Adrian BOTEZ: Semne și semnale (poeme)

COLECȚIONAR  DE-AUREOLE  ȘI CASTELAN  AL  LUNII

 

Colecționar de-Aureole și Castelan al Lunii

sunt Gospodar de Ceruri și Faur al Minunii

sub Mângâierea mea crescut-a și Cornul d-Inorog

dar și Grădini de Raiuri – Fulger din loc în loc…

 

născut din Rana Răstignirii – Frate-s al Lui Hristos

căci Rănile-mi de obște  –  Uitarea-n Vis le-a scos :

Petale Roșii – Trandafirii-mi lasă-n Palme…

…ce Lume ? – ce Urgii ? – ce Spaime și ce Faime ?…

 

..mai mult decât un Rege – mai slab ca Grădinar

tânjesc doar după Rodul Lăutei de Scripcar :

în Scrisul de Ursită citit-am Nouă Strună

 

cu Noi Cântări hrănesc – din Stihu-mi – Cetatea noastră Bună…

…cresc – Dimineți de Veci –  Lăstari de Armonie :

cu Dor Lin de Lumină – Povestea mea învie…

 

 

AMURGUL TRIST DE LUME – LĂMÂIE STOARSĂ ÎN CAFEA

 

Amurgul trist de Lume – Lămâie stoarsă în Cafea

n-a auzit de mine : unde e Soarta mea ?

…zgârii Tăiș de Strună :  în Inima Nebună

un dumnezeu pe mine se răzbună…

 

…îmi cad oasele în Cap – din mii de Cimitire

Osânda Ultimă și-a scris – oricare Amintire…

…rod Șobolani – la Spada mea : doar Bale cad în Paie:

Cârtiți Demente – Cartea mea – în Colți cu-Otravă taie…

 

dar Fratele Melancolie din Rănile-mi tot cântă

și mă înalț – fără să cred – pe Munți și Cruce Sfântă :

un Alfabet fără de Grai replămădește-mi Chipul

 

Clepsidrele și-au fost pierdut Sahare de Nisipuri…

…sunt Cavalerul – sfârâind Cenușile-de-Vină

Fluturi – Îngeri Sfioși – suspină Roua Crină…

*

…rugați-vă – Regi de Cristal – la Fiica Lui – Albina :

așa veți mântui – -ntru Har – Popor vuind Lumina !

 

 

ÎNTUNECATUL FAUR 

 

Întunecatul Faur  iscă – trudnic – Scânteia

Focul suì – tiptil – pe Nicovală :

trăsni Ciocanul – Firavă – IDEEA :

Lumini – ca Șobolanii – cotrobăiesc prin Sală…

 

Faur Turbat adună Grâu-Văpaia

o Pâine-Rază ne-a hrănit Odaia :

au năvălit Pizmașii – suflând – din Lumânare

Ultima mea Nădejde : Munții – Minuni de Zare…

 

…stau – cocoșat – sub Întuneric – iar Gândacii

cu Ciòburii Ideii și-au fost umplut toți Sacii :

pe-o Rădăcină – din Bezne Răsărită

 

stă Marea Vrăjitoare – bucătărind Ispită…

…Strigoi de Covălie – Strigoaice Copilandre

mă-ntind – în Veșnicie – pe-un Strat de Salamandre…

…Tandre…

 

 

MLĂȘTINÂND  ȘI OCHI – ȘI SUFLET – TÂRÂTURI  FĂRĂ MĂSURĂ

 

mlăștinând și Ochi – și Suflet – Târâturi-Fără-Măsură

potopit-au și Grădină – Lui Crist pus-au Pumn în Gură :

cred că – astfel – și Heruvi-or umilì

iar Suavi Serafi-în-Floare – pe dată vor răgușì…!

 

Mălură din Vii Celeste – Derbedei de o Parà

Spărgători Lăutei Sfinte – din Broaște ne veți cânta :

Spectatori – Măgarii Lunii – duhnind a Putreziciune

știu s-aplaude orice Răget – și pe-oricare Spurcăciune !

 

…Ramura-cu-Flori –  Regească – intră candid – pe Fereastră

aducând Fulger de Lacuri – precum Pasărea Măiastră :

alungați Amar Trecutul – și dereticați Ospiciul !

 

…să fii Rău – în Lumea Joasă – a ajuns – curat ! – un Viciu !

