Adrian BOTEZ: Să n-ascultați cântat de cucuvea (poezie)

SĂ N-ASCULTAŢI CÂNTAT DE CUCUVEA

 

pe cei viteji – îi plângi fără să vrei

de ticăloşi – ţi-e inima-mpietrită

dar vor veni vremi mari şi secoli grei

ce-or despărţi – cumplit – prin deasă sită

 

pe cei sfinţiţi în munţi – de derbedei:

să n-ascultaţi cântat de cucuvea

privirile vă ardă sus – pe stei:

nemernicul n-o stinge tot ce vrea!

 

…da – muşunoaie – năboiesc duşmanii

dar noi crescuţi suntem din ăst pământ

din cari ţâşnit-au zei – spre cer – cu jurământ :

 

ei stau – cu toţi – deasupra    SCUT – cenuşând anii…

…martiri – voievozi şi regii daci arzând

ne sprijin’ veşnicia : BĂTRÂNUL LEGĂMÂNT!

***

 

SECETĂ

 

un strop de Iubire-am căutat – îndelung…

arşiţă-i: fântâni stinse  –  văpăi ne străpung

…în ce Crâng – în ce Munte se-ascunde Iubirea?

gonesc după ea – n-o ajung cu privirea…

 

dorm pe spini – nu pe irişi – de-o viaţă de om

la fereastră-mi tot bate călău-metronom:

voi muri – nu voi şti despre-explozii de flori

mângâieri se sleiesc – în adâncuri de nori…

 

…eu iubesc mirişti – pe urme de coasă

dar Iubirea nu mi se-ntoarce-acasă:

spada simţirii-mi lunecă pe piatra veciei

 

spada sufletului  – vis şi zbor: puf păpădiei…

…o viaţă-am tânjit – dar Duelul Sihastru

degeaba-l aştept: voi migra spre alt astru…

***

 

PAŞTE

 

ramurile copacilor ridică spre

ceruri – Mugurii lor

abia deschişi:

 

uite – Doamne

potirele noastre: Tu nu

mai trebuie decât

să le umpli – cu

Sângele Tău”!

***

 

DOINĂ SINCOPATĂ

 

nu intraţi în

panică – intraţi în

comă!

vă trece pe la

nas – neantul-aromâ

acoperindu-vă – apoteotic – de

vomă

 

nu menajaţi – nu

aranjaţi: urlaţi

pentru un viitor cu

cuie şi pene – trepanat de

dileme:

 

„cucuriguuu!” („cucuriguuu?”)

cuc-cuc-cuc” – pe vânt mă

duc

urig” – al morţii cârlig…mi-e tot mai

frig: „uuu!”

 

…Monstrul Silabelor

a făcut un salt peste noi

dispărând – triumfal – în

Şuvoi

***

 

RUGĂCIUNEA   CĂTRE  LUMINĂ

 

e soare? – e noapte? – ori plouă? – sau ninge?

am ajuns pe tărâmul ce nicicând nu convinge:

stafìe-n castele – speriind liliecii

aşa mă distrez – spumegând pe toţi vecii…

 

povestea-aţi făcut-o-a credinţei otravă

şi tot jegul prostiei se scurge pe tavă

nu-mi opresc – ostenit – oceanul de vomă

căci simt catedrala plutindu-şi aromă

 

nu e cald – e tortura sublimă  – roi de orbiri

nu e frig – căci durerile – -n fine – -obosesc :

nu mai simt de mă ardeţi în ruguri de zbiri

 

ori la min’ vă-nchinaţi – zeu coclit şi burlesc…

…Lumină – Lumină de peste noroaie

sfărâmă-mi cătuşa: credinţa-n puroaie…

***

 

LA MAREA JUDECATĂ A CARACATIŢELOR

 

strigoi

singuratic şi

trist – artist  – la

Marea Judecată a

Caracatiţelor

asist:

sub carapacea de mări şi

oceane – cu totul alte legi

supurează – şi ulcerate

obiceiuri – fără

talioane – nici

galioane

 

pe toate le respecţi în Cristal

şi-nţelegi…

 

mă-nchid în

lichidu-ntuneric

exclus veneric: Marea

Judecată a

Caracatiţelor – fosforescentă

decentă  – nedespletită – şi

decât orice eoni – mai

ardentă – însă firesc

maiestuoasă – ludic

lentă – ca o labirintică

demonstraţie de

răstignire – spinoasă

***

 

VENEREZ

 

venerez

regulat: bag icoane la

spălat

 

venerez

la ţanc: Dumnezeu

îmi spune-un banc

 

adorabil

univers: încape

în orice vers!

