Claudia BOTA: Popor ales de Domnul

Popor ales de Domnul

Dumnezeu și-a ales un popor sfânt pe pământ
Doar cu acest popor a vorbit și a încheiat legământ,
Pământul făgăduinței cu sârguință Tu le-ai dăruit
Și din multe năpaste și primejdii l-ai întărit și ferit.

 

Părinte Avraam ai lăsat cetatea Ur și ai venit în țara Canaanului
La stejarul Mamvri te-ai așezat când Dumnezeu te-a îndrumat,
Legământul sfânt l-ai împlinit prin ascultare neclintită ai urmat,
Prin credința ta statornică a crescut seminția tare a copacului.

 

Căci Israel fiind barbatul care l-a văzut pe Iahve
Credința și bărbăția Ți-a închinat-o prin fapte brave,
Popor ales dintre popoare a cărui speranță nu moare,
Ascultând glasul Tău când a greșit el Ți-a cerut iertare.

 

Israel țară a profeților care ești pământ al făgăduinței divine,
Privești din nou cu semeție, când clipa veșniciei nu e în ruine,
Leagăn al revelaților sfinte pentru a împlini voința Ziditorului,
Privești din slava inimii la Templul Sfânt ce luminează taina dorului!

––––––––

Claudia BOTA

14 aprilie 2018