Laura Cristina CRISTEA: Poem de toamnã

Poem de toamnã

 

Cu talpa gândului
calc pe nãframe de visuri
sub tirul de lumini
sap în tranşeele sufletului
despachetez secrete

Eu cioplesc pe cord
toamna în splendoarea ei
limbi vegetale şi frunze ruginii
zâmbesc confuz
în şoapte curcubee
tremurând în clepsidre
sã-mi poarte toamna pe retinã

Muguri de crizantemã
îmi sãrutã glezna
în ochi dominã veşnicia
râvnind clamoarea inimii palide
Gânduri strãbãtute de luminã
varsã al meu condei cu sfialã
în templul poeziei în timp ce
culeg un poem ce doarmea pe retinã
plouat cu amurguri
umbra unui alter ego

——————————-

Laura Cristina CRISTEA

10 noiembrie, 2018

Laura Cristina CRISTEA: Frânturi de existență

Frânturi de existență

 

Frânturi de existență sunt disecate
viața îmi oferă ceea ce memoria uită
zbuciumul îngropat în misterul realului
ce atinge sfera absurdului
joc absurd al forței psihice dezlănțuite
cu o conştiință captivă

Paradoxul rupturii între două realități
paradox prin intruziunea hazardului
este rodul libertății absolute a fanteziei
străpungerea enigmei
în universul meu ostil
calea ieșirii din labirint
ce leagă experant trecutul de viitor
printr-un prezent ce se autodizolvă
în previzibil

În momentul incert al crepuscului
ample flaşh-bach-uri
care trăiesc în timpul eului
atracția eurilor ca iubire
prestigiu moral , triumf spiritual
singurul spațiu -timp
ce izvorăşte din ochi
alter egourile în inautenticul apariților
unde se refugiază toate gândurile
sorbind cupa amară de triumf

——————————-

Laura Cristina CRISTEA

3 noiembrie, 2018

Laura Cristina CRISTEA: Poesis

Poem de toamnã

 

Poetul un andante melancolic
jupuieşte ziua de smalțul ei
cu tãlpile inimii pe prispa gândului
scrie pe şoaptele buzelor
în cojile toamnei
în timp ce fuioare de frunze zboarã
în labirinturile minții
aşezate frumos în rânduri

 

Poetul un andante melancolic
îşi tatueazã toamna pe retinã
cu ceața ce se aşterne
în valuri cu sclipiri diamantine
peste crizanteme şi gherghine

 

Poetul scrie cele mai adânci emoții
scrie viața cu scrieri mãrunte
bucurii şi dureri pe soclul inimii
Poetul un andante melancolic
scrie pe şoaptele buzelor
îşi tatueazã toamna pe retinã
toamnã capricioasã

 

Voi poeții …

 

Voi poeți ce-n rime scrieți
Sub fulgerarea blândã a unei muze
Pentru întreaga gingãşie
Pânã şi îngerii în rai fac reverenţe .

 

Voi poeți ce-n rime scrieți
Sunteți luminã printre oameni
Cum e în toiul nopții luna
Şi la voi e învãţãtura .

 

Voi poeți ce-n rime scrieți
Stați rãpiți de vrajã şi sãgeți de jind
Cu mințile furate de visuri
Atunci frumosul astru se închinã zâmbind .

 

Voi minţi strãluminate
Sub degete cinci când scrieți
Asupra lumii curg rânduri
De glas ales şi poezie .

 

Şi astfel de drept veţi şi veți rãmâne
La ceasul judecãții luminã şi soare
În rândul celor binecuvântați cu slavã
Al celor mai de seamã scriitori cu falã .

