Vergil COJOCARU-COVER: Ioana Stuparu – scriitoare – olteancă din Mârșani, Dolj

În cartea de poezii „Cântând pe o rază astrală”, poeta Ioana Stuparu cântă în versuri, ca o hoinară voioasă şi frumoasa creaţie a lui Dumnezeu, minunăţiile vieţii, căutări de împlinit, necunoscute ce trebuie cunoscute, într-o activitate continuă şi neobositoare, cu plăcerea omului inteligent, educat şi instruit. Pentru a realiza şi a aşterne pe hârtie cu pixul, frumuseţi, dorinţe, împliniri, are nevoie de timp – preţiosul dar dat de Dumnezeu oamenilor – prin frumoasa rugă în versuri: „Chiar poarta de Rai de mă strigă, îi spun că mai am de cântat, că lanţul vieţii mai cere-o verigă”.

Cu toţii avem credinţa în cineva puternic şi blând, care ne iubeşte şi ocroteşte. De aici dorinţa şi puterea noastră în a crea ceva frumos şi viu, care să placă şi să ajute oamenilor.

Scriitoarea Ioana Stuparu cu elan, talent şi abnegaţie a străpuns zidul mucegăit al uitării, reuşind în scris să aducă la plăcute trăiri minunatele amintiri.

Dumnezeu a ajutat-o să devină scriitoare, lucru înfăptuit în sufletul Ioanei Stuparu, pe treptele Teatrului Naţional din Bucureşti, când odată cu prima carte i s-a arătat dumneaei, sădindu-i în gând alte cărţi, etalon anume scriitoricesc al judeţului Dolj şi nu numai.

Versurile şi proza Ioanei Stuparu sunt aşternute pe hârtie cu aurul minţii sale creatoare de frumos şi sentimente delicate, sincere, absorbante, care au scrijelit în trupul şi sufletul său flămând şi gingaş, fântână de aur preacurat, care se revarsă cu dărnicie şi îmbelşugare peste mulţimea iubitorilor de artă.

Cărţile sale sunt începutul unui moment de triumf, care cu timpul vor deveni un recunoscut monument pentru artă şi cuvânt, provocare importantă selectată şi provocatoare pentru gândire şi inteligenţă.

Cu timpul şi cu ajutorul cărţilor ce vor veni marca IOANA STUPARU, scriitoarea va putea fi socotită o emblemă etalon în viaţa culturală contemporană, şi de viitor, un complex nume hărăzit pentru complexe activităţi legate de divinitate. Înscrisurile Ioanei Stuparu lasă impresia unei fericite înfricoşătoare realităţi, devenită idee – frângerea timpului în trecut, viitor, prezent şi că existenţa omului în aer pe o rază astrală este mai sigură, dorită de noi ce locuim pe pământul nesigur şi bântuit de rele.

Opera scrisă de Ioana Stuparu este ca o mirare pentru unii cititori, îndemn în urma căruia scriitoarea şi poeta va îndrăzni mai profund într-un respect şi apreciere din partea generaţiilor ce vor veni. Creația literară a autoarei suscită un mare interes printre colegi şi cititori, pentru râul de gândire şi experienţe scriitoriceşti, ce va străbate viitorul ca un ecou interminabil.

——————————-

Pictor Prof. Vergil COJOCARU-COVER

5 septembrie 2017, Bucureşti