…nu te mai gândi – Scripcare ! – ci întâmpină Lumine :

Ele-s Dorul – Ele-s Fapta – Cânt Năvalnic – Roura de Crist :  REGINE !

*

…Călător în Șea-Scrisoare

vino Seara – pe Răcoare

și ne cântă – din Izvoare

Cântul Lumii Viitoare !

 

 

SĂTUI DE-ATÂTEA – FĂRĂ NOIMĂ – SEMNE ȘI SEMNALE

 

sătui de-atâtea – Fără Noimă – Semne și Semnale

Ființa ne-o-ndreptăm spre Sunete  Astrale

spre Balul Stelelor – valsând pe Ritmuri Vesperale

spre Turnul Ceasului Celestei Catedrale !

 

…Pribeagul pripășit – Acolo – -ntre Văpăi

smerit – din Traistă-și scoate Cânturi (Clăi !)

și le așează – delicat și-nfricoșat – pe Strune

să-i fie scrisă și Lăuta-n Focul-Cel-De-Rune…

 

…din Centrul Empireic – spre Ne-Margini

s-a fost pornit o Horă-Fără-Pagini :

e-o Carte – doar – dar Lumile-n-Paragini

 

de Litere nu au nevoie : Zei-Imagini

din Beznele de Jos – se tot ridică

spre Vuietul-de-Orgă – ce n-abdică  !

*

…Heralzi vestesc de câte ori Crist-Organistul

ne schimbă Cântecul – deci înflorește Visul :

nici Lăutarul n-a-mpietrit Lăuta-i – sub Bărbie

ci cântă Cântecul care rodește Stele-n Glie !

 

 

HAIDUCUL

 

El e Haiduc de Spiță Veche

(Femeie rabdă doar din Toane…) :

sar – mii – Bogați – loviți de Streche

când îi înghesuie-n Bulboană

 

Averi nu strânge – Bani împarte

la cei Sărmani și fără Parte :

la Moara Veche-și face veacul

alăturându-și tot Săracul

 

Domnia Țării – tremurândă

(…Străină – Rea – Tare Flămândă !)

dă Aur la-Arbănași – Sodom

Pòteri să-l pună sub Osândă !

…dar el Nălucă-i ! – …nu e Om…

 

năprasnic – lovi Curțile chiar Ieri

dar n-a făcut-o pentru Fală :

El sparge Cheful la Boieri

dând lăcomìi pe Nicovală…!

 

…așa va fi – în veac – Haiducul

doborâtor de-Obraznici Vulpi :

Umili Pălmași de-i legi și-i scuipi

ți-arată  – El – Temei : BUTUCUL…

 

…venit-au – iar – Vremi de Bejènii

striviți suntem – iar – de Vedènii :

ne-au potopit Străini – Viclènii

omoară-n noi Duh de Ectènii…

 

…Popor Sărac – născut Colinzi

arând Pământul din Oglinzi

își tot visează Dumnezeul

de pe Pământ – iar nu din Grinzi :

Credința-i luminează Greul…

 

Colò – -n Pădure și pe Munte

își joacă Murgul – iar – Haiducul

cu-Aureolă – iar – pe Frunte !

…tăiem Ciocoilor – Surtucul !

 

 

LITERA ”A” SE ROTEȘTE – ÎN JURUL LITEREI ”A”

 

Litera ”a” se rotește – în

jurul Literei

”a” – cu o Viteză

Superluminică – și numai

așa – Ochiul meu – lenevos – poate zări

citi – Chipul și Așezarea

FIXĂ – a literei

”a”

 

Litera ”b” se rotește – în

jurul Literei ”b” – cu o Viteză

Superluminică – și numai

așa – Ochiul meu – lenevos – poate zări

citi – Chipul și Așezarea

FIXĂ – a literei

”b”…

 

…și tot așa se întâmplă cu

toate Literele – din

toate Cărțile Lumii – și tot așa se

dezlănțuie Vitezele

Superluminice – ale tuturor

Lucrurilor – pentru ca toate

Lucrurile – din toate

Lumile – pe care Ochiul

meu – lenevos – le zărește – sau

măcar le intuiește-bănuiește – să se

prezinte – nouă și

Ochiului nostru – mult-lăfăit – în

Poziție de Drepți și cu Mâna la

Cozoroc – deci

FIXE…

 

…asta – până când Ochiul nostru – lenevos – și

întreagă – Ființa noastră – se vor

trezi – de-adevăratelea – și-și vor ieși din

Fire –  da-da  – ce mai încolo și-ncoace : VOR

ÎNNEBUNI !– de

Ciudă – ori din

Orgoliu – și se vor

repezi – cu aceeași Viteză

Superluminică – se vor

năpusti – pe

urmele tuturor

Literelor – asupra și după toate

Lucrurile Lumilor – Infinitelor

Lumi – amestecându-le-ntre

Ele – și

făcându-le Cunoștință – Unele cu

Altele – într-o Apoteoză a lui

UNU-ARMONIA SUPREMĂ :

DESĂVÂRȘIT – ÎNȚELEGEREA !

