Carmena BAINTAN: Pietre… de… palat

P I E T R E … D E… P A L A T

 

Mi-am scăldat inima pe malul cu sălcii
Dar de pudoare nu m-am dezbrăcat,
M-am dezbrăcat de pietrele din suflet
Le-am aşezat pe mal, sub formă de palat.

Din stuful des mi-am făurit un fluier,
Şi am cântat din nefiinţa lui,
Din vechile păduri şi câmpul plin de stuhuri
Prin ceaţă se vedea un ochi al nu ştiu cui.

Era o seară de tristă-nsingurare,
Pe rătăcite drumuri a vechilor câmpii
Pe buza de lumină se aşterneau doar neguri
Şi tropote de viaţă şi plâns de bidivii.

Era un călăreţ venit din altă lume,
Buimac la suflet şi cu chip rebel
Cu ochii în orbite şi chinuit de viaţă
Scăpase de curând din turnul lui Babel.

Mă chinuia acum năprasnică dorinţă
Să îl trezesc la viaţă în sfârşit
Dar mi-era teamă că nu-i de trebuinţă
Că orbii nu au gloanţe, trăiesc prin pipăit.

O frică mă cuprinde de glasu-i mortuar
Putea să fie domn sau poate un tâlhar,
Dar i-am întins o mână spre ochiul sănătos,
Cu degete de sânge mă prinse bucuros.

Era ascunsă-n el zadarnică dorinţă
Scotea din suflet un urlet înfundat
L-am aşezat cu grijă pe dalele de piatră
Şi fluierul şi el s-au stins lângă palat.

——————————-

Carmena BAINTAN

Baia Mare

21 noiembrie, 2018

Carmena BAINTAN: Am…sărutat…frica

A M … S Ă R U T A T… F R I C A

 

Am sărutat nemărginirea
Şi viaţa mea s-a schimbat
Am simţit cum bântuie oceanul în mine
Şi valul cum curge cu adevărat.

Am sărutat norii,
Şi tulburarea am simţit cum îmi vorbea,
Despre lucruri ce nu se mai întorc
Şi amurgul ce se strecoară în sinea mea.

Am sărutat singurătatea,
Şi-am despicat tăcută legea stelelor,
Am învăţat că talazurile plâng la furtună
Şi cerul cum plânge când este plin de nori.

Am sărutat nopţile toamnei,
Când stelele se-nghesuiau în grădina mea
Cerul umbla atunci prin iarbă,
Eu m-am împiedecat de-o aşchie de stea.

Am sărutat primăvara,
Deschizând uşa dorurilor necunoscute,
Când omul vrea să asculte voci noi
Şi pe-o monedă de pământ se spun vrute şi nevrute.

Am sărutat iarna,
Cu zilele ei melancolice şi încăpăţânate,
În şemineu mai plângea focul nestins
Când pe hol un orologiu încă mai bate.

Am sărutat frica,
Mi-a spus că fac parte dintr-un infinit,
Că sunt o stea albastră ce arde,
Într-un univers minunat şi vrăjit.

––––––––––-

Carmena BAINTAN

Baia Mare

5 noiembrie, 2018