***

 

EU – TOTUŞI – NU POT FI DECÂT POET

 

eu – totuşi – nu pot fi decât Poet

oricât îşi dau silinţa zeii să mă-mbie :

sunt plivitor de lumi – într-un caiet

când toţi se-nghesuie câştigători să fie

 

îmi văd – smerit – de munca printre stele

croiesc corole şi aureole – sfinte raze

pentru ca voi s-aveţi la masă tăvi cu-extaze…

nu cer simbrie – doar stârpiri de rele

 

din stihu-mi – vă salut c-o pălărie

care mă face nevăzut în lumea vie :

deci nu-mi răspundeţi – nu mă revelaţi

 

lăsaţi-mă izvor la poale de copaci uscaţi…

…e-atâta linişte şi feerie-n lună… :

creşte-mi  pe creştet – foşnitor – cunună…

***

 

CÂNTECUL DEMONULUI

 

demon singur şi tomnatic

şi amar – şi trist

deschizi ochii de jăratic :

parc-ai fi artist…

 

nimeni nu-ţi dă afecţiune

doar pumnal în piept :

cum să poţi iubi o lume

când eşti doar…”deştept”?

 

demon singur – stai în lună

poate pică lacrimi

poate se încoardă struna

poate arzi în patimi…

 

nu e strună – e doar lavă

demone năuc

deci afundă-te-n dumbravă

frate cu-orice cuc

 

nu e lacrimă – e rouă

paradis  pierdut

cântă-mi o poveste nouă :

scoţi raze din lut…

 

…a venit şi primăvara

demon rătăcit :

Dumnezeu  nu lasă scara

din cer de granit…

***

 

LILIACUL

 

Liliacul văpăiază cu-amurgitele-i lumini

dimpreun’ cu Răstignitul care arde între spini :

bâlbâite flori se-nchină Regelui picat din ceruri

după ce atâta vreme ne-am întunecat în geruri

 

predică Sfânt Liliacul către noi şi către veacuri

iar cuvintele luminii ne sunt tot atâtea leacuri:

floarea Lui – floarea Fecioarei – înapoi se vor sui

prea curând toţi serafimii în parfumuri vor citi

 

clipa-i văpăind Grădina va aprinde-n noi Iubirea

desfăcuţi din oameni – ÎNGERI – ne împodobim cu firea :

da –  -i o clipă-n veşnicie – e mireasmă şi senin

 

doar la anul Învierea iar isca-va foc-suspin…

…an cu an ne trece viaţa printre florile Grădinii

cel ce are Liliacul – află tainele Luminii!

***

 

CINE SUNT EU?

       se închină dragii mele soţii, ELENA, de Ziua Onomastică (21 Mai 2018)

 

cine sunt eu? – răspunsu-i decrepit senin:

o sumă de-ntâmplări şi

                                 nicio împlinire de voinţă…”

…ce trage la cântar e-un hoit străin :

fiinţa-i-icoană de nesăbuinţă!

