Dorel SCHOR: Fani Cohn – noutatea expresiei artistice

În urmă cu mai mulți ani, sculptorița Fani Cohn apărea pentru  mine și pentru mulți alții ca o frumoasă și foarte plăcută revelație. Ea pătrundea în lumea artelor plastice dintr-odată, cu modestie și fără tam tam-uri, dar ca un om de artă format, matur, gata să expună în galerii de nivel. Era autoarea unor sculpturi moderne, cu o structura compoziționala foarte bine elaborată.

Desigur, în spatele “premierei” erau multe zile și nopți de frământări, de studiu, de încercări, de trudă ambițioasă și creatoare. Acum, după ce a expus de multe ori și numele Fani Cohn este o garanție de arta confirmată, e interesant să consemnăm opinia mai multor specialiști despre stilul, limbajul artistic și subiectele ei preferate. Voi nota de la început, fără surprindere, diversitatea părerilor .

Sculptorița lucrează în bronz și teracotă, materii ferme dar numai aparent inflexibile. Subiectele creațiilor ei sunt diverse si numeroase, marcate întotdeauna de vitalitate și intensitate psihologica. Sculpturile au toate o anumita distincție și o deosebită puritate, în ciuda limbajului modern si proporțiilor uneori neconvenționale. Iată de ce unii critici o apropie de Henry Moor când domina formele geometrice, de Modigliani sau de arta primitivistă în cazul statuetelor alungite, de Jaques Lipchitz și Alexander Arhipenko atunci când  se apropie de cubism, de folclorul românesc și de Brâncuși când retrăiește amintirile tinereții, sau de așa numita sculptură cnaanita a lui Amos Keinan și Itzhak Danziger, când reflecta trecutul arheologic al Israelului…

 

 

În realitate, Fani Cohn a asimilat ce i-a plăcut și a trecut stilul, subiectul și execuția prin filtrul personalității ei. Nu greșesc afirmând că, în esență, e vorba de modernism în dialog fructuos cu rădăcinile europene ale sculptoriței. Deslușim cu ușurință, în confruntarea permanentă cu spațiul și materia, intenția de a idealiza femeia. În ciuda unei bune solidități structurale ale operelor ei, Fani Cohn reușește să comunice discret senzualitate, lirism, armonie…Ceea ce nu înseamnă ca nu descoperim în interpretarea  personală a autoarei elemente dramatice, de neliniște și mister.

Dincolo de influentele firești și benefice ale unor maeștri, Fani Cohn își formează un stil și o viziune proprie, o nouă expresie estetică, un inedit spectacular. Compozițiile ei au adâncime. Distorsiunea liniară și relațiile spațiale sugerate servesc aspectului tridimensional, fapt care realizează fericitul rezultat al accesibilității. Noutatea expresiei, autonomia unor idei, simbioza figurativului cu abstractul sunt tot atâtea elemente  ale reușitei.

———————————-

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Articol publicat în Revista Niram Art