GRĂDINA ÎNGEREASCĂ

străin-khazarii să n-o mai pângărească !

 

grăbiţi – în marş – spre Bucureşti şi Ţară

Hristosul să ia bici contra zarafi – iară şi iară !

şi toţi „discreţii” şi „secreţii” să dispară

 

să lase  – precum în vremi apuse : Pajura Voievodală – SOLITARĂ !

…nu vrem „uniuni”  şi „înţelegeri” jidovite :

vrem Patria şi Neamul – iarăşi : SFINTE – RE-SFINŢITE !

***

 

ŞI CURVELE SUNT OLEACĂ REGINE

 

şi curvele sunt oleacă regine

şi boii-şi iau nutreţ din staulul-senat :

e-o lume a răului „ce face numai bine

(condiţia : să fii un călău…”democrat”…!)

 

iar restul de oameni – e numai un rest

pe care îl arzi – ori îngropi – după chef

(nu-nainte ca Duhul să fie-nfundat în arest

zdrobind  – în Sacre-Altare-CRANII  – -orice relief !)

 

…şi curvele sunt oleacă regine

iar numele lor – peste tot – scris cu-aldine

lansează „Modèle” – nemuresc şi „Statui

 

boiesc „Carnavaluri” – cu sângele-oricui…

…e timpul când Iubirea-i trasă-n ţeapă…

cât despre prietenie… : „…care capră ?”

***

 

NEAM ŞI POPOR

 

sărac  de noroc şi prigonit de soartă

scriu pentru Neam – iar nu pentru popor

o carte a-ntâlnirii de la Poartă

când Dumnezeu trecu – şi-mi răpi spor…

 

de-aceea – Fila jalnic se-ncreţeşte

iar Slove par – mereu – a nu-şi lua zbor :

da – Neamul meu regesc le tot citeşte

dar taină rămân ele – pentru lepros popor…

 

degeaba scriu într-una despre Izvor şi Munţi

poporul meu se zbate – mucegăieşte-şi frunţi

îşi uită Împăraţii – Martirii şi Voievozii…

 

…n-au mai rămas de strajă decât…”Nebuni-Nerozii”…

…o – Neam al meu – pogoară-te-n vlăsie

lasă loc de lumină poporului – să ŞTIE…!

***

 

FORFOTIRE DIVINĂ

am o gaură – în

umărul drept – prin care – zi şi noapte

ies şi intră – intră şi ies

îngerii…

 

…ţinând cont de plictiseala

mohorâtă – produsă

mie – de această

forfotire divină (perpetuă!) prin mine – ca printr-o

mistică mină – a entităţilor

supralunare – concluzionez (cu

mare oftare…) :

 

deci – nu mi-e scris să

am – vreodată – parte de

Liniştea Feroce – a

Înţeleptului  – şi nici nu mi-e dat să

n-am – vreodată

Lumină…

 

…de fapt – pare-se că

mi-e interzis să

percep (şi – chiar – să mă las înţepat de-o

Albină  – maiestuos

evoluând – în

Lumină…) – …cum ziceam – pare-se că

mi-e interzis să

percep – printre

tribunele aştrilor : tocmai

Elocvenţa Divină…

***

 

SOMNUL IDEAL

 

aş vrea să dorm atât de

adânc – încât

Moartea să mă poarte în

braţe – legănându-mă

stângaci – ca pe-un chefliu şi

proaspăt

Sugaci…

***           

 

PERCEPŢII  LA LIMITĂ

 

teribil de

stingheritor – bâzâie Muştele : Lumea

de-afară…

 

în timp ce eu – în

mine – cu zel construiesc

Zeii – Minunile – Neadormit

Miracolul Punţilor…

 

până şi Păsările păcătuiesc – prin a nu fi

Îngeri : înjositor – încearcă să

imite forfota Muştelor – fojgăiala

Viermilor – în jurul

Excrementului Verii…

 