 

…am fost pe când zidarii clădeau raiuri

am fost – dar nu ştiam că sunt şi nici să fiu…

…acum  – albìi de-atâtea fluvii-graiuri

oprit în răstigniri – pe toate doar le ştiu

 

dar niciodată moartea-mi nu se scrie :

o axiomă  – după-o  aporìe…

am îngheţat în aburii polari…

 

…nu mai strigaţi la poartă –  -i inutil :

s-a proclamat deşert până şi-n tril…

deşertu-i intră-n sânge lumii – asasin subtil…

***

 

O VIAŢĂ A TRECUT – DAR NIMENI NU TE-NTREABĂ

 

       se închină dragii mele soţii, ELENA, de Ziua Onomastică (21 Mai 2018)

 

o viaţă a trecut – dar nimeni nu te-ntreabă

de ţi-a plăcut – în rosturi – nimerirea

…iubire – ceruri : zvonuri de tarabă…

trântit – din nevăzut în neştiut

n-ai alt câştig decât – mereu – uimirea…

 

fiinţă truditoare – făr’ luminare-a trudei

te-mbogăţeşti cu suferinţe rare…

ai vrea să faci – şi tu – în ciudă – ciudei :

tocmai te afli-afară din cărare!

 

…pajişti de îngeri – adormiţi în zbor

se-aştern sub sângerate tălpi de Crin :

degeaba-i şoapta: „vreau să mor…”

 

că nu auzi – de sus  – măcar: „amin”…

…nu te încrede – lasă-te pe spate

şi-L vei vedea pe Domnul „Nu-Se-Poate”…!

***

 

NOU  CUPLU – NOI  PORNIRI

 

                 se închină dragii mele soţii, ELENA, de Ziua Onomastică (21 Mai 2018)

 

s-a ridicat mirării sprânceana cea de ram:

a fost văzut o Evă şi-un Adam…!

ce face Domnul? – o ia de la-nceput?

sau remuşcări aprind Nou Mare Mut?

 

…şi plâng şi râd florile din poiene:

n-au mai văzut aşa…de multă vreme!

albinele  se-nchină în potire

menind rodire – peste Voal şi Mire!

 

e singura lumină-n astă beznă :

să vezi Sărutul Lui – pe-o Dalba Gleznă!

abia  de-aici să-şi facă lumea sfinţi :

 

Eva şi-Adam – neprihăniţi Părinţi…!

…în Munţi şi prin Păduri – vreun Cain nu se naşte

iar Cerul cel cu râvnă – Timpul paşte…

***

               

EU – DE  LA VOI – S-AŞTEPT A-MI  PREAMĂRIRE FAPTA?

 

eu – de  la voi – s-aştept a-mi preamărire fapta?

s-aştept ca voi să-mi recunoaşteţi treapta?

e cum aştepţi zăduf  la Bobotează

cum – fraier – Făt-Frumos putea-va ca să crează

 

că Sânziana lui s-ascunde-n…căcărează!

…de eşti bărbat – nu-ţi fă iluzii – în amiază

că tuciurìi zăcaşi ştiu pentru cine sângeri

şi că smârdorile au aripi largi de îngeri…

 

prin sine – făptuirea dacă nu grăieşte

dacă nu luminează lumea şi-o pliveşte

înseamnă c-ai ţinut discurs la peşti

 

înseamnă c-ai crezut a fi – dar că nu eşti…

…păstrează-oratoria pentru celeste culmi :

aici – zdrobeşte doar prostia – între pumni!

***

                                               

ÎMI AJUNGE ŞI ÎNTRECE…

 

schilod – batjocorit – scuipat de oameni

şi de zei – urăsc tot universul – „falnic candelabru”:

ce v-am făcut – de mă hrăniţi doar cu cinabru?

Drac-Dumnezeu – cu mine Tu nu sameni!

 

sunt plămădit deasupra de făptură

vă voi distruge – zei – oricare-ncheietură

ca derbedeii josnici – „Crai-Băltoacă

din tron să vă doboare-n sumbră joacă!

 

mai sus de dumnezeii care-s draci

lăsa-voi lumii  să contemple…CRACI

care-ntre dânşii n-au nici minţi – nici milă :

 

Sublimii Craci” – pe postul de…TOCILĂ!

…la liturghia ipocrită – de safir

m-aplec – vomit în Sacrul vost’ Potir!

*

îmi ajunge şi întrece

soarta-mi – viaţa cu ispită :

ochiul vostru – crud şi rece

smulge-voi cu tot cu-orbită!

 

nu pup fundul de călău :

sunt preabun – pentru că-s rău!

leac făţărniciei – Pumnul

ridicat spre Negrul – UNUL!