Continue reading „Laura Cristina CRISTEA: Poesis”

Laura Cristina CRISTEA: Meditații lirice

Meditație

 

Îmi închipui cã țin în mâini propriul meu destin
Mã aflu în pragul pântecului matern
şi-mi omor timpul la care nu pot ajunge
Afarã ! Pentru veşnicie afarã
uluitã de fluxul rapid al lumii de sus

 

Soarele se stinge cu pâlpâiri spectrale
Cât de frumoasã e primãvara vieții cu soarele pierind şi îngeri zburând spre rai cu artificii
în cârcã
Aceastã zi îmi lumineazã interiorul
cu o asemenea fantomaticã strãlucire
încât nu aş vrea sã pãrãsesc pãmântul
apropiindu-mã tot mai mult de marile spirale labirintice
ajugând la un orbitor fluviu de luminã
ce intrã prin toate jgheaburile sufletului

 

Dumnezeu mã îneacã în lumina scânteietoare
Curând voi fi cu el, ghemuitã la pieptul lui
reuniți în extaz
Aceste rânduri vin din iubire
ce se vrea a fi un poem

 

În aceastã zi meditez în pace şi linişte
Pãmântul nu cunoaşte nici Dumnezeu
nici milã ,nici iubire
N-aveți decât sã distrugeți lumea
n-aveți decât sã mã urâți
n-aveți decât sã cântați în Paradis
Eu meditez la ceea ce sunt
omul Laura

 

Meditație desuetã

 

Fac o piruetã sub stele
mã simt ca o gânganie strivitã
Continue reading „Laura Cristina CRISTEA: Meditații lirice”

Laura Cristina CRISTEA: În voia sorții

În voia sorții

 

Mă las’ în voia sorții, a proprilor sentimente
gândurile zbor iscoditoare spre alte făgaşuri
descoperind o ciudată asociație de idei
în pofida solititudinii cârcotaşe
maniere uşor efemenate
cu aer de placidă cutezanță
privilegiată a sorții
fac amintirile să irumpă
când luceafărul de zi şi de noapte
salutau firlamentul sufletului meu
dăruindu-mi razele de aur

 

Înțeleapta Atena m-a prins în mrejele iubirii
obstinate simpatii
sentimente de gratitudine
iubirii ce sălăsluieşte într-un Eden
sclavă anonimă
sfidând întreaga lume
într-un freamăt neobişnuit
îndrăgostită cu fervoare de viață

 

Vulcan gata să erupă
în ciuda freamătului ce-mi cuprinde inima
să-mi dea în vileag gândurile
melancolia sumbră a unei liber cugetătoare
să facă echilibristică cu pana
sau cu cuvântul scris
dezlănțuire de patimi
sau atingerea unei coarde sensibile
triumfătoare deriziune
realitatea este imprevizibilă
frizează demența
în emisfera acestui univers
iluzorie contemplare
asemeni unui fluture bezmetic
având efectul unei iluminări

——————————-

Laura Cristina CRISTEA

14 octombrie, 2018

Laura Cristina CRISTEA: Rânduri grifonate

Rânduri grifonate

 

Rânduri grifonate pe hârtie
neutralizează mai uşor veninul
ce amenință să-mi întunece mințile
ruga țâşneşte din piept ca un izvor plăpând
pasiuni sălbatice în veşmânt de mătase
viața bate pasul pe loc
spulberând imaginea meschină a prezentului
să înfrâneze galopul inimii
ce o luase razna

 

Într-o manieră elegantă îmi aştern gândurile
pornite din străfundurile firii
păinjeniş tainic îmi măguleşte orgoliu
sub efectul magic al clarului de lună
ce mă vrăjeşte
plină de pretenții deplâng pe un ton elegiac
trista condiție umană
cad pradă melancoliei
străvezie nălucă a trecutului
arma ascuțită a gândului
ființă bântuită de furtuni

 

În absența Spiritului
mă opun forței incomphensibile
ce strălucește magnific în flacăra gândului
un soi de voluptate
ce aleargă print-un labirint încâlcit
să stăpânească galopul nebunesc al inimii
ce s-a cuibărit pe o pajişte
smălțuită cu flori
ce aşteaptă sărutul mântuitor
al dimineții
e utopia sorții înaripate
e sufletul zburdalnic, e iubirea
tainică şi armonioasă comuniune
e nostalgie poetică în vârtejul existenței

——————————-

Laura Cristina CRISTEA

13 octombrie, 2018

Laura Cristina CRISTEA: Gânduri în oglindă

Gânduri în oglindă

 