…doar prin Văile dintre

Munţi – înaintează Clinchetul de

Cristal – al

Turmelor Sfinte…

***

 

ROUĂ FULGERĂTOARE DE CRIST

 

tataiaşi pregăteşte

baia : şi-a pornit – pe cer

boii care trag

stropitoarea  deasupra

noastră

 

…un şomoiog de

frunze de stejar – răsărit

dintr-un smerit tufiş al

pădurii – precum un con de

lumină – din care iese

zâmbitoare ca un

prunc – Maica Domnului

Cosmic : un prunc de

raze  – un surâs

dumnezeiesc – preschimbă stropii de

ploaie  – în

mântuitoare  – Extatica Rouă

Fulgerătoare  – de

CRIST

***

 

SIHASTRUL

 

pustiit de lume – băutor de stele

stă sihastru-n vârful Muntelui de Rele

pustiit de lume – bântuit de stele

delirează vorbe – dansând văpăi grele

 

nu-l clinti din Slovă – fagure şi fiere

el clădeşte Cerul : Ţarcul cu Pantere :

prevestind în noapte – rânduieşte zorii

a pornit  – cu-Izvoare – Roata Grea a Morii

 

…şopotind cu unda – Sihastrul-Lumine

adânceşte-oceane – oglinzi de Ondine

gâdilă Vulcanii – hohotind în lave

 

sub talpă de Munte – netezesc scârnave

gânduri prizărite – vise zgribulite…

…prin Grota din Lună – tot se scurg – grăbite

 

Umbrele de Sărbătoare – punând lui Crist sub picioare

Roua Rugilor de Sânge… – …taci de-acum – Scripcare…!

***

 

LASĂ-MĂ

 

lasă-mă să-Ţi sărut

rănile  – să mă pot

molipsi – şi eu – de

Răstignire  –  să devenim

Frate  şi Soră – Ocean

de-Auroră – plutind  – auster – în

Lumina Marii Răni – dintre

Pământ şi

Cer

***

 

SE ÎNCHID – ÎN LICHID – PORŢILE NĂDEJDII

 

ciripesc – picuresc – păsări spre culcuşuri

silnic traşi – oameni-ceţi – spre blocuri-albuşuri

au venit – re-nnoit – beznele în turme

ierburi tac : se dedau – greieri-plozi – terorii nocturne

 

prăbuşiţi în ei înşişi – idoli se fărâmă

a rămas – din iubiri – o ură bătrână

digerăm – spre zadar – propriii ochi şi chipul

ne spetim – din gheţar – să-nghiţim nisipul

 

se închid – în lichid – Porţile Nădejdii

în ce vrei să mai crezi ? – libertatea-i stinsă

sus – în Munţi – brazi danseaz’ cu ielele-trestii

 

în fântâni şi la stâni – lumina-i învinsă…

…mâna mea – luna mea – mână fără-un deget

Moşi-Strămoşi se tot scurg :  dispar fără preget…

***

 

NĂLUCI DE TRUPURI – ZUMZĂIRI DE SUFLET

 

năluci de trupuri – zumzăiri de suflet

luna şi-a-ntors misterul către ochii mei

picură din zboruri mirul de răsuflet

păsări sclipesc aur – în crengi lungi de tei

 

nunta-i amânată pentru-o altă lume

pieptu-mi se ritmează în şiruri de dune

vine Vântul Mării – -nvârtejit de Pajuri

şi răsfiră aştrii – misticele nazuri

 

Zână din Adâncul Lacului de Raze

nu te-apropia de hoitul unui Cerşetor :

au secat în gura-i valuri vii de fraze

 

au secat şi Crinii – princiare-extaze

păgubos e-n toate : nu pot să-l măsor…

…în zadar vin Magii : marginea Poienii

plină-i de cenuşa arselor vedenii…

––––––––––

Adrian BOTEZ

Lasă un răspuns