***

 

NEPUTINŢE DUMNEZEIEŞTI

 

…nu mai eşti în stare să faci Copacul

Copac – cu rămurişul Lui sprijinit de

Tronul Tău – nu mai eşti în stare să faci din Păsări

Îngeri – să lumineze Labirinturile Copacului – nu mai eşti în

stare să faci Munţii – ca Scări Zburătoare – prin

Labirint – spre Cer – şi răzimate de

Tine…răzimate – în fapt – de

Somnul Tău  – prea…mult prea iresponsabil de

senin : că

să faci Omu-i uşor – poate asta

orişicine: pui o bâtă-nsângerată în mâna

lui…neştine – şi

gata Omul – iată

Omul : „Ecce Homo!

***

 

SUNT DUMNEZEU

 

sunt Dumnezeu – lumi osândesc la morminţi de văpaie

sunt Dumnezeu – la vis  – faptă – coroană şi straie

sunt Dumnezeu – voi – cenuşi : nici măcar amintire

scosu-v-am  – goi – din stih – epopei – povestire…

 

sunt Dumnezeu – râsul vostru – maimuţe

vă ţine cu râtu-afundat în cotruţe

din troacă – voi – porcii – clefăiţi şi Sfânt Duhul :

din cer – vă contemplu – sardonic  – năduhul…

 

…lepădatu-M-am de voi : „să nu fie!

lumea-a-ţi schimbat-o-n sufragerie

pielea atârnă pe voi – lenjerie

 

fiinţa-i – în tot – pământie-igrasie…

…guiţă şi stârcii – aflând înecarea…

Eu – Dumnezeu – spăl contururi în Marea…

***

           

DACĂ EŞTI BUN

 

dacă eşti bun – eşti bun cu

toţi : nu poţi fi bun cu

ţârâita – nu poţi fi

bun – pe sărite

 

absorbi puroaie – din

mulţimi – râvnind

curatele răni sfinte

 

nu ucizi regi – nu smulgi nici

flori – ci înviezi

cuvinte

 

fulgeră tot – cenuşi

clădeşte-n  lumi încordate – vibrânde – în

norii aprinşi : prefă şi vântul frunzărit

în vechile-armuri – fermecate veşminte

 

fii zeul blând şi

luminat – de care-o viaţă-am fost

flămând!

***

 

FRUNZE SE CULCUŞESC UNA-N ALTA

 

frunze se culcuşesc una-n alta

se-nmoaie şi curg de atâta căldură

tragic departe-s şi cerul şi balta

nimic nu e sfânt  şi nimeni se-ndură

 

oar’ cât să fie pân’ la capătul lumii

să-ntrebi înţeleptul – să pună cap glumii?

mirarea vomită – strănută şi moartea

căzută din pomi – se arată şi Cartea!

 

…o – verde iar verde – culoarea luminii

va fi lună nouă – toţi aştrii-s vecinii

de nu eşti în stare să mori precum morţii

 

atunci te ridică – Eroule-al Sorţii…

…îngeri foşnesc pe la poale de zei :

umplut pân’ la buză – fii Graal – dacă vrei…

***

 

VÂNĂTĂ  STATUIE CU MIROS DE CRIMĂ

 

vânătă  statuie cu miros de crimă

m-am scremut o viaţă să-ţi acord chiar stimă :

victime sunt elfii – salamandre  –  -ondine

podul hieratic dintre min’ şi tine

 

mai ţine-mă-n noapte – blândă nebunie

nu mă vadă nimeni – sub a ta scufie

eu acuz şi judec – eu sunt Răzvrătitul

din umbră de ceruri pândeşte Banditul…

 

…am pe limbă  – iarăşi – gust dulceag – de sânge

liniştea din îngeri plânge şi se frânge:

a trecut o Buhă – ne-a trădat şi Veacul

 

mă trimis-au regii să le caut leacul…

…ai venit tu – zee – cu-amăgiri de rimă :

işti în pumn cuţitu-mi – Iubire Sublimă!