 

 

CĂTRE MIHAI SIN PĂTRAȘCU-VODĂ

 

Mihai sin Pătrașcu-Vodă – un Viteaz între Viteji

a murit când  –  toți românii  – de mult nu mai erau treji !

nici Opincă – nici Vlădică – nici Boieri (în Mâini cu Fier…)

n-au vegheat ca să nu cadă Capul Lui de Cavaler !

 

El unit-a toți Românii – nu spre Viață – ci spre Somn

și – de-atunci – ne rugăm Cristul să ne dea – iarăși – un Domn :

Domnul-Dumnezeu-de-Seară – și Pribeag pe-acest Pământ

să ne lumineze Calea – și spre Munți – și spre Mormânt !

 

un Domn-Dumnezeu-de-Seară – dar Zorind – din nou – spre DACI :

Uriași în Duh și-n Suflet  (…doar la Străchini – mai Săraci…)

cari să smulgă Dimineața – pentru veci – din Ceți și Crengi

 

să ne-aducă – iar – spre Tronuri :  un Popor Măreț – de Regi !

…hai și-ntoarnă-te spre Patrii – SFÂNTULE IZVOR – MIHAIE

ca să iști – în Duhul nostru – iarăși – o Năvală de Pâraie !

 

 

GRAFICE

 

am făcut – ieri (…chiar dacă sunt cel mai

infect desenator al

Lumilor…) – un grafic cu Starea

Sufletului : a ieșit ceva

cumplit de

Frământat – Forfotitor și

Grotesc – cu mult mai

cumplit decât Starea

Vremii : Aiuritoare Turbulențe la

Prova și la

Pupa – Furtuni

Meteorice – Valuri Tsunami cât

Două Empireuri Etajat-Reunificate – apoi – iar

Secetă – Macabră și

Sordidă – și – din nou – Cutremure

Apocaliptice – și Uragane

Supragalactice – și…

 

…scărpinându-mă după

Urechea Dreaptă – am trântit – deodată

Totul – pe Masă (…așa

Neterminat cum era…) – și – brusc – m-am

apucat să

trăiesc… : aseptic

septic  –  abulic

bulic… – …cum se

nimerește… – …dar

Teribil de Entuziast și

Incredibil de Intens – de se

Întreabă și se Cutremură de Propriile

Întrebări – toate

Galaxiile din

Proximitatea Freneziilor mele

Demente – și extrem de

Sincere – în Desfășurarea lor

Ritualico-Bacanală…

 

…de atunci – și Starea

Vremii – și Starea

Sufletului – au suferit

Grave  Îmbunătățiri

Reale !

 

-…plus că am lăsat naibii toate

Graficele – DEFINITIV ! – …le-am lăsat în seama

Maimuțelor – Batracienilor și

Saurienilor…

 

 

GAFA

 

Doamne – dacă Te vei mai apuca să

faci Lumi – te rog mult să nu mai

repeți Greșeala… – …știi Tu… – …cu Blestemata Aceea de

Zi a Șasea…: ”Facerea Omului”…hmmm…

 

toți Oamenii sunt – de fapt (și se

dovedesc – într-una – progresiv-accelerat !) – niște

Dobitoace Cretine – și niște

Bestii Infernale :  știu asta din Sursă

Directă și pe

Pielea mea (…vreau să zic…de la

Mine Însumi… : …Nemernicul Nemernicilor !)

 

Dobitocenia și

Bestialitatea – Supreme ! – încep de la

mine – pentru că eu am

știut – și nu Ți-am transmis niciun

Semn… niciun Semnal – nu ți-am

suflat niciun

Cuvințel : am tăcut chitic – un Laș

Împuțit – ascuns în

Boscheții Raiului (de ATUNCI…!)… și asistând – lăfăit – la

Confecționarea Boului-Tigru Uman :

ADAM !