Un fluviu de cuvinte
un zâmbet îmbrăcat în roşu
separă destinul adunat într-un buchet
O optică diferită
un joc bizar al oglinzii
umbre vagi cu reflexe albăstrii
Buzele şi spiritul meu
caută pe dibuite gura nopții
unghia spațiului
fragmente albastre , aurii şi verzi
îşi întind ghearele spre capul meu
contemplație inimaginabilă
Cu o poftă nebună de viață
în ritmul gândurilor
vreau să pătrund dincolo de timp
în liniştea şi tic-tacul ceasului
îmi păstrez tot optimismul
Viața un irezistibil caleidoscop
cu cuvinte ca nişte catarge
ornate cu majuscule
insuportabilă ironie a oglinzii
O infinitate înspăimântătoare
simultanități de coincidențe
se prăbuşeşte într-o moarte cosmică
o iluzie
Viața se scurge cu mari amăgiri
în atmosfera melanconică
încurcându-se de imagini obosite
murmure ştiute , interminabil dialog
un pustiu în oglindă
ce mă împinge spre viitor
Împlinire scop atins
cuvintele cele mai obscure
cad ca nişte picături din ochii mei
şi tremură pe marginea buzelor
O lacrimă verde alunecă încet pe obraz
împiedicându-se , bifurcându-se
în cele din urmă să devină
o sare amară pentru o întreagă eternitate
Sus pe cer aştrii se învârtesc uşor
începutul unui drum inexorabil
las’uşa larg deschisă
să intre aerul străzii
şi chiar lumina pură a spațiilor cosmice
să spargă oglinda şi să-mi lase cioburi
de viață…

——————————-

Laura Cristina CRISTEA

11 octombrie, 2018

Laura Cristina CRISTEA: Femeia de humă

Femeia de humă

 

Încă meditez la profunzimea adevărului
Nu plâng, nu mă ascund în crepusculul ce se înalţă
Născându-mă imaginar a doua oară
Cu chip de humă …într-o trăire spectrală

 

În jilţurile înserării
Plănuiesc întrevederi secrete
Cu scheletul unei biografii a sufletului ce se tânguie
Amestecându-se în cosmice ondulaţii

 

Insesizabil, nostalgic mă îndrept
Spre sfera de cristal în veşnicia unei clipe
Luna mă priveşte cu ochiul oţelit
Unde se joacă nestingherite curcubee

 

Sub blândeţea memoriei exilate
În lumea vizibilă …invizibilă
Încolţeşte şi răsare
Femeia de humă

 

E ceasul târziu în toamna purpurie
Ce freamătă-n vânturi zbuciumat
Femeia de humă văpaia inimii înfrânge
Chemând amintirile-n trecut

 

În strălucirea spectrală a văzduhului
Gândul meu aleargă ca albă nălucă
Vedeam …dinăuntru spre afară
Cum devenisem …femeia de humă

 

Mă închid în clepsidre fluidale
Trezesc în mine tornade virulente
Eu femeia de humă
Mă topesc sedusă de absenţă

 

În taină arzând
Femeia de humă
Trece ca o ploaie cântând
În goană de întuneric către lumină

 

Nu vă mai stau în cale
Oricum nu prea mult
Femeia de humă a devenit
Femeia ideală…fantasmă vie

——————————-

Laura Cristina CRISTEA

6 octombrie, 2018

 

Laura Cristina CRISTEA: Poesis

TAINA

 

Noaptea-mi furã o scânteie
din ochii arzând ca douã licãriri de stele
îmi simt bãtãile inimii
şi-ți simt sãrutul
pe coapsele mele

 

Descoperi în ochii mei tainele vieții ?
Taci ! Hrãneşte-mã cu tãcerea abisului tãu
pânã la urmãtoarea gurã de foc
a stelelor tinere

 

EU EVA

Patul meu, abis de desfãtare
inima-mi bate ca un clopot
carnea-mi înfloreşte
mã faci sã mã simt plinã şi goalã
în acelaşi timp

 

Te las’sã mã studiezi bucãțicã cu bucãțicã
„pasiune sincerã ”
fericiți într-un châlet elegant
cântând „olaria -ho ”
eu Eva, tu Adam .

––––––––––-

Laura Cristina CRISTEA

30 iunie, 2018