***

 

AŞTEPTÂND

 

crimă şi

crimessă – dă-o-n… de

adresă…

 

e timpul bun de a urî

în hâde răni a scociorî :

 

să chemi şerpoaica în perete

cocori s-alungi –  vis de egrete

s-alungi planetele din

ghete… – …iar sufletul servit

spaghete – să mă iubească – făr’ să

ierte!

 

al tău sunt – drac de mucava

până se va schimba ceva

în lumea fără de lumină

sclipind doar ochi de parafină

 

…va fi cândva – va fi cândva

când Crist – păcatu-Şi va ierta…

 

…acu-i doar smoală – nu suflare :

Lucifer – dă-mi o lumânare!

***

 

RĂSPUNSUL UNUI CÂINE-LUP  LA ÎNTREBARE

 

 închinat memoriei, înalt-bucovinene, a mamei mele, a Mumei Munţilor Bucovinei:                     ŞTEFANIA-ADRIANA…

 

…mă-ntreba mama – înainte să

moară: „măi băiete – cu ce drept ne-a luat

Ucraina – Sfânta noast’

Bucovină…?

 

cu dreptul tâlharului

mamă – cu dreptul tâlharului de

drumul mare…” – îi răspundeam eu – cu

ochii ţintiţi pe sfruntata

îndelunga-agonie-a mamei mele

 

„…cu ce drept ne-a luat Ucraina

Bucovina noast’  – măi băiete – cu ce

drept …spune-mi acum – înainte să mă duc la

Domnul Hristos – Mântuitorul nost’… – …El mă va

lămuri… în sfârşit… – …dacă tu…„ –  ..abia mai

şuiera – slab dar

îndârjit – glasul mamei mele – pe patul ei – plin-ochi de

moarte

 

„…cu dreptul… – cu slăvitul drept al

tâlharului – mamă  – cu dreptul sângerosului tâlhar de

drumul mare…” – suspinam eu (…din adâncul cel

tulbure-al sfintei ţărâne…) – trăgându-i peste

faţa-mpietrită (…mamei mele – cea dusă la

Mântuitorul – după lămurire şi

veste…) – zăbranicul cel

cumplit

 

…dar – din cer – s-aude

mereu – ca un clopot de-alarmă – glasul de

Vâlvă a Muntelui… – …glasul

Mamei mele : „…măi băiete – cu ce drept ne-a luat

Ucraina – Sfânta noast’

Bucovină…?

 

eu plâng îndelung – apoi

îmi zbicesc lacrimile – privind la

perna – udă de sudoarea

martiriului veşnicei

întrebări… – …şi urlu – de se cutremură tot

Copacul Ţării – mai să i se risipească

pe jos – toate

roadele-i coapte:

 

„…cu dreptul celui care-şi găseşte

prostul… – …cu dreptul celui care-şi află

buimacul ce uită să-l întrebe – pe

(nepoftit şi obraznic) străinul ce dă buzna –  da – să-l

întrebe de sănătate – şi

să-i dea – apoi – sănătatea cu

ciomagul… – …cu dreptul celui ce-l

pipăie la inimă  – şi-apoi îi

smulge punga de la brâu – nedeplin îndreptatului său

tovarăş de

drum – jalnic-şovăielnicului său  tovarăş de

drum… – …cu dreptul celui care preface-orice

Cale  – în Pustiire Sinucigaşă – aici – pe

pământ – mamă dragă – Mamă a Cerurilor

Îndoliate – mamă a Cerurilor

Cutremurate – Mumă care

scoţi piroanele păcatelor

noastre – din orbita

Luminii Mântuitorului Hristos – Împăratul

Drepţilor şi-Ndreptaţilor – al

Neşovăielnicilor

Lumii – dragă mamă de Răni

Viitoare – ale-Nvierii de Neam…”

 

..şi-apoi – după răspuns –  mă-ncovrig – în blânda

ţărână – ca un Credincios Câine

Lup de Pază – la Poarta

Lămuririlor şi

Învierilor – toate…

***

–––––––––-

Adrian BOTEZ

7 iunie, 2018

 

Lasă un răspuns