 

..așa că – la Judecata-Cea-Fără-De-Judecător (…și

Tocmai prin impersonalitatea

Ei : NEÎNDURATĂ !) – noi

doi (…eu– Doamne – și

Tu – Doamne…) – ne vom zgribuli – amândoi

pe aceeași Bancă a

Acuzaților – dar eu voi fi

totdeauna – mult mai vinovat decât

Tine…

 

…o – Doamne – observ că începi să mă

ADMIRI-RESPECȚI-INVIDIEZI – din pricina

chestiei ăleia ribile – cu…VINA…

 

…încep să tremur – ca Frunza

Frăsinelului…

 

da – sunt teribil de

Îngrozit : Gafa de

ATUNCI – din

Ziua a Șasea (din Raiul Ăsta Beteag…) – stă gata să se

nască-repete – să se

transfigureze – în

Gafa de

ACUM … – … și de

Pururea…din toate Raiurile Betege – întru

Veșnicie…

 

…trist – foarte trist – și

Total Descurajator…

 

…și – firește : ÎN

VECI DE VECI…!

 

 

NE-COPACII

 

stau la Fereastră – aplecat peste Pervaz :  e Târzie

Seară… –  …privesc nostalgic – spre-afară din

Celula mea Mizeră – și – dacă n-o să-mi cadă-n cap

Oala cu Pișat – a

Vecinului-de-la-Etaj – voi putea deosebi

COPACII – de

NE-COPACI…

 

NE-COPACII sunt tot un

soi de COPACI – dar

mult mai Frumoși – Amețitor de

Înalți – și Enigmatic de

Stufoși – dar – mai ales :

Serafic-Luminoși (…Ne-văzuți decât de cei care

cred în Existența Lor – ca-ntr-o

Tragică și – totuși – Cochetă

Stână de Hristoși… – …înșirată – cu

Bună – Blândă Rânduială – de-a lungul

Drumului Magic al

Tăcerii…)

 

Ei nu au – nici într-înșii – nici

alături  – Umbră : NE-COPACII sunt

COPACII RAIULUI  – și – deci

NE-COPACII VIITORULUI

nostru : da – Ei sunt – cu adevărat

COPACII RAIULUI :  NE-COPACII (…Fantasme ale

Viitorului !) – după o Ploaie

Zdravănă – Cristalin-Stelară (…Ploaie care a

spălat toate Păcatele

Vizibile și Invizibile – ale

Lumii…) – îmi apar

(…Nepricopsitului de mine – dar

Fanatic Credincios al Luminii !) : Punți de

Fulger Dumnezeiesc – Punți către

Înmiresmatele Ceruri…

 

 

OCHIURI CU SPANAC

 

Ochiuri cu Spanac… – …SPANAC  ! – …asta-i Valoarea mea

expusă-n Blid:  nu caut Vinovați – nici Soarta Rea…

…cum ți-ai gătit – așa mănânci ! – ce-atâta Frizerie ?!

…Hristos  nu mă mai frecventează – din pură-economie…

 

…un Balon de Spumă  – spart – la rând cu alte :

nu-ți fă Griji c-ai însemna ”ceva” – încalte…

ești discret – ca o Meduză în Adâncuri…

…pe Uscat – trec Cai făr’ Călăreți – deci făr-Oblâncuri…

 

…ce atâta Grijă – pentru-”nsemnătate” ?

sunt atâtea Umbre Putrede-n Cetate…

…eu mănânc SPANACUL – tu-l dezmierzi pe DRACUL :

 

ai văzut pe Cineva – umplându-și Sacul ?

…trăim vremi secătuite de-orice Eroism :

nu mai știm RUGA-N PIATRĂ  – A MARELUI ARTIST !

 

 

CURIOSUL PRIBEAG

 

nu m-aș distra – ca Rege – n-am Rude nici prin Marte :

ce naiba caut în Lumea ce de-alte Lumi desparte ?

voi călări Comete –  vizitez Vizuini :

tot voi afla Largi Treceri – spre Țărmuri de Lumini…

 

e-atâta Plictiseală – în Lumea cea ”Legală”

că-mi vine să mă spânzur de-o Trestie Banală :

nu sunt de pe Aicea – n-am fost și nu mă vreau

decât Pribeag spre Duhuri – care nu-n Tronuri stau

 

ci zboară – se agită – schimbă decor de Teatru

presteaz’ Demiurgie… : eu lâncezesc și…latru !

