Gheorghe Constantin NISTOROIU: Colind de Noul An – 2021

     Anul Nou se cuminecă smerit din Potirul înaintaşului său, împropriindu-şi în mod serafic taina celuilalt, taina alterităţii regăsindu-şi deopotrivă sinele mai frumos, mai liber, mai demn, mai adevărat, mai creştin, mai tradiţional, mai românesc.

   Vechiul An, care tocmai s-a înălţat de pe Altarul jertfei sale, ne-a pregătit chivotul inimii răbdătoare şi iertătoare, dar demne să primească darul cel mai presus de fire – revenirea la viaţa creştin-ortodoxă ca o nouă revărsare de har şi Adevăr.

 

   Prin îmbrăţişarea Noului An să plinim îmbrăţişarea lui Dumnezeu şi a Neamului întru sinele – altar, comuniune în care vibrează împlinirea integrală, sacerdotală a interiorităţii noastre împodobită cu haina de nuntă a unei pilduitoare exteriorităţi transfigurate, printr-un sens holist, integrativ, consacrat unei frumuseţi liturgice!

   Renaşterea trăirii întru plenitudinea conştiinţei moral-creştine, precum cea a străbunilor noştri va susţine permanent starea de trezvie a fiinţei, a familiei, a elitei, a poporului, făcând prin chenoza hristică primirea DARULUI divin ca esenţa vieţii.

   În frământătura vechiului An să punem aluatul unui suflu nou de conştiinţă, dătător de viaţă, de har, de demnitate şi de iubire pentru a învia lăuntric, astfel încât să putem da naştere unui înfloritor univers interior aderent tainei divine!

  Continue reading „Gheorghe Constantin NISTOROIU: Colind de Noul An – 2021”

Gheorghe Constantin NISTOROIU: Urare de Naşterea Domnului

   Stăm în Troica bucuriei tradiţionale, fără uşi, fără ferestre, fără griji, fără teamă, doar cu sufletele primenite şi primitoare de emoţia sfântă. Inima – altarul trupului îşi deschide larg zăvoarele Frumuseţii ca să pătrundă izvorul cristalin al sublimelor Colinde cereşti, ce se revarsă atât de dumnezeeşti.

 

   Aerul curat ca un ştergar în zi de sfântă Sărbătoare ne învăluie chipul de icoană cu mireasma lui serafică, lăsându-ne vrăjiţi de aura Colindelor ce ne îmbrăţişează celest, ascultându-ne fiorul sufletului dalb cum vibrează.

     

   Cântările cereşti-angelice binecuvântate şi pogorâte peste pământ împletesc veşnicia în Marama Naşterii Pruncului Sfânt, iar în sublimul lor înmugureşte pururea zâmbetul Fecioarei-Mamă – Crăiasa cerului şi a pământului.

 

   Acum, de marea Sărbătoarea care a renăscut Cerul şi Pământul, toţi Creştinii se întorc Acasă cu sufletul ca să pregătească, să împodobească, să primenească în Iia lor de dor, splendoarea venirii Maicii Domnului cu Crăişorul ei dumnezeiesc.

 

   Hristos s-a născut slăviți-L !

 

 

                           Maria Nușa-Nicoleta și Gheorghe Constantin NISTOROIU

 

   25 Decembrie 2020