Viorel Birtu PÎRĂIANU: Printre gânduri (versuri)

Zborul

mi-e glasul urlet tăcut
am stins lumânarea în camera goală
doar tăcerea vorbea prin cămară
picurau din gânduri lacrimi de ceară
sunt cântec în amurg
un glas foșnind în trecătoarele valuri
trec ore pustii
caut crucea de taină
aprinzând lumini în stanca de piatră
în zbor sacru către El
din șoapte căzute în zăpadă
croiesc calea
din palme zboară un înger
adoarme ecoul în palmă
mi-e somnul prelung și sângele curge
mai cad ireal flori siderale
port urmele vieții în mine
ca un surâs în pântecul zilei
mă atinge întunericul
căuta chipul tău
plămădit în prima zidire
la final mor și eu
în zbor frânt
zburător cu aripi de ceară
în cer, se aprinde focul tăcerii în rugă
veghind devenirea

 

Surâsul iubirii

te-ai ascuns lângă mine într-o noapte
învelindu-te ușor cu trupul meu
uneori mă priveai în lacrima timpului
zâmbeai,te dăruiai în țipătul dintâi
adormeai în palma mea, obosită de cuvinte frământate
întinzând picioarele goale peste tărâmul de foc
ardea nebun, ardea în noi
pe buze înmugureau surâsuri
râdeai fericită în rază crudă a zorilor
printre stropii puri de rouă
alunecai dezbrăcată de tăceri
printre suspine, line, sublime
te acopeream atunci cu sărutări
femeie, taină a iubirii
rătăcită pe buze de amor

 

Printre gânduri

locuiesc în scorbura lumii
alungat de toți și de toate
închis între gânduri, pierdut printre oameni
seara mângâi pietre sau ascult siderat tăcerea timpului
pic-pic-pic, apoi nimic
uneori strivesc păienjenii de pereții sufletului
nopțile rătăcesc printre umbre
stele nu am, le-am pierdut într-o fatidică clipă
la o partidă de cărți cu moartea
au rămas doar tragice cuvinte
ce se pierd la răscruce de drumuri

 

Cuiul

 

un gând absent
un singur șir
pe două rânduri inegale
mai mult delir spre nicăieri
dorinţe înţepenite într-un glas gol
o ciutură cu nămol
să țip, să cânt, să beau
beau când mă scol
un tânguit ciudat
un vis stricat
ce lung fior, de dor
de dorul cui
mai bine bat un cui
să zbor, să spui, dar cui
ce sper, nimic
ce aştept, nu știu
ce știu, nimic
desigur o să mor
căutând veșnicia
atât mai știu pe acest tărâm pustiu

———————————–

Viorel Birtu PÎRĂIANU

Constanța

14 februarie 2019

 

 

 

 

Lasă un răspuns