…o – Duhuri Mesagere – aduceți Mii Făclii :

 

vreau să iau parte – grăbit – la Piesele Zurlii…!

…nu-nfometezi Pribeagul : l-aduci la Țâți Spumoase

a’  LUMILOR ÎN TREAPĂD – făr’ număr – deci : FRUMOASE !

*

…în Zbucium și Căutare – capeți Gustul de Viață :

deschizi – la întâmplare – febril – Uși de Mister și Ceață…

doar Curioșii capăt’ – intrați în Diamant

simbolul Nemuririi : un ”OPT” culcat – galant…

 

 

CALE NE-UMBLATĂ

 

Călător cu Beduinii

îmi văd Curmătura Vinii…

Calea n-are Cărărui :

de Aer Fecioare – șui…

 

printre Dune de Nisip

(…Nisip Sterp și Fără Chip)

urc într-una și risip

Scrisul Regilor zburați

spre Lumini de Zeiești Frați

…și-n Cer de Safire Grele

aflu Chip Ascuns de Stele

cu Măști de Piatră pe Ele…

 

…și Greierii sunt de Piatră :

Scripca mea murmură-n Șatră…

Cântecul se mută-n Vatră :

Beduinii mă urmează

spre Lună : Mister și Rază…

 

…pe o Cale-Făr’-de-Ntors

Stele – Soarta-ne au tors :

Stele  – cu Voci precum Marea

cântă-mi – de-acuma – Cântarea :

din șoptită – murmurată

printre Dune strecurată

Cântarea-mi Cea Preacurată

face – cu Hristos deodată

din Lumini : Cale Ne-Umblată…

 

 

BUNĂ VESTIRE

 

Cultùri de Morți – Răsad de Sorți – o Mare Vânzolită :

ce Minte zdravănă – în Lume – se simte ocrotită ?

Cioburi călcând – de-Aureole – ne batem joc de Sfinți Martiri

hulim pe Crist (Geamăn din Ceruri) – scuipăm pe Trandafiri…

 

…mă-ntorc la Stâna Lunii – -n Munte – la Baciul Înțelept

mă-ntorc la Brazi și la Izvoare – la Zâni – la tot ce-i DREPT !

…din Pipa Baciului se-nalță – Rotogol – Fumul – …și e VESTE BUNĂ:

căci – astfel – Fumu-ncheagă Cruguri – Aștrii din Ceruri SUNĂ…

 

…o Maică Blândă-a muls Lumină – din Dalbe Oi Proroace

deci – de acum – Împletitura Sorții pierdu orice Soroace…

beau – cu Ulcica – Zăr din Stele – Fântâni Ascunse caut :

 

Cina de Taină mânc cu Moșii – pe sunete de Flaut…

…am învățat să țin – în Mână – și Spada – ca și Naiul :

Iscoade Sfinte-mi spun că Lumea va deveni – iar – Raiul…!

 

 

DEGEABA

 

voi fi singur – ”Acolo” – ca și ”Aicea” – la fel

Călător făr’ bagaje – negăsind vreun Hotel

Peregrin – grav Penibil – în orice Direcții

mă duc tot spre Umbră : Circar de Reflecții…

 

nu gândesc – ci sunt trist – precum Sfinxul pe Lună :

plec subit – de-orișiunde ”Ceva” iar se-adună…

Străjer de Uitări – bocind Propria-Uitare

m-am lăsat – ca Fachirul – pe Tăișuri de Mare…

 

…sunt ”Acolo” ! – …iar Munții : aceiași – de pururi…

e-o Criză Cumplită – umbrind dumnezeii : nu au Fantezie

nu știu să desfacă-a’ Visării-Enigmatice Suluri

 

nu cred să mai afle în Noul lor Cer : POEZIE

nu vor să se-nchine – deșteptați – Zeiței-ARMONIE…

 

”Acolo” – e-o Vorbă : mi-a spus-o – și mie

Măiastra ce zboară din Zare în Zare

să cerce Pribegii : mai au ei Răbdare ?

*

…orișice cauți – nu găsești – și degeaba visezi

degeaba te muți – din Grădini – în Livezi

degeaba cârtești și degeaba tot cânți

sperând că – în Cânt – Altă Lume frămânți…

–––––––

Adrian BOTEZ

Adjud, Vrancea

5 mai